• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przegląd Techniczny

  Przeczytaj także...
  Redaktor naczelny – osoba odpowiadająca za całość czasopisma (dziennika lub innego periodyku) albo programu telewizyjnego. W praktyce jest to osoba, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość czasopisma. Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, często odpowiadając także za ich przyjmowanie i zwalnianie.Felieton (fr. feuilleton – zeszycik, odcinek powieści) – specyficzny rodzaj publicystyki, krótki utwór dziennikarski (prasowy, radiowy, telewizyjny) utrzymany w osobistym tonie, lekki w formie, wyrażający - często skrajnie złośliwie - osobisty punkt widzenia autora. Charakterystyczne jest częste i sprawne "prześlizgiwanie" się po temacie. Gatunek ten wprowadzony został w XIX wieku na łamach francuskiego "Journal des Débats". Felieton jest zwykle umieszczany na stałej kolumnie (tzn. stronie gazety lub czasopisma - stąd po angielsku stały felietonista to columnist), zwanej kolumną felietonową.
  Michał Ogórek (ur. 22 lipca 1955 w Stalinogrodzie (ob. Katowice) – polski dziennikarz, felietonista, krytyk filmowy i satyryk.

  Przegląd Techniczny ukazuje się od 1866 roku. Jest jednym z najstarszych czasopism w Europie poświęconym tematyce ogólnotechnicznej.

  Prawdopodobnie ze względu na tytuł czasopisma, cenzura przepuszczała w latach 70. i 80. bardzo krytyczne artykuły polityczno-gospodarcze. Między innymi ukazywały się tam krytyczne felietony Michała Ogórka.

  Redaktorem naczelnym jest Ewa Mańkiewicz-Cudny.

  Cenzura w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – zjawisko nadzoru władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nad informacjami (prasą, publikacjami naukowymi i kulturalnymi, widowiskami) przeznaczonymi do rozpowszechnienia. Cenzura w Polsce Ludowej trwała w okresie od 1944 do 1990 i funkcjonowała pod postacią instytucji Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (GUKPPiW) powołanego dekretem z 1946, a od lipca 1981 ze zmienioną nazwą – "Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk".

  Linki zewnętrzne[]

 • Strona czasopisma
 • Zdigitalizowane roczniki dostępne w Bibliotece Cyfrowej Politechniki Warszawskiej: 1879, 1885 (nr 7-12), 1896, 1897, 1898, 1902, 1913, 1914 (bez nr 22), 1916 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.