• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przed naszą erą

  Przeczytaj także...
  Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.Data narodzin Jezusa Chrystusa – wielowiekowa tradycja chrześcijańska wiąże narodziny Jezusa Chrystusa z dniem 25 grudnia roku 1 p.n.e., natomiast wyniki badań historycznych (prowadzonych od XIX wieku) przeczą tej tradycji. Najprawdopodobniej Jezus Chrystus urodził się pomiędzy 8 r. p.n.e., a 4 lub 2 r. p.n.e.
  Jacques Cassini (ur. 8 lutego 1677 w Paryżu, zm. 18 kwietnia 1756 w Thury-sous-Clermont) – francuski astronom pochodzenia włoskiego.

  przed naszą erą (p.n.e.) – wyrażenie i skrót stosowane w języku polskim oznaczające datę przed początkiem ery chrześcijańskiej. Początek tej ery wiązany jest z datą narodzenia Jezusa Chrystusa.

  Skrót odpowiada łacińskiemu AC, czyli ante Christum i angielskiemu B.C. lub BC, czyli before Christ (pol. „przed Chrystusem”). Pod koniec XVIII wieku do nazwania roku przed datą narodzenia Chrystusa stosowano skrót A.Chr.n. (Ante Christum natum).

  Na potrzeby historii i astronomii daty wszystkich wydarzeń z tego okresu są umownie podawane według kalendarza juliańskiego. Jednakże astronomowie posługują się, wprowadzoną w 1740 przez Cassiniego, notacją (rachubą) uwzględniającą rok 0 (zerowy). Według tej notacji numer roku opatruje się znakiem − (minusem). Oznacza to, że rok 1 p.n.e. w historii jest rokiem 0 w astronomii, rok 2 p.n.e. w historii jest rokiem −1 w astronomii itd.

  Skrót – skrócony zapis wyrazu lub wyrażenia, zbudowany z jednej lub kilku liter (inna nazwa to: abrewiatura). Skróty zapisuje się stosownie do obowiązujących dla danego języka norm ortograficznych, przyjętych zwyczajowo konwencji pisowni dla konkretnych skrótów (różne znaczenia, wyjątki) lub w sposób swoisty dla skrótów nazw własnych – szczególnie jeśli są to skróty stosowane w odniesieniu do podmiotów gospodarczych i instytucji.b2k lub b2 k – przed 2000 rokiem (ang. before AD 2000), to system oznaczania lat, stosowany w geologii i archeologii do oznaczania wydarzeń z niedalekiej przeszłości (na ogół do kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy lat).

  Zobacz też[]

 • BP (ang. before present) – przed teraźniejszością – tj. przed 1950 r. n.e.
 • b2k – przed 2000 rokiem (before AD 2000)
 • Bibliografia[]

 • Ludwik Zajdler, Dzieje zegara (kilka wydań) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ludwik Zajdler (ur. 27 kwietnia 1905 w Warszawie, zm. 3 marca 1985 tamże) – polski astronom, pisarz, miłośnik i popularyzator astronomii.
  BP, czyli Before Present (ang. "przed teraźniejszością"), to system oznaczania lat, stosowany w geologii i archeologii do oznaczania wydarzeń z przeszłości. Za "teraźniejszość" przyjęty został rok 1950.
  naszej ery - "n.e.", wyrażenie i skrót stosowane w języku polskim, oznaczający datę od początku ery chrześcijańskiej, której początek wiązany jest z datą narodzenia Jezusa Chrystusa (zgodnie z kalendarzem gregoriańskim). Odpowiada łacińskiemu skrótowi A.D. lub AD (anno Domini - "roku Pańskiego") i angielskiemu C.E. (Common Era).
  Data – umowne oznaczenie dnia, miesiąca i roku, służy do zapisu kolejnych dni (dób) w kalendarzu, a przez to m.in. do oznaczania ważnych wydarzeń historycznych.
  Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.