• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proteobakterie

  Przeczytaj także...
  Błona komórkowa, plazmolema, plazmolemma (cytolemma, plasmolemma) – półprzepuszczalna błona biologiczna oddzielająca wnętrze komórki od świata zewnętrznego. Jest ona złożona z dwóch warstw fosfolipidów oraz białek, z których niektóre są luźno związane z powierzchnią błony (białka peryferyjne), a inne przebijają błonę lub są w niej mocno osadzone białkowym lub niebiałkowym motywem (białka błonowe).rRNA – rybosomalny, rybosomowy RNA (z ang. Ribosomal RNA). Cząsteczki kwasu rybonukleinowego wchodzące w skład rybosomów, które biorą udział w procesie biosyntezy polipeptydów.
  Helicobacter pylori (w skrócie Hp, dawna nazwa Campylobacter pylori) – gram-ujemna bakteria o helikalnym kształcie, zaliczana do pałeczek. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zainfekowanych tą bakterią jest ok. 70% ludzi w krajach rozwijających się i ok. 30% w krajach rozwiniętych. Jej obecność zwiększa ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak zapalenie żołądka typu B (mogące prowadzić do powstania nowotworu) i wrzody trawienne. Obecnie wiadomo, że H. pylori odpowiada w przybliżeniu za 80% przypadków choroby wrzodowej żołądka i 90% przypadków choroby wrzodowej dwunastnicy. Jednakże u większości zakażonych osób choroba nie rozwija się; wysunięto wiele hipotez wyjaśniających ten fakt, ale żadna z nich nie uzyskała powszechnej aprobaty. Uważa się, że helikalny kształt bakterii (od którego wzięła się nazwa rodzaju) ma jej ułatwiać ruch w warstwie śluzu.

  Proteobakterie (łac. Proteobacteria) – jedna z największych grup (typ) bakterii. Wyróżniona została głównie na podstawie podobieństw sekwencji rybosomalnego RNA.

  Wszystkie proteobakterie są Gram-ujemne i posiadają zewnętrzną błonę komórkową zbudowaną głównie z lipopolisacharydów.

  Systematyka[]

  Alfaproteobakterie
 • Caulobacterales – np. Caulobacter
 • Parvularculales
 • Rhizobiales – np. Rhizobium, Agrobacterium tumefaciens
 • Rhodobacterales
 • Rhodospirillales – np. Acetobacter
 • Rickettsiales – np. Rickettsia
 • Sphingomonadales – np. Sphingomonas
 • Betaproteobakterie
 • Burkholderiales – np. Bordetella
 • Hydrogenophilales
 • Methylophilales
 • Neisseriales – np. Neisseria gonorrhoeae
 • Nitrosomonadales
 • Rhodocyclales
 • Procabacteriales
 • Gammaproteobakterie
 • Acidithiobacillales
 • Aeromonadales – np. Aeromonas
 • Alteromonadales – np. Pseudoalteromonas
 • Cardiobacteriales
 • Chromatiales
 • Enterobacteriales – np. Escherichia
 • Legionellales – np. Legionella
 • Methylococcales
 • Oceanospirillales
 • Pasteurellales – np. Haemophilus influenzae
 • Pseudomonadales – np. Pseudomonas aeruginosa
 • Thiotrichales – np. Thiomargarita
 • Vibrionales – np. Vibrio cholerae
 • Xanthomonadales – np. Xanthomonas maltophilia
 • Deltaproteobakterie
 • Bdellovibrionales – np. Bdellovibrio
 • Desulfobacterales
 • Desulfovibrionales – np. Desulfovibrio
 • Desulfurellales
 • Desulfarcales
 • Desulfuromonadales – np. Geobacter
 • Myxococcales - Myxobacteria
 • Syntrophobacterales
 • Epsilonproteobakterie
 • Campylobacterales – np. Helicobacter pylori
 • Nautiliales
 • Pochodzenie[]

  Przodkiem tej grupy była prawdopodobnie bakteria fototroficzna zbliżona pod względem budowy i metabolizmu do bakterii purpurowych.

  Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.Dwoinka rzeżączki (Neisseria gonorrhoeae) zwana czasem gonokokiem – nieruchliwa, nieprzetrwalnikująca bakteria tlenowa, wywołująca jedną z chorób przenoszonych drogą płciową – rzeżączkę.

  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Escherichia – rodzaj bakterii gram ujemnych należących do rodziny enterobakterii. Są to pałeczki laktozo-dodatnie (E. coli, E. hermani, E. vulneris) lub laktozo-ujemne (E. blattae i E.ferussoni), wytwarzające gaz i indol (z wyjątkiem E. blattae i E. vulneris), dodatnie w teście z czerwienią metylową i ujemne w teście VP (Voges-Proskauer), nie wytwarzają ureazy, H2S, niewzrastające na podłożu Simmonsa z cytrynianem oraz wydzielające dekarboksylazę lizyny (z wyjątkiem E. hermannii). Szczepy trzech gatunków (E. ferussoni, E. vulneris) nie rozkładają sorbitolu, a dwóch (E. hermani i E. vulneris) wytwarzają żółty barwnik. Bakterie tego rodzaju nie tworzą spor.
  Pałeczka ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa) – Gram-ujemna bakteria o wymiarach 0,5-0,8 µm na 1,5-3,0 µm, żyjąca głównie w glebie i wodzie oraz na powierzchni roślin i rzadko na skórze zwierząt. Niekiedy można ją również wyizolować ze skóry ludzi o prawidłowej czynności układu odpornościowego (patrz niżej). Jedną z jej cech charakterystycznych jest zdolność do wytwarzania barwników.
  Gammaproteobakterie – klasa kilku ważnych pod względem naukowym i medycznym rodzin bakterii takich jak Enterobacteriaceae (np. pałeczka okrężnicy), Vibrionaceae czy Pseudomonadaceae. Do klasy tej należy wiele klinicznie istotnych patogenów, np. Salmonella (zatrucia pokarmowe), Yersinia pestis (dżuma), Vibrio cholerae (cholera), Pseudomonas aeruginosa (zakażenia układu oddechowego) czy Klebsiella pneumoniae (zapalenie płuc). Jak wszystkie proteobakterie gammaproteobakterie są Gram-ujemne.
  Fototrofia – strategia metaboliczna polegająca na wykorzystywaniu promieniowania słonecznego jako źródła energii potrzebnej do produkcji nośników energii użytecznej biologicznie (najczęściej ATP). Odmienną strategią jest chemotrofia, tj. wykorzystywanie energii chemicznej utleniania. Organizmy zdolne do fototrofii nazywane są fototrofami.
  Legionella – rodzaj Gram-ujemnej pałeczki, obejmujący gatunki wywołujące legionellozę (chorobę legionistów, gorączkę Pontiac).
  Thiomargarita namibiensis – gatunek bakterii siarkowej. Wyizolowany z osadu dennego u wybrzeży Namibii w 1997 roku i opisany dwa lata później jako największa znana bakteria. Nazwa Thiomargarita oznacza „siarkową perłę”, ze względu na charakterystyczny obraz widziany pod mikroskopem przypominający sznur pereł. Pojedyncza komórka zwykle ma od 0,1 do 0,3 mm średnicy, ale może osiągać 0,75 mm. W odróżnieniu od niektórych bakterii siarkowych, z którymi jest spokrewniona, nie tworzy nici, lecz poszczególne komórki tworzą sznur utrzymujący się razem dzięki śluzowatej otoczce. Ma również od nich szerszy zakres tolerancji ekologicznej, znosząc wystawienie na działanie tlenu atmosferycznego. Również znosi niekorzystne warunki pokarmowe. W swoim siedlisku występuje pospolicie.
  Typ (phylum) – jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botanice. Typ jest kategorią równoważną gromadzie (divisio) w systematyce botanicznej. Gdy w systematyce roślin dopuścimy użycie określenia typ na gromadę (divisio), to niższą od niego rangę ma klasa (classis).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.