• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Protestantyzm w Bangladeszu

  Przeczytaj także...
  Zbory Boże Bangladeszu (ang. Bangladesh Assemblies of God) – chrześcijański wolny kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego działający w Bangladeszu, wchodzący w skład Światowej Wspólnoty Zborów Bożych. Zbory Boże liczą w Bangladeszu 11,6 tys. wiernych w ponad 400 zborach. Pierwszy kościół we wsi Kamarol założył w 1936 roku Abdul Wadud Munshi, pionier i twórca pracy Zborów Bożych w Bangladeszu..Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.
  Dhaka (beng. ধাক Ḍhākā, wym. [ˈɖʱaka], ang. Dhaka, hist. Dacca, Dakka) – stolica Bangladeszu, licząca ok. 7 mln mieszkańców (zespół miejski prawie 12,8 mln). Główny ośrodek przemysłu odzieżowego, włókienniczego, spożywczego i metalurgicznego kraju, rynek handlu jutą, ryżem, nasionami roślin oleistych, cukrem i herbatą. Położona w delcie rzek Ganges i Brahmaputra. W kanale rzeki Dhaleswari, w sercu największego na świecie regionu uprawy juty. Dhaka słynie z rękodzielnictwa (tekstylia i wyroby z juty).

  Protestantyzm w Bangladeszu – społeczność wyznawców kościołów protestanckich w Bangladeszu. Według badań z 2010 roku Pew Research Center obejmuje 170 tysięcy osób (0,1% populacji). Według badań Operation World 347 tysięcy (0,2%) to protestanci, wliczając do tego niezależne kościoły, razem 792 tysiące (0,5%) powiązana jest z tym nurtem chrześcijaństwa. Podobnie jak w innych krajach protestantyzm w Bangladeszu reprezentowany jest przez różne wyznania. Są to głównie: baptyści, ruch uświęceniowy, adwentyści, ruch zielonoświątkowy i metodyści.

  Dinadźpur (beng. দিনাজপুর Dinājpūr) - miasto w Bangladeszu w prowincji Radźszahi. Według danych szacunkowych na rok 2013 liczy 185 995 mieszkańców.Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.

  Historia[ | edytuj kod]

  Pierwsi przybywają misjonarze baptystów i do dzisiaj są największą grupą protestancką w Bangladeszu. William Carey rozpoczął pracę misyjną w 1793 roku, w Kalkucie (Indie) w ciągu dwóch lat zapoczątkował pracę misyjną w Dinadźpur. W 1816 roku przybył do Dakki, gdzie było wiele nawróceń. Wzrost nadal występuje wśród plemion Ćottogram.

  Ruch uświęceniowy (ang. Holiness Movement) – powstały w połowie XIX wieku ruch wewnątrz chrześcijaństwa stanowiący zbiór wierzeń i praktyk, wywodzących swe źródła z metodyzmu, a pośrednio z chrześcijańskiego ruchu przebudzeniowego tamtego okresu. Ruch kładzie nacisk zgodnie z przekonaniem Johna Wesleya, że każdy chrześcijanin powinien dążyć do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej rozumianej praktycznie jako codzienne osobiste uświęcanie każdego wierzącego. Szczególnie zwraca uwagę na konieczność osobistego nawrócenia i pobożnego życia.Ćottogram, dawniej Ćittagong, Czittagong, Czatgano (ben. Caṭṭagrām, ang. Chittagong) – miasto w południowo-wschodnim Bangladeszu, w pobliżu ujścia rzeki Karnaphuli do Zatoki Bengalskiej. Ośrodek administracyjny prowincji Ćottogram. Miasto liczy ok. 3,6 mln mieszkańców (2008) – drugie co do wielkości miasto kraju. Duży ośrodek przemysłu jutowego i bawełnianego, rafineria ropy naftowej, stocznia, stalownia. Ponadto przemysł chemiczny, elektrotechniczny, spożywczy. Ćittagong jest najważniejszym portem morskim Bangladeszu, duży węzeł drogowy, port lotniczy, uniwersytet, liczne meczety. W mieście znajduje się konsulat honorowy RP, będący jedyną polską placówką konsularną w Bangladeszu.

  W 1970 roku anglikanie i angielscy prezbiterianie zjednoczyli się tworząc Kościół Pakistanu. Po wojnie domowej stosunki z innymi kościołami pakistańskimi stały się trudne, więc stworzyli Kościół Bangladeszu który autonomicznie działa do dzisiaj. Walijscy prezbiterianie założyli Kościół Sylhet. Bangladeski Kościół Ewangelicko-Luterański powstał z Misji Santal Północnych Kościołów, które zapoczątkowane zostały w 1867 roku i nadal są wspierane przez norweskie, duńskie i amerykańskie towarzystwa luterańskie. Obecnie większość członków kościoła znajduje się w Indiach.

  Kolkata lub Kalkuta (hindi कोलकाता, trl. Kolkātā, trb. Kolkata; bengali: কলকাতা, trl. Kolkatā, trb. Kolkata ang. Kolkata; do 2001 hindi कलकत्ता, trl. Kalkattā, trb. Kalkatta; ang. Calcutta – stare nazwy wciąż w powszechnym użyciu) – miasto w północno-wschodnich Indiach, w delcie Gangesu. 4 638 350 mieszkańców (2006); region metropolitalny 15,6 mln mieszkańców (2006). Stolica stanu Bengal Zachodni, wielki węzeł komunikacyjny i port morsko-rzeczny, wielki ośrodek przemysłowy, handlowy, naukowy i kulturalny w regionie. Liczne zabytki architektury pałacowej i świątynie hinduskie, a w leżącym w obrębie metropolii Howrah znajduje się najstarszy w Indiach ogród botaniczny. Czwarte co do wielkości miasto kraju.William Carey (ur. 17 sierpnia 1761, zm. 9 czerwca 1834) – angielski misjonarz oraz kaznodzieja reformowanych baptystów, znany jako "ojciec nowożytnych misji". Carey był jednym z założycieli Baptystycznego Towarzystwa Misyjnego. Pracę misyjną wykonywał w położnej niedaleko Kalkuty duńskiej kolonii Serampore. Przetłumaczył całą Biblię na język bengalski, sanskryt, hindi, zaś Nowy Testament oraz fragmenty Starego Testamentu na kilkadziesiąt innych języków i dialektów – głównie Indii.

  Kościoły protestanckie sponsorują programy medyczne i edukacyjne dla wielu potrzebujących po wojnie domowej i katastrofach naturalnych.

  Statystyki[ | edytuj kod]

  Statystyki na 2010 rok, według Operation World kiedy ludność Bangladeszu wynosiła 164,4 mln:

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Protestantyzm w Indiach
 • Zbory Boże w Bangladeszu
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Christian Population as Percentages of Total Population by Country. The Pew Research Center. [dostęp 2015-05-14].
  2. Christianity in Bangladesh. Mission Atlas Project. [dostęp 2015-05-14].
  3. Bangladesh. Operation World, 2010. [dostęp 2015-05-14].
  4. Churches in Bangladesh. The Lutheran World Federation. [dostęp 2017-01-28].
  5. Bangladesh. FMC USA. [dostęp 2017-01-28].
  6. Bangladesh Lutheran Church. The Lutheran World Federation. [dostęp 2017-01-28].
  7. Bangladesh. FMI. [dostęp 2017-01-28].
  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Anglikanizm – jedna z gałęzi chrześcijaństwa, która powstała w Anglii w XVI wieku. Anglikanizm w części wywodzi się z tradycji protestanckiej, jednak w dużym stopniu zachował teologiczną więź z katolicyzmem.
  Warto wiedzieć że... beta

  Protestantyzm w Indiach – bierze swoje początki w XVII wieku, od misjonarzy holenderskich. Obecnie w Indiach żyje ok. 19 milionów (59% wszystkich chrześcijan) protestantów różnych denominacji. Jednak przy ponad miliardzie mieszkańców Indii, to zaledwie 1,5%. Największe denominacje to: anglikanie, baptyści, zielonoświątkowcy, luteranie, prezbiterianie, adwentyści dnia siódmego i metodyści.
  Adwentyzm (łac. adventus – "przyjście") – nurt wyznań chrześcijańskich obejmujący Kościoły protestanckie wywodzące się lub nawiązujące do amerykańskiego przebudzenia eschatologiczno-mesjanistycznego w łonie ewangelicznego chrześcijaństwa, któremu przewodził baptystyczny pastor William Miller. Cechą wyróżniającą doktrynę adwentystyczną spośród reszty protestantyzmu jest akcentowanie zbliżającego się powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa na Ziemię, które zakończy historię obecnego świata. Wyznawcy adwentyzmu to adwentyści.
  Baptyzm – nurt chrześcijaństwa należący do protestantyzmu, akcentujący indywidualizm w relacji do Boga i nadrzędną rolę Pisma Świętego. Zbawienie nie jest według baptystów osiągalne na podstawie uczynków, lecz jedynie łaską Boga przez osobistą wiarę w zbawcze dzieło odkupienia z grzechu poprzez ofiarę Jezusa Chrystusa. Baptyści udzielają chrztu wyłącznie tym, którzy świadomie wyrażają żal za grzechy i wyznają wiarę w Chrystusa. Akcentują autonomię poszczególnych zborów, są też zwolennikami rozdziału kościoła i państwa. Większość baptystów reprezentuje ewangelikalne chrześcijaństwo, choć istnieją także nieliczne wyznania baptystyczne przynależące do liberalnego nurtu protestantyzmu.
  Bangladesz (beng. বাংলাদেশ), Ludowa Republika Bangladeszu (beng. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, Gonoprodźatontri Bangladesz) – państwo w Azji Południowej, położone nad Zatoką Bengalską i graniczące z zachodu, północy i wschodu z Indiami a na południowym wschodzie z Mjanmą. Jedno z najgęściej zaludnionych i zarazem najbiedniejszych państw świata. Stolicą Bangladeszu jest Dhaka (dawna Dakka) z 6 mln mieszkańców (aglomeracja ok. 11 mln).
  Metodyzm – nurt chrześcijaństwa zapoczątkowany jako wewnętrzny ruch ożywienia wewnątrz Kościoła anglikańskiego (pod wpływem pietyzmu), kierowany przez Jana Wesleya i jego brata, Charlesa. Początkowo nazwę "metodyzm" nadawali ironicznie przeciwnicy Wesleya, którzy krytykowali nadmierny ich zdaniem rygoryzm i skrupulatność w wypełnianiu obowiązków religijnych. Później zwolennicy Wesleya uznali tę nazwę za chlubną.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.778 sek.