• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przegląd Lekarski

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Wykaz czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (a wcześniej jego poprzedników, czyli Ministerstwo Nauki i Informatyzacji oraz Komitet Badań Naukowych) i inne ministerstwa. Aktualny wykaz został opublikowany 23 grudnia 2015.

  Przegląd Lekarski - jedno z najstarszych polskojęzycznych fachowych czasopism medycznych, wydawane w Krakowie od 1862 r., obecnie przez | Wydawnictwo Przegląd Lekarski. Współcześnie jest miesięcznikiem o charakterze ogólnolekarskim, w przeszłości był tygodnikiem. Zamieszcza prace poświęcone głównie różnym działom medycyny klinicznej, a także z zakresu medycyny teoretycznej, doświadczalnej, etyki, deontologii i historii medycyny jak również materiały z sympozjów, kongresów oraz artykuły sponsorowane.

  Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Pierwszy numer "Przeglądu Lekarskiego" ukazał się 5 kwietnia 1862 r. w Krakowie, staraniem m.in. prof. Józefa Dietla – lekarza-internisty i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, późniejszego prezydenta Krakowa. Był on kontynuacją i rozwinięciem "Rocznika Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego". W pierwszym numerze "Przeglądu" zamieszczono m.in. „Aforyzmy kliniczne prof. Dra Dietla”, „Kilka dostrzeżeń z mojego dziennika lekarskiego Dr Oettingera napisana przez Dra L.Hoyera. Wiadomość p. Prof. Dra Majera", "Protokół posiedzenia Oddziału nauk przyr. i lek. z d. 12 marca 1862 r." oraz deklarację autorstwa prof. Dietla w której m.in. czytamy: "Wolni zatem obawy przyniesienia zamiarem naszym uszczerbku czyimbądź godziwym usiłowaniom, w chęci przysporzenia krajowi pożytku, jaki tylko spływać nań może z Towarzystwa naszego, przystępujemy do wydawania zapowiedzianego niniejszym Przeglądu Lekarskiego". W ówczesnych założeniach czasopismo miało na celu przekazywanie informacji medycznych. Były tutaj publikowane opisy przebiegu chorób, opisy przypadków klinicznych i anatomopatologicznych, opisy metod leczenia, drukowano także reklamy leków. Dość liczne były sprawozdania z działalności towarzystw naukowych i korporacyjnych. W pierwszym komitecie redakcyjnym zasiadali m.in. Józef Dietl, Jerzy Majer.

  Józef Dietl (ur. 24 stycznia 1804 w Podbużu koło Drohobycza, zm. 18 stycznia 1878 w Krakowie) – polski lekarz, polityk, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa (1866–1874).

  Z chwilą założenia w 1866 r. Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, czasopismo de facto stało się jego organem i ukazywało się do 1921 r. (z przerwą w okresie I wojny światowej). W 1921 r. "Przegląd Lekarski" ze względów oszczędnościowych przestał się ukazywać jako samodzielne czasopismo. Ówczesne czasopisma lekarskie ("Przegląd Lekarski", publikujący artykuły pochodzące od członków Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego oraz od członków Towarzystwa Lekarzów Galicyjskich, poza tym "Czasopismo Lekarskie", "Lwowski Tygodnik Lekarski" i kilka innych) połączyły się i przekształciły w Polską Gazetę Lekarską i pod tym tytułem ukazywały się one do 1939 roku. Po II wojnie światowej, już w pierwszym półroczu 1945 roku "Przegląd Lekarski" wznowił swą działalność, a jego redaktorem został prof. Bronisław Giędosz. Mimo dużych trudności finansowych, dzięki licznym sponsorom czasopismo to w różnej formie i szacie wydawniczej funkcjonuje do dzisiaj.

  Na liście czasopism punktowanych przez polskie Ministerstwo Nauki znajduje się w części B z sześcioma punktami.

  Przypisy

  1. Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową (pol.). Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. [dostęp 2010-09-10]. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-01-21)].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.