• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Przełącznik sieciowy  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Domena kolizyjna – fragment sieci, w którym transmisja musi być realizowana przez urządzenie w sposób wykluczający prowadzenie w tym czasie transmisji przez inne urządzenia (granicę stanowią porty urządzeń most, przełącznik lub router).OSI (ang. Open Systems Interconnection) lub Model OSI (pełna nazwa ISO OSI RM, ang. ISO OSI Reference Model – model odniesienia łączenia systemów otwartych) – standard zdefiniowany przez ISO oraz ITU-T opisujący strukturę komunikacji sieciowej.
  Smart Switch 6000 – profesjonalny przełącznik o budowie modularnej. Urządzenia tego typu wykorzystywane są w wielkich sieciach komputerowych w których w razie potrzeby można dołączyć moduły zwiększające liczbę portów. Na zdjęciu widoczne są cztery moduły (od lewej: jeden z 24 portami Ethernet, następnie dwa moduły po 7 portów Fast Ethernet każdy oraz moduł zasilający).

  Przełącznik (komutator, także z ang. switch) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana.

  Przełącznik wielowarstwowy (ang. multilayer switch) – urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące w wielu warstwach modelu OSI (przede wszystkim powyżej drugiej: łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramek między segmentami w jeszcze skuteczniejszy niż zwykły przełącznik sposób.Trunking – pojęcie z dziedziny techniki radiowej, telefonicznej i informatycznej. We wszystkich trzech przypadkach oznacza łączenie danych w jeden wspólny kanał, w którym przesyłane są dane. Tranking (trunking) to metoda używania niewielkiej liczby kanałów telekomunikacyjnych przez dużą liczbę potencjalnych użytkowników.

  Pierwszy przełącznik ethernetowy został wprowadzony przez firmę Kalpana w 1990 roku.

  Spis treści

 • 1 Mosty i koncentratory
 • 2 Działanie
 • 2.1 Sieci wirtualne
 • 2.2 Wielowarstwowość
 • 3 Tryby przekazywania ramek
 • 4 Zobacz też
 • 5 Przypisy


 • Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Store and forward – sposób przekazywania informacji (głównie w telekomunikacji i informatyce) przez węzeł pośredniczący np. router lub przełącznik, w którym węzeł pośredniczący odbiera całość informacji (ramka, pakiet, wiadomość), sprawdza jej poprawność korzystając z dołączonych sum kontrolnych, a następnie przesyła informację dalej, do węzła docelowego.
  Fast Ethernet, znany również jako 100Base-T – standard szybkiej sieci lokalnej o prędkości przesyłu danych – 100 Mb/s będący modyfikacją i zgodnego z nim, wcześniejszego standardu Ethernet o szybkości 10 Mb/s.
  Auto MDI-MDIX – funkcja przełącznika sieciowego lub karty sieciowej w systemie RJ-45 polegająca na automatycznym rozpoznaniu przez to urządzenie, czy podłączony kabel sieciowy jest skrosowany, czy prosty. Do dowolnego portu takiego urządzenia można podłączyć zarówno kabel skrosowany, jak i prosty. Technologię tę opracowała firma HP. Od roku 2000 Auto MDI-MDIX jest powszechnie stosowany w komputerach Apple.
  Transmisja dwukierunkowa (dupleks, ang. duplex) to, w informatyce i telekomunikacji, określenie połączenia, w którym możliwe jest nadawanie i odbieranie informacji w obu kierunkach. Nadajnik i odbiornik mogą zamienić się funkcjami lub pełnią te funkcje jednocześnie. Wyróżnia się następujące typy dupleksu:
  Topologia gwiazdy (ang. star network) – sposób połączenia komputerów w sieci komputerowej, charakteryzujący się tym, że kable sieciowe połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się koncentrator lub przełącznik.
  Pamięć CAM (ang. Content-addressable memory) – pamięć skojarzeniowa, używana między innymi w przełącznikach do przechowywania tablicy przełączania. Jest to rodzaj pamięci o krótkim czasie dostępu.
  Cut-through – sposób przekazywania informacji w sieciach komputerowych przez węzeł pośredniczący. W trybie cut-through przełącznik zaczyna przesyłać ramkę dalej przed otrzymaniem jej w całości czyli zwykle zaraz po przeczytaniu adresu docelowego. Ten tryb zmniejsza opóźnienie wprowadzane przez przełącznik kosztem poprawności transmisji, ponieważ nie są wykrywane ramki z błędnymi sumami kontrolnymi CRC.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.