Przecznica (wyrobisko)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przecznica – poziome wyrobisko korytarzowe wykonane w skale płonnej, łączące szyb z pokładami lub pokłady w poprzek ich rozciągłości

Pokład – w geologii jest to złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami (górna to strop, dolna to spąg). Pokłady są charakterystyczne dla skał osadowych. W formie pokładów występują najczęściej węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka, sole potasowe itd. Złoża występujące w więcej niż jednym pokładzie to złoża wielopokładowe.Rozciągłość – jest to linia przecięcia się płaszczyzny nachylonej z płaszczyzną poziomą. Linia rozciągłości jest prostopadła do upadu.
  • przecznica oddziałowa – łączy pokłady jednego oddziału kopalnianego
  • przecznica odstawowa – służy do odstawy urobku
  • przecznica polowa – łączy przekop kierunkowy z pokładami pola eksploatacyjnego
  • przecznica poziomowa – udostępnia pokłady danego poziomu
  • Reklama