• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prymatologia

  Przeczytaj także...
  Goryl (Gorilla) – rodzaj największych spośród współcześnie żyjących małp naczelnych, zaliczany do człowiekowatych. Preferuje naziemny tryb życia, jest zwierzęciem roślinożernym, zamieszkuje lasy tropikalne w Afryce. Dzielone są na dwa gatunki i według nadal trwającej debaty (2007) do czterech lub pięciu podgatunków.Birute Mary Galdikas (ur. 10 maja 1946 w Wiesbaden) - badaczka kanadyjska pochodzenia litewskiego, specjalistka w dziedzinie prymatologii.
  Szympans (Pan) – rodzaj dużej, człekokształtnej małpy wąskonosej z rodziny człowiekowatych, obejmujący dwa odrębne gatunki: szympans zwyczajny (Pan troglodytes) i szympans karłowaty (Pan paniscus) zwany również bonobo. Obydwa gatunki są najbliżej spokrewnione z rodzajem Homo. Karol Linneusz w swojej pracy Systema Naturae (10th edition, 1758) zaklasyfikował szympansa w rodzaju Homo pod nazwą systematyczną Homo nocturnus – nocny człowiek. Dopiero w 1775 Blumenbach wprowadził nazwę Pan troglodytes.

  Prymatologia – dział zoologii zajmujący się ssakami naczelnymi. Tradycyjnie z prymatologii wyłącza się jednak zagadnienia związane z człowiekiem (Homo sapiens oraz jego bliskich antenatów), które są domeną antropologii. Kryterium to jest jednak nieostre, między innymi dlatego, że część prymatologów zalicza gatunki szympansów i goryli do hominidów.

  Zoologia (od gr. zoon = zwierzę, i logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie.Frans B.M. de Waal (ur. 29 października 1948 w ’s-Hertogenbosch) – holendersko-amerykański prymatolog i etolog zamieszkały w Stanach Zjednoczonych związany z Yerkes National Primate Research Center na Emory University (Atlanta), dyrektor Living Links Center (Center for the Advanced Study of Ape and Human Evolution), członek m.in. American Academy of Arts and Sciences, National Academy of Sciences, American Philosophical Society, Japan Society for the Promotion of Science (Nihon Gakujutsu Shinkō Kai).

  Znani prymatolodzy[ | edytuj kod]

 • Jean Baulu
 • Christophe Boesch
 • Geoffrey Bourne
 • Jeanne Altmann
 • Clarence Ray Carpenter
 • Colin Chapman (prymatolog)
 • Dorothy Cheney (prymatolog)
 • Marina Cords
 • Frans de Waal
 • Linda Fedigan
 • Dian Fossey
 • Birute Galdikas
 • Jane Goodall
 • Alexander Harcourt
 • Lynne Isbell
 • Hans Kummer
 • Bill McGrew
 • Tetsuro Matsuzawa
 • John Mitani
 • Jill Pruetz
 • Robert Sapolsky
 • Carel van Schaik
 • Robert Seyfarth
 • Meredith Small
 • Barbara Smuts
 • Craig Stanford
 • Karen Strier
 • Tom Struhsaker
 • David Watts
 • Richard Wrangham
 • Człowiekowate, hominidy (Hominidae) – rodzina ssaków naczelnych obejmująca największe wśród naczelnych gatunki wykazujące dużą inteligencję, skłonność do przyjmowania spionizowanej, dwunożnej postawy oraz zdolność do wytwarzania i używania narzędzi. Gatunkiem typowym rodziny jest Homo sapiens Linnaeus, 1758. Najstarszy znany z zapisów kopalnych hominid Sahelanthropus tchadensis pochodzi z miocenu, 7 mln lat temu.Jane Goodall, właśc. Valerie Jane Morris-Goodall (ur. 3 kwietnia 1934 w Londynie) – brytyjska badaczka w dziedzinie prymatologii, etologii i antropologii.
  Warto wiedzieć że... beta

  Dian Fossey (ur. 16 stycznia 1932 w San Francisco, zm. 26 grudnia 1985 w Karisoke Research Center, Rwanda) – amerykańska prymatolog, specjalistka w dziedzinie etologii, badaczka goryli górskich.
  Antropologia (gr. άνθρωπος anthropos – człowiek, λόγος logos – nauka) – interdyscyplinarna dziedzina nauki na pograniczu nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych. Zajmuje się badaniem człowieka jako jednostki w społeczeństwie w kontekstach historycznej zmienności, różnorodności, etniczności, struktur władzy czy płci kulturowej (gender). Ma dwa podstawowe nurty:
  Carolus Philippus „Carel” van Schaik (ur. 1953) – holenderski prymatolog, antropolog ewolucyjny, który od 2004 roku pracuje jako profesor i dyrektor Instytutu i Muzeum Antropologicznym Uniwersytetu w Zurychu w Szwajcarii.
  Naczelne (Primates) – rząd ssaków łożyskowych charakteryzujących się najlepiej wśród wszystkich zwierząt rozwiniętym mózgiem. Tradycyjnie wśród naczelnych wyróżnia się małpiatki, wąskonose małpy ciepłych krajów Starego Świata, szerokonose małpy Nowego Świata żyjące w tropikach Ameryki i małpy człekokształtne. Dział zoologii zajmujący się badaniem ssaków naczelnych to prymatologia.
  Robert Maurice Sapolsky (ur. 1957) – amerykański naukowiec i autor książek. Biolog, a także profesor neurologii i neurochirurgii. Obecnie jest profesorem nauk biologicznych oraz profesorem neurologii i nauk neurologicznych i, dzięki uprzejmości, Neurochirurgii, na Uniwersytecie Stanforda. Ponadto, jest pracownikiem naukowym w Muzeum Narodowym Kenii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.