• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przedsięwzięcie inwestycyjne

  Przeczytaj także...
  Czas – skalarna (w klasycznym ujęciu) wielkość fizyczna określająca kolejność zdarzeń oraz odstępy między zdarzeniami zachodzącymi w tym samym miejscu. Pojęcie to było również przedmiotem rozważań filozoficznych.Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej jest wydawnictwem Politechniki Warszawskiej specjalizującym się w wydawaniu skryptów, podręczników, monografii oraz prac naukowych autorstwa głównie wykładowców Politechniki Warszawskiej.
  Inwestycja w ujęciu ekonomicznym to nakład gospodarczy poniesiony na utrzymanie, tworzenie lub zwiększanie kapitału (np. maszyn i urządzeń, budynków czy zapasów). Zgodnie z inną definicją inwestycja to wyrzeczenie się obecnych, pewnych korzyści na rzecz niepewnych korzyści w przyszłości.

  Przedsięwzięcie inwestycyjne - inwestycja przewidziana do zrealizowania w określonym celu, miejscu i czasie. Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowo inwestycje podstawową wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Przedsięwzięcie inwestycyjne może składać się z jednego lub kilku zadań inwestycyjnych.

  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.Inwestycja podstawowa - inwestycja bezpośrednio związana z realizacją głównego celu inwestowania, np. hale fabryczne oraz magazyny materiałów i wyrobów z zakładach przemysłowych, stacje transformatorowo-rozdzielcze energetyki zawodowej, czy też linia przesyłowa.

  Bibliografia[]

 • Sutkowski T.: Zasady sporządzania dokumentacji projektowej w zakresie elektroenergetyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.