• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przełom regresyjny

  Przeczytaj także...
  Góry Świętokrzyskie (342.34) – masyw górski położony w południowo-wschodniej Polsce, w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższy szczyt to Łysica (612 m n.p.m.) w paśmie Łysogór. Nazwa gór pochodzi od relikwii Krzyża Świętego przechowywanych w klasztorze na Łysej Górze.Przełom – odcinek doliny rzecznej o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym ciek (rzeka) pokonuje przeszkodę obecną na jej drodze (np. pasmo górskie lub inna wypukłość terenu)
  Pasmo Masłowskie – pasmo Gór Świętokrzyskich, nazwa od miejscowości Masłów Pierwszy. Położone na północ od Kielc. Rozciąga się od doliny Sufragańca na północnym zachodzie, po przełom Lubrzanki na południowym wschodzie. Zbudowane z kwarcytów i łupków kambryjskich. Należy do tzw. pasma głównego Gór Świętokrzyskich i jest geologicznym przedłużeniem Łysogór w kierunku zachodnim. W dużej części bezleśne.

  Przełom regresyjny, zwany też przełomem kaptażowym – przełom rzeki przez pasmo górskie powstały w wyniku erozji wstecznej źródeł rzeki bądź rzek (kaptaż). Prowadzi to do przesunięcia działu wodnego na drugą stronę pasma. W Polsce klasycznym przykładem jest przełom Lubrzanki rozdzielający Pasmo Masłowskie od Pasma Łysogórskiego w Górach Świętokrzyskich.

  Łysogóry – najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich o długości ok. 25 km. Jedno z nielicznych w Górach Świętokrzyskich pasm, których wysokości względem otaczających je dolin są większe niż 300 m. Rozpoczyna się na północnym zachodzie od przełomu rzeki Lubrzanki, a kończy się na południowym wschodzie w okolicach Nowej Słupi.Kaptaż (inaczej przeciągnięcie rzeki) – przechwycenie przez jedną rzekę wód innej rzeki w wyniku bardzo silnego działania erozji wstecznej.

  Bibliografia[]

 • W. Jaroszewski, L. Marks, A. Radomski, Słownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985, ISBN 83-220-0196-7.
 • W. Mizerski, H. Sylwestrzak, Słownik geologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN 83-01-13781-9.
 • T. Wróblewski, Góry Świętokrzyskie. Przewodnik, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1977.
 • Lubrzanka, Lubżanka, rzeka w środkowej Polsce, prawy źródłowy ciek Czarnej Nidy o długości 33,6 km i powierzchni dorzecza 253 km². Płynie w Górach Świętokrzyskich, w województwie świętokrzyskim.Dział wód (dział wodny, rzadziej wododział) – umowna linia rozgraniczająca sąsiednie zlewnie lub dorzecza; dla wód powierzchniowych wyznacza się go na podstawie analizy ukształtowania terenu, a dla wód podziemnych w drodze rozpoznania wysokości zalegania zwierciadła wód podziemnych i układu utworów geologicznych.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.