• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przedborowa - monzodioryt

  Przeczytaj także...
  Plagioklazy jest to szereg minerałów skałotwórczych o składzie mieszanym z grupy skaleni (skalenie sodowo-wapniowe).Monzodioryt – obojętna skała magmowa typu głębinowego o strukturze drobnokrystalicznej lub średniokrystalicznej i barwie szarej lub ciemnoszarej. Jest to skała przejściowa między monzonitem a diorytem. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF monzodioryt zajmuje wraz z monzogabrem pole 9.
  Piława Górna (niem. Gnadenfrei) - gmina miejska leżąca w Polsce, na Dolnym Śląsku, w województwie dolnośląskim, w powiecie dzierżoniowskim.

  Przedborowa – handlowa nazwa ciemnoszarego i czarnego monzodiorytu kwarcowego pochodzącego z sillu o miąższości ok. 100 m leżącego zgodnie na amfibolitach brzeżnej strefy gnejsów sowiogórskich, w strefie Niemczy, na bloku przedsudeckim. Wiek intruzji to karbon. Należy do waryscyjskiego piętra strukturalnego. Nazwa pochodzi od miejscowości Przedborowa.

  Miąższość – grubość warstwy (np. skalnej), kompleksu warstw lub innych struktur geologicznych, mierzona pomiędzy stropem a spągiem.Adam Mickiewicz był w Wielkopolsce bardzo popularny. W 1828 roku ukazało się pierwsze wydanie poznańskie całej jego dotychczasowej twórczości, a w 1832 roku drugie. Tutaj mieszkał jego brat Franciszek, który osiadł na stałe jako rezydent u Jana Grabowskiego w Łukowie pod Obornikami. W sierpniu 1831 Mickiewicz starał się przedostać do powstania listopadowego. Po nieudanej próbie przebywał w Wielkopolsce do lutego 1832 roku. Od tego czasu utrzymywał stałą korespondencję z Janem Grabowskim, Konstancją Lubieńską, Celiną Działyńską oraz Klaudyną Potocką.

  Skała ta daje się doskonale polerować.

  Nazewnictwo[ | edytuj kod]

  Przedborowa nazywana jest potocznie sjenitem i również nomenklaturze handlowej utarła się nazwa Sjenit Przedborowa. Jednak pod względem petrograficznym jest to monzodioryt kwarcowy (spotyka się również zaklasyfikowanie do monzodiorytów).

  Przedborowa (niem. Schönheide) – wieś w Polsce, położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Stoszowice.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.

  Skład mineralogiczny[ | edytuj kod]

  W skład monzodiorytu Przedborowa wchodzą:

 • kwarc
 • hornblenda
 • biotyt
 • augit
 • skalenie potasowe
 • plagioklazy
 • Cechy fizyczne[ | edytuj kod]

 • Gęstość objętościowa 2800 kg/m
 • Porowatość 0,36 %
 • Nasiąkliwość 0,2 %
 • Wytrzymałość na ściskanie 167,1 MPa
 • Ścieralność na tarczy Boehmego 0,154 cm
 • Mrozoodporność (25 cykli) całkowita
 • Złoże[ | edytuj kod]

  Zasoby złoża szacuje się na 3635 tys. ton. Skały typu Przedborowa występują również na wzgórzu Kłośnik na północ od Brodziszowa (mają one jednak niższe parametry techniczne) i w Piławie Górnej (wyższe parametry lecz niewielkie złoże - 238 tys. ton). Skały przeznaczane są zarówno na bloki, jak i na kruszywo.

  Petrografia – (od greckiego πέτρα (petra) - skała i γράφω (graphō) - pisać) - nauka o skałach, zajmująca się składem i właściwościami fizycznymi i chemicznymi skał. Uważana za fizjografię skał.Ministerstwo Infrastruktury – polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Stanowisko Ministra Infrastruktury i Ministerstwo Infrastruktury zostało zniesione na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 31 października 2005. Obowiązki konstytucyjne i ustawowe ministerstwa przejął Minister Transportu i Budownictwa, a od 5 maja 2006 Minister Transportu, Minister Gospodarki Morskiej i Minister Budownictwa.

  Obecne roczne wydobycie Przedborowej to 120 tys. ton przeznaczanych głównie na kruszywa. Bloki o wadzie powyżej 6 ton stanowią 5% wydobycia.

  Historia[ | edytuj kod]

  Eksploatacje rozpoczęto 1934. Po powrocie Przedborowej do Polski w 1945 kamieniołom przejął skarb państwa. Od 2002 właścicielem kopalni jest Slag Recycling z Krakowa.

  Przykłady zastosowania[ | edytuj kod]

  Monzodioryt Przedborowa znalazł zastosowanie m.in. w poniższych budynkach użyteczności publicznej:

  Skalenie, szpat polny – najpospolitsze minerały w skorupie ziemskiej. Skalenie są glinokrzemianami przestrzennymi potasu, sodu, wapnia, rzadziej baru. Zawierają izomorficzne domieszki litu, rubidu, cezu, strontu i żelaza.Sjenit, syenit – obojętna skała głębinowa. Sjenit zaliczany jest do skał jawnokrystalicznych. Najczęściej barwy ciemnoszarej lub czarnej. W przeciwieństwie do granitu, nie zawiera wcale, albo zawiera bardzo mało kwarcu. Na diagramie klasyfikacyjnym QAPF sjenit zajmuje pole 7.
 • Warszawa:
 • Dworzec Centralny
 • Trakt Królewski
 • gmach Ministerstwa Infrastruktury
 • Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce
 • Wrocław:
 • plac Solny
 • Kraków:
 • Rynek Główny
 • pomnik Adama Mickiewicza
 • Akademia Górniczo-Hutnicza - pawilon A-0
 • plac Bohaterów Getta
 • Poznań:
 • Collegium Minus
 • pomnik Adama Mickiewicza
 • pomnik Ofiar Czerwca 1956
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • H. Walendowski, Sjenity z Przedborowej. Minimonografie polskich kamieni budowlanych. "Nowy Kamieniarz", nr 62 (5/2012), s. 56
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Portal Kamienie Budowlane w Polsce Państwowego Instytutu Geologicznego - Przedborowa - zdjęcia skały i kamieniołomów
 • Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce (U.S. Embassy in Poland) – amerykańska placówka dyplomatyczna mieszcząca się w Warszawie, w al. Ujazdowskich 29-31.Hornblenda - z niem. die Hornblende (A.G.Werner 1789 r.) - minerał z grupy amfiboli, ważny składnik skał magmowych (zasadowych i melanokratycznych - ultrazasadowych) oraz skał metamorficznych. Ma wiele odmian polimorficznych, w których występują wszystkie kationy zawarte we wzorze:
  Warto wiedzieć że... beta

  Blok przedsudecki - jednostka geologiczna w południowo-zachodniej Polsce, północna część bloku dolnośląskiego. Od południa graniczy z Sudetami linią uskoku sudeckiego brzeżnego; od północy z monokliną przedsudecką i monokliną śląsko-krakowską linią uskoku środkowej Odry; od zachodu graniczy z perykliną Żar; od wschodu ze strefą śląsko-morawską. Zbudowany ze skał metamorficznych i magmowych. Przykryty częściowo skałami osadowymi wieku od permu do plejstocenu, których miąższość rośnie ku północy.
  Warszawa Centralna – najważniejszy dworzec i stacja kolejowa w Warszawie. Znajduje się w Śródmieściu, w Alejach Jerozolimskich 54, u zbiegu z al. Jana Pawła II i ul. Emilii Plater, nad tunelem średnicowym, łączącym dworzec z sąsiednimi stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Zachodnia. Według kategoryzacji PKP, dworzec ma najwyższą kategorię, A.
  Brodziszów (niem. Dittmannsdorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie.
  Poznań (niem. Posen, łac. Posnania, jidysz פּױזן Pojzn) – miasto na prawach powiatu w zachodniej Polsce, położone na Pojezierzu Wielkopolskim, nad Wartą, u ujścia Cybiny. Historyczna stolica Wielkopolski, od 1999 r. siedziba władz województwa wielkopolskiego i powiatu poznańskiego. Miasto jest istotnym węzłem drogowym i kolejowym, funkcjonuje tu również międzynarodowy port lotniczy.
  Piętro strukturalne – kompleks warstw geologicznych oddzielonych od innego kompleksu powierzchnią niezgodności kątowej. Tylko powierzchnie niezgodności kątowej rozdzielają piętra strukturalne. Nazwa danego piętra strukturalnego pochodzi od nazw faz tektonicznych, które spowodowały owe luki stratygraficzne. Fazy te są młodsze od najmłodszego ogniwa stratygraficznego określonego piętra strukturalnego, a starsze od najstarszego ogniwa wyżej leżącego piętra strukturalnego. Większe intruzje magmowe tworzą oddzielne piętra strukturalne, nazywane piętrami intruzyjnymi.
  Collegium Minus w Poznaniu – zabytkowy, neorenesansowy gmach zlokalizowany w obrębie poznańskiej Dzielnicy Cesarskiej przy placu Mickiewicza.
  Sill (żyła pokładowa) – intruzja zgodna, powstająca na skutek wciskania się magmy między cienkie szczeliny równoległe do uławicenia zwykle w skałach osadowych. Powstają wtedy cienkie żyły magmowe o dużej rozciągłości, pomiędzy dwiema warstwami skalnymi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.624 sek.