• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Promień Ziemi

  Przeczytaj także...
  Elipsoida obrotowa – powierzchnia lub bryła powstała na skutek obrotu elipsy wokół jej osi symetrii. W przypadku Ziemi osią tą jest mała oś elipsy, czyli oś ziemska.Jowisz – piąta w kolejności oddalenia od Słońca i największa planeta Układu Słonecznego. Jego masa jest nieco mniejsza niż jedna tysięczna masy Słońca, a zarazem dwa i pół raza większa niż łączna masa wszystkich innych planet w Układzie Słonecznym. Wraz z Saturnem, Uranem i Neptunem tworzy grupę gazowych olbrzymów, nazywaną czasem również planetami jowiszowymi.
  Promień biegunowy - wielkość oznaczająca odległość między środkiem ciała, a jego biegunem geograficznym. Różnica między promieniem biegunowym, a równikowym jest zazwyczaj konsekwencją ruchu obrotowego ciała wokół własnej osi, którego wynikiem jest tzw. spłaszczenie.
  Porównanie rozmiarów Ziemi i Jowisza

  Promień Ziemi (R⊕) – pozaukładowa jednostka długości, używana w astronomii do określania rozmiarów planet pozasłonecznych, najczęściej superziemi. Odpowiada ona średniemu promieniowi równikowemu Ziemi:

  Promień ten różni się od promienia biegunowego ze względu na spłaszczenie planety. Ponadto nie jest on jednakowy we wszystkich kierunkach, gdyż Ziemia nie jest idealną elipsoidą obrotową. Promień biegunowy ma długość 6357 km, zaś promień średni planety to 6371 km.

  Masa Ziemi (M⊕) – pozaukładowa jednostka masy stosowana w astronomii, głównie Układu Słonecznego oraz planet pozasłonecznych typu superziemia. Jej wartość równa jest rzeczywistej masie ZiemiPromień Jowisza (RJ) – pozaukładowa jednostka miary używana w astronomii do określania rozmiarów planet pozasłonecznych odpowiadająca promieniowi Jowisza. Promień Jowisza na równiku wynosi ok. 71 492 km.

  Promienie większych planet pozasłonecznych, w szczególności gazowych olbrzymów, wyraża się raczej jako wielokrotność promienia (równikowego) Jowisza: 1 RJ = 11,21 R⊕

  Zobacz też[]

 • masa Ziemi
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Planeta pozasłoneczna, egzoplaneta (gr. εξω – exo: poza, na zewnątrz) – planeta znajdująca się w układzie planetarnym, krążąca wokół gwiazdy (lub gwiazd) innej niż Słońce.
  Spłaszczenie – wielkość używana w astronomii, opisująca odstępstwo od kulistego kształtu planety lub gwiazdy. Wyraża je stosunek różnicy długości promienia równikowego i biegunowego do promienia równikowego
  Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University) powstał 8 września 1636 jako Harvard College w Newtown (wówczas w Kolonii Zatoki Massachusetts, obecnie Cambridge) koło Bostonu jako pierwszy uniwersytet na terenie kolonii brytyjskich w Ameryce Północnej.
  Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne). Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem (ewolucją) Wszechświata.
  John Peter Huchra (ur. 23 grudnia 1948, zm. 8 października 2010) –- amerykański profesor astronomii. Był członkiem władz rektorskich Uniwersytetu Harvarda, profesorem astronomii w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Od 2007 przewodniczył amerykańskiemu komitetowi Międzynarodowej Unii Astronomicznej.
  Ziemia (łac. Terra) − trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego. Pod względem średnicy, masy i gęstości jest to największa planeta skalista Układu Słonecznego.
  Promień równikowy – średnia odległość między środkiem ciała niebieskiego, a jego równikiem. Różnica między promieniem równikowym, a promieniem biegunowym jest konsekwencją ruchu ciała wokół własnej osi wywołującego tzw. spłaszczenie.

  Reklama