• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przełom odziedziczony

  Przeczytaj także...
  Deglacjacja, cofanie się lodowca – proces polegający na stopniowym zaniku lub zmniejszaniu się powierzchni lodowca i odsłanianiu się zlodowaconego terenu, głównie wskutek zmian klimatu.Rzeka lodowcowa – rzeka prowadząca wodę pochodzącą z topienia lodowca, może płynąć pod powierzchnią lodowca (rzeka subglacjalna), w obrębie lodowca (rzeka inglacjalna) lub na jego powierzchni (rzeka supraglacjalna).
  Morena czołowa, końcowa – rodzaj moreny powstającej wzdłuż czoła lodowca lub lądolodu w czasie stagnacji w okresie jego etapowego zaniku. Zbudowana jest z gliny zwałowej, bloków, głazów, ma ona charakter wału, garbu, wzgórza lub ciągu wzgórz, często o znacznych rozmiarach, powstającego w wyniku:

  Przełom odziedziczony (przełom epigeniczny) – odcinek doliny rzecznej przecinający ciąg moreny czołowej w miejscu występowania rzeki lodowcowej. Odcinek ten, po deglacjacji, jest wykorzystywany przez normalną rzekę, płynącą w kierunku przeciwnym niż płynęła rzeka lodowcowa (np. Poznański Przełom Warty).

  Poznański Przełom Warty (315.52) – mezoregion fizycznogeograficzny, przebiegający południkowo odcinek doliny Warty o długości 45 km rozdzielający Wysoczyznę Poznańską od Wysoczyzny Gnieźnieńskiej. Przełom powstał w wyniku przekształcenia rynny polodowcowej w klasyczną dolinę rzeczną z terasami. Ten szeroki na kilka kilometrów odcinek silnie kontrastuje z szerokością pradolin które łączy (Pradolina Warszawsko-Berlińska na południu i Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka na północy). W środku przełomowego odcinka doliny leży Poznań.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.