• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prowizorium rządowe Władysława Wróblewskiego

  Przeczytaj także...
  Rząd Józefa Świeżyńskiego – Rada Ministrów pod przewodnictwem Józefa Świeżyńskiego, powołana przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego w dniu 23 października 1918 roku. Zastąpił rząd Jana Kantego Steczkowskiego. 4 listopada 1918 Rada Regencyjna odwołała gabinet w związku z próbą zamachu stanu. Józef Świeżyński uznał tę decyzję kontrasygnując reskrypt dymisyjny. Gabinet Świeżyńskiego został zastąpiony prowizorium rządowym Władysława Wróblewskiego.Królestwo Polskie (niem. Königreich Polen) – fragmentaryczna państwowość, wyrażająca się w istnieniu instytucji państwowych (sądownictwa i szkolnictwa) pod egidą Rady Regencyjnej, wyposażonej formalnie przez mocarstwa okupujące terytorium Królestwa Polskiego, w atrybuty zwierzchnictwa.
  Stanisław Ustyanowski (ur. 1857, zm. 27 lipca 1942 w Zakopanem) – polski prawnik, doktor, kierownik resortu spraw wewnętrznych.

  Prowizorium rządowe Władysława Wróblewskiego – Rada Kierowników Ministerstw, prowizoryczny ostatni gabinet rządowy Królestwa Polskiego, kierowany przez Władysława Wróblewskiego. Rada Kierowników Ministerstw została powołana 4 listopada 1918 r. przez Radę Regencyjną, po udzieleniu dymisji rządowi Józefa Świeżyńskiego. Co do zasady w skład Rady wchodzili najwyżsi stanowiskiem urzędnicy danego resortu. Ostatnie posiedzenie prowizorium rządowego odbyło się 11 listopada 1918 r.. Kierownicy Ministerstw zakończyli pełnienie swoich funkcji wraz z przejęciem poszczególnych resortów przez członków rządu Jędrzeja Moraczewskiego, w dniu 18 listopada 1918 r..

  Ministerstwo Przemysłu i Handlu – ministerstwo utworzone w listopadzie 1917, jako organ administracji centralnej, do którego kompetencji należała organizacja przemysłu, nadzór nad wykonywaniem i przestrzeganiem ustaw dotyczących przemysłu i handlu, ochrona wolnego handlu, sprawy górnictwa, miar i wag, sprawy towarzystw akcyjnych, spółek i stowarzyszeń, zarząd kolei i dróg wodnych. W sprawach o naruszenie interesu publicznego, na wniosek ministra Przemysłu i Handlu orzekał Sąd Kartelowy, w oparciu o prowadzony przez ministerstwo Rejestr Kartelowy.Józef Klemens Piłsudski (ur. 5 grudnia 1867 w Zułowie, zm. 12 maja 1935 w Warszawie) – polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny wódz Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920; dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym, współzałożyciel PPS i szef Wydziału Bojowego PPS (OB PPS).

  Skład[]

 • Władysław Wróblewski - kierownik ministrów, kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Szef Biura Prezydjalnego Rady Ministrów)
 • Stanisław Ustyanowski - kierownik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (podsekretarz stanu)
 • Franciszek Jossé - kierownik Ministerstwa Skarbu (szef sekcji)
 • Bronisław Dembiński - kierownik Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (podsekretarz stanu)
 • Jan Wroczyński - kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych (szef sekcji)
 • Stanisław Janicki - kierownik Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Koronnych (podsekretarz stanu)
 • Władysław Szenajch - kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej (naczelnik wydziału)
 • Julian Eberhardt - kierownik Ministerstwa Kolei Żelaznych (szef sekcji)
 • Józef Światopełk-Zawadzki - kierownik Ministerstwa Sprawiedliwości (podsekretarz stanu)
 • Henryk Strasburger - kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu (podsekretarz stanu)
 • Franciszek Sokal - kierownik Ministerstwa Ochrony Pracy (naczelnik wydziału)
 • Janusz Machnicki - kierownik Ministerstwa Aprowizacji (podsekretarz stanu)
 • Na podstawie porozumienia Józefa Piłsudskiego z Władysławem Wróblewskim po 11 listopada 1918 r. funkcję kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych pełnił Tytus Filipowicz.

  Tytus Filipowicz (ur. 21 listopada 1873 w Warszawie, zm. 18 sierpnia 1953 w Londynie) – polski działacz polityczny, dyplomata, publicysta, wolnomularz.Rada Regencyjna Królestwa Polskiego – organ władzy zwierzchniej Królestwa Polskiego aktu 5 listopada, zastępujący króla lub regenta. Rada Regencyjna została powołana reskryptami niemieckich i austro-węgierskich władz okupacyjnych, na podstawie nadanego przez te władze patentu w sprawie władzy państwowej w Królestwie Polskim z 12 września 1917 roku. Objęła urząd 27 października tegoż roku.

  Przypisy

  1. M. P. Nr 194 z 5 listopada 1918 r.
  2. Por. też art. 10 dekretu Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem z 3 stycznia 1918 r. (Dz. U. z 1918 r. Nr 1, poz. 1).
  3. Protokuł 4-go posiedzenia Rady Kierowników Ministerstw w dniu 11 listopada 1918 r., Prezydium Rady Ministrów, Polska Biblioteka Internetowa.
  4. Protokuł 1-go posiedzenia Rady Ministrów Republiki Polskiej w dniu 18 listopada 1918 r., Prezydium Rady Ministrów, Polska Biblioteka Internetowa.
  5. Tytus Filipowicz: Kolekcje Archiwalne Online. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (pol.). W: Listy ws. dymisji z urzędu Ministra Spraw Zagranicznych [on-line]. 1918-12-17. [dostęp 2014-12-19].
  6. Podpisany jako kierownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod pismem do Ignacego Paderewskiego z 17 listopada 1918 r. - M. P. Nr 208 z 20 listopada 1918 r. W dniu 16 listopada w zastępstwie ministra podpisany pod pismem notyfikującym istnienie państwa polskiego - M. P. Nr 206 z 18 listopada 1918 r.
  Franciszek Sokal (ur. 18 grudnia 1881 we Lwowie, zm. 31 marca 1932 w Bernie) – polski inżynier, polityk, minister, dyplomata, wolnomularz.Janusz Machnicki (ur. 4 lutego 1886 - zm. 14 lipca 1962 w Warszawie) − polski ekonomista, urzędnik, kierownik resortu aprowizacji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Biblioteka Internetowa – fundacja utworzona przez Departament Promocji Społeczeństwa Informacyjnego KBN Ministerstwa Nauki. Za bibliotekę odpowiadało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 21 grudnia 2002 Polska Biblioteka Internetowa rozpoczęła działanie w sieci. W czerwcu 2008 r. została przekazana z MSWiA w gestię Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zlecenie MKiDN prace nad jej rozbudową będzie prowadzić Biblioteka Narodowa.
  Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) – centralny urząd państwowy, powołany 1 lutego 1918 r. do zarządu szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opieki nad nauką, literaturą i sztuką, nad archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami i teatrami oraz do realizacji zadań państwa w sprawach wyznaniowych. Ministerstwo powstało z przekształcenia Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tymczasowej Rady Stanu z dniem 1 lutego 1918 r. w ministerstwo.
  Stanisław Janicki (ur. 22 października 1872 w Warszawie, zm. 25 września 1939 tamże) – polski meliorant, działacz rolniczy, polityk, minister.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Ministerstwo Spraw Wojskowych (M.S.Wojsk.) – naczelny organ administracji państwowej powołany do kierowania i administrowania siłami zbrojnymi II RP w czasie pokoju i przygotowania ich do działań na wypadek wojny, w latach 1918-1942.
  Bronisław Dembiński (ur. 14 sierpnia 1858 w Małej Komorzy, zm. 23 listopada 1939 w Poznaniu) – polski historyk, profesor uniwersytetów Lwowskiego, Warszawskiego i Poznańskiego, rektor Uniwersytetu Lwowskiego, działacz państwowy.
  Henryk Leon Strasburger (ur. 28 maja 1887 w Niemcach, zm. 2 maja 1951 w Londynie) - dr prawa, ekonomista, polityk. minister przemysłu i handlu, Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, minister skarbu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.