• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Protestantyzm w Kolumbii

  Przeczytaj także...
  Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.Charyzmat (z gr. χάρισμα /chárisma/ – „bezinteresowny dar”, „dar łaski”) – termin stosowany w chrześcijaństwie, wskazujący na pewne dary Boże, uzdolniające tego, kto je otrzymał, do służby w Kościele. Charyzmat może mieć charakter zwyczajny, lub nadzwyczajny - nadprzyrodzony, i otrzymanie go wiąże się bezpośrednio z powołaniem do służby nim, więc czasem pojęcie to odnoszone jest do zgromadzeń i zakonów: np. charyzmat zakonu, zgromadzenia – oznacza wtedy najważniejszy kierunek jego działalności. W Biblii opisy objawiania się charyzmatów pojawiają się bardzo często, a wprost pisze o nich św. Paweł:
  Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.

  Protestantyzm w Kolumbii – według badań przeprowadzonych przez Pew Research Center w 2010 roku wyznaje 4 640 000 ludzi (10% ludności). Większość to ewangeliczni chrześcijanie. W Kolumbii działają różne wyznania protestanckie, największe z nich to: pentekostalizm (3,9%), ruch charyzmatyczny i adwentyzm (0,9%).

  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Denominacja (łac. denominare – nazywać) – występujące w religioznawstwie, naukach politycznych i prawie anglosaskim określenie wspólnoty religijnej, posiadającej odrębną podmiotowość określoną przez własną nazwę, naukę i strukturę. Pojęcie to należy odróżniać od określenia wyznanie, gdyż jedno wyznanie (np. kalwinizm) może być w jednym kraju reprezentowane przez kilka denominacji (w Polsce np. mariawityzm reprezentowany jest przez dwie denominacje: Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP i Kościół Katolicki Mariawitów w RP).

  Choć Kolumbia jest krajem tradycyjnie katolickim, od wielu lat obserwowany jest tu bardzo intensywny rozwój ewangelikalnego protestantyzmu. Coraz więcej osób przechodzi z Kościoła katolickiego do kościołów ewangelicznych (w tym w dużej mierze do tych, o charakterze zielonoświątkowym).

  Wolność religijna – prawo do wyznawania wybranej religii bądź niewyznawania żadnej, wykluczając zarówno uprzywilejowanie jak i prześladowania czy dyskryminację na tym tle. Wiąże się z tolerancją i szacunkiem wobec wyznawców innych religii oraz niewierzących. W sytuacji przestrzegania zasad wolności religijnej niedozwolone jest zabranianie wiernym swobodnego uzewnętrzniania swoich przekonań religijnych, nakłanianie do wyboru wyznania lub łamania zasad już wybranej wiary.Kolumbia (hiszp. Colombia, Republika Kolumbii – República de Colombia) – państwo w północno-zachodniej części Ameryki Południowej leżące nad Morzem Karaibskim i Oceanem Spokojnym.

  Mimo, iż rząd popiera ideę wolności religijnej, prześladowania protestantów w Kolumbii nie należą do rzadkości. Ataki na protestantów prowadzone były przez różne organizacje rebelianckie, np. FARC oraz Armię Wyzwolenia Narodowego. Na przełomie XX i XXI wieku zamordowanych zostało ponad stu pastorów z kościołów ewangelikalnych, z czego za 90% ataków odpowiedzialna jest organizacja FARC. Bardzo często obserwuje się ataki na kaplice i instytucje ewangeliczne (m.in. szkoły) oraz porwania pastorów.

  Pastor (łac. pastor – pasterz) – w Kościołach protestanckich – duchowny, który pełni obowiązki duszpasterskie w zborze. Mianowany jest bądź przez organy centralne danego Kościoła (np. synod, generalną konferencję), bądź jest powoływany przez kongregację wiernych przez demokratyczny wybór.FARC-EP (hiszp. Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo, pol. Rewolucyjne Siły Zbrojne Kolumbii - Armia Ludowa) – najstarsza, największa i o największym potencjale kolumbijska organizacja partyzancka biorąca udział w wojnie domowej w tym kraju. Przez rząd Kolumbii i wiele innych krajów uważana za organizację terrorystyczną. FARC-EP uważa się za agrarną platformę polityczną chłopstwa i ruch antyimperialistyczny inspirowany przez boliwarianizm.

  Statystyki[ | edytuj kod]

  Zbory Boże w Kolumbii

  Największe denominacje protestanckie w Kolumbii, w 2010 roku, według Operation World:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Pentekostalizm w Kolumbii
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Zbory Boże w Kolumbii
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Kolumbii
 • Zjednoczony Kościół Zielonoświątkowy w Kolumbii
 • Kościół Poczwórnej Ewangelii w Kolumbii
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Adwentyzm (łac. adventus – "przyjście") – nurt wyznań chrześcijańskich obejmujący Kościoły protestanckie wywodzące się lub nawiązujące do amerykańskiego przebudzenia eschatologiczno-mesjanistycznego w łonie ewangelicznego chrześcijaństwa, któremu przewodził baptystyczny pastor William Miller. Cechą wyróżniającą doktrynę adwentystyczną spośród reszty protestantyzmu jest akcentowanie zbliżającego się powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na Ziemię, które zakończy historię obecnego świata. Wyznawcy adwentyzmu to adwentyści.Pentekostalizm w Kolumbii – ruch zielonoświątkowy w Kolumbii, będący drugą siłą religijną i stanowiący około 10% populacji. Zielonoświątkowcy są najszybciej rosnącym protestanckim ugrupowaniem, odegrali pewną rolę w emancypacji kobiet. Kolumbijski pentekostalizm zbadany został w mniejszym stopniu niż chilijski, argentyński, brazylijski czy meksykański. Jest to wynikiem tego, że w tamtych krajach pentekostalizm wcześniej stał się zauważalną siłą religijną. Ruch zielonoświątkowy pojawił się w Kolumbii dopiero w roku 1932.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.838 sek.