• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przedmiot podatku

  Przeczytaj także...
  Ustawa podatkowa – ustawa nakładająca podatek i określająca wymienione w art. 217 Konstytucji RP elementy konstrukcyjne podatku tj. podmiot, przedmiot opodatkowania, stawki podatkowe, zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków. Ustawa podatkowa jest wyrazem tego, że w demokratycznym państwie prawnym ingerencja w prawa obywatela musi mieć konstytucyjną legitymację i formę ustawy.

  Przedmiot podatku - przedmiotem podatku jest to, od czego podatek jest płacony. Inaczej można również definiować go jako stan faktyczny (np. uzyskanie dochodu) lub prawny (np. przyjęcie spadku) z wystąpieniem którego ustawa podatkowa łączy obowiązek podatkowy.

  Przedmiot podatku znajduje zazwyczaj swój wyraz w nazwie podatku, ta zaś - w tytule ustawy wprowadzającej w życie ten podatek.

  Przedmiot podatku stanowi jeden z elementów konstrukcji prawnej podatku, który zgodnie z przepisami Konstytucji RP powinien być uregulowany w drodze ustawy.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Dowgier R., Prawo podatkowe, Difin, Warszawa 2008, s. 11
  2. Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, TNOiK, Toruń 2008, s. 55
  3. Drwiłło A., Leksykon prawa finansowego, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 355
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.