• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przedecz - gmina

  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Gmina Chodecz (do 1870 gmina Kamienna) – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie włocławskim.
  Gmina miejsko-wiejska – gmina, w skład której wchodzi miasto oraz wsie. Siedzibą gminy miejsko-wiejskiej jest zazwyczaj miasto, jedynym wyjątkiem jest obecnie gmina Nowe Skalmierzyce, której siedziba mieści się we wsi Skalmierzyce.

  Przedeczgmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.

  Siedzibą gminy jest Przedecz.

  30 czerwca 2006 gminę zamieszkiwało 4344 osób.

  Gmina Babiak (do 1954 gmina Lubotyń) – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. W latach 1975-1998 administracyjnie należała do województwa konińskiego.Królestwo Polskie (ros. Царство Польское, Carstwo Polskoje), potocznie Królestwo Kongresowe, Kongresówka – kadłubowe państwo polskie istniejące w latach 1815-1832, a później do 1918 r. jako część składowa Imperium Rosyjskiego. Zostało utworzone decyzją kongresu wiedeńskiego. Wbrew obiegowym opiniom Królestwo Polskie było państwem suwerennym i niepodległym (do 1832 r.), posiadającym własną konstytucję, Sejm, wojsko, monetę i szkolnictwo z Uniwersytetem Warszawskim, a czynności urzędowe odbywały się w języku polskim. Polskę łączyły z Rosją - osoba Monarchy (każdorazowy Imperator Rosji był jednocześnie Królem Polski i pod takim tytułem występował w Królestwie) oraz polityka zagraniczna, należąca do prerogatyw królewskich. Koroną królestwa była Polska Korona Cesarska. 26 lutego 1832 roku król Mikołaj I Romanow zniósł konstytucję Królestwa zastępując ją Statutem Organicznym, który likwidował Sejm i samodzielną armię, znosił unię międzypaństwową i włączał Królestwo do cesarstwa na zasadzie autonomii administracyjnej, przywrócił urząd namiestnika sprawującego władzę cywilną i wojskową.

  Historia[]

  Za Królestwa Polskiego gmina Przedecz należała do powiatu włocławskiego w guberni warszawskiej. 19 maja/31 maja 1870 do gminy przyłączono pozbawiony praw miejskich Przedecz (od 1919 znów samodzielne miasto).

  Przyroda[]

  Północna część gminy Przedecz leży na Pojezierzu Kujawskim, natomiast południowe krańce położone są na Wysoczyźnie Kłodawskiej. Lasy kilkanaście procent powierzchni. Krajobraz zdominowany przez pola uprawne, które urozmaicają jedynie niewielkie jeziora.

  Przedecz (niem. Moosburg) – miasto w województwie wielkopolskim, powiecie kolskim, na Pojezierzu Kujawskim, nad Jeziorem Przedeckim. Siedziba gminy miejsko-wiejskiej Przedecz. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa konińskiego.Powiat włocławski – powiat w Polsce (we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Włocławek. Największym miastem jest Brześć Kujawski.

  Komunikacja[]

  Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 269, łącząca gminę, z Izbicą Kujawską i Chodczem.

  Parafie katolickie[]

  Na terenie gminy znajduje się jeden kościół parafialny obrządku rzymskokatolickiego. Wchodzi on w skład diecezji włocławskiej.

 • dekanat kłodawski
 • parafia św. Rodziny w Przedczu
 • Struktura powierzchni[]

  Według danych z roku 2002 gmina Przedecz ma obszar 76,52 km², w tym:

  Gmina (od niem. Gemeinde – komuna, społeczność) – wspólnota samorządowa osób zamieszkujących określone terytorium.Diecezja włocławska – jedna z diecezji kościoła rzymskokatolickiego w metropolii gnieźnieńskiej w Polsce, ustanowiona w XII wieku, jako jedna z pierwszych na ziemiach polskich. Początkowo biskupi rezydowali w Kruszwicy. W latach 1123-1125 Wolbórz stał się drugą stolicą biskupstwa kujawskiego, a później miastem rezydencjonalnym biskupów włocławskich, wzniesiono tam Pałac Biskupów Kujawskich. Do XIX wieku nazywana diecezją kujawską lub kujawsko-pomorską. W latach 1818-1925 jej tradycje przejęła diecezja kujawsko-kaliska. W 1925 przywrócona jako diecezja włocławska.
 • użytki rolne: 79%
 • użytki leśne: 14%
 • Gmina stanowi 7,57% powierzchni powiatu.

  Demografia[]

  Dane z 30 czerwca 2004:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Przedecz w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Przedecz.png

  Sąsiednie gminy[]

  gmina Babiak, gmina Chodecz, gmina Chodów, gmina Dąbrowice, gmina Izbica Kujawska, gmina Kłodawa

  Przypisy

  1. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  2. Postanowienie z 17 (29) września 1866, ogłoszone 5 (17) stycznia 1867 (Dziennik Praw, rok 1866, tom 66, nr 219, s. 279)
  3. Postanowienie z 29 grudnia 1867 (10 stycznia 1868), ogłoszone 8 (20) lutego 1868 (Dziennik Praw, rok 1868, tom 67, nr 228, str. 359)
  4. Powiat włocławski w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, Tom XIII (Warmbrun – Worowo) z 1893 r.
  5. Postanowienie z 20 marca (1 kwietnia) 1870, ogłoszone 19 (31) maja 1870 (Dziennik Praw, rok 1870, tom 70, nr 241, s. 127)
  6. Dz. U. z 1919 r. Nr 13, poz. 140
  7. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  8. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Przedecz, w oparciu o dane GUS.
  Droga wojewódzka nr 269 (DW269) – droga wojewódzka we wschodniej części woj. wielkopolskiego i południowej woj. kujawsko-pomorskiego o długości 59 km łącząca Szczerkowo z Kowalem. Droga przebiega przez tereny powiatów: koniński (gminy: Sompolno), kolski (gminy: Babiak, Przedecz) oraz włocławski (gminy: Izbica Kujawska, Chodecz, Choceń oraz Kowal).Gubernia warszawska (ros. Варшавская губерния) – była jedną z guberni Królestwa Polskiego; istniała w latach 1844–1917. Powierzchnia 14 562 km², ludność 1 983 689 mieszkańców (spis z 1897).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pojezierze Kujawskie (315.57) – mezoregion fizycznogeograficzny w środkowej Polsce (Kujawy), stanowiący południowo-wschodnią część Pojezierza Wielkopolskiego. Region graniczy od północy z Równiną Inowrocławską, od zachodu z Pojezierzem Gnieźnieńskim, od południa z Wysoczyzną Kłodawską a od wschodu z Kotliną Płocką; na południowym zachodzie region styka się z Kotliną Kolską a na południowym wschodzie z Równiną Kutnowską. Pojezierze Kujawskie leży na pograniczu województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego oraz fragmentarnie łódzkiego (gmina Łanięta).
  Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Gmina Chodów (do 1953 gmina Rdutów; 1953-54 gmina Czerwonka ) - gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. Gmina Chodów jest najdalej na wschód wysuniętą gminą woj. wielkopolskiego. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Województwo konińskie to istniejące w latach 1975-1999 województwo w centralnej Polsce, powstałe ze wschodniej części dawnego województwa poznańskiego. Obszar województwa wynosił 5 139 km², a ludność w 1998 wynosiła 480.000 mieszkańców. Województwo w 1998 r. podzielone było na 18 miast i 48 gmin (w tym 4 miejskie, 14 miejsko-wiejskich oraz 30 wiejskich). Wyróżniki na tablicach rejestracyjnych w województwie konińskim to KF, KM i KN. Graniczyło z 6 województwami: od północy z bydgoskim (na długości 68 km) i włocławskim (94 km), od wschodu z płockim (60 km), od południa z sieradzkim (74 km) i kaliskim (108 km), od zachodu z poznańskim (74 km). Z gmin konińskiego utworzono następujące powiaty województwa wielkopolskiego: kolski, koniński, słupecki, turecki i powiat grodzki Konin.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Gmina Kłodawa – gmina miejsko-wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie konińskim.
  Gmina Dąbrowice – gmina wiejska w województwie łódzkim, w powiecie kutnowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie płockim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.