• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prometabolia

  Przeczytaj także...
  Imago (łac. imago – wizerunek, obraz; l.mn. – imagines; pol. l.mn. „imaga”), owad dorosły, owad doskonały – ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów przechodzących proces przeobrażenia. Imago nie przechodzi już linień. U większości gatunków jest osobnikiem zdolnym do rozrodu, często niepobierającym pokarmu lub pobierającym jedynie w minimalnych ilościach.Larwa (łac. larva – maska, widmo, lm larvae) – postać i stadium rozwoju postembrionalnego (młodocianego) zwierzęcia, charakteryzujące się możliwością wzrostu, często różniące się anatomicznie, fizjologicznie i ekologicznie od postaci dojrzałej osobników tego samego gatunku. Występuje powszechnie w rozwoju bezkręgowców, ryb i płazów.
  Nadprzeobrażenie, hipermetabolia, hipermetamorfoza, przeobrażenie wielokrotne (łac. hypermetamorphosis) – rodzaj holometabolii, w którym występuje stadium pseudopoczwarki (pseudochrysalis), zwanej też poczwarką rzekomą lub larwą nieruchliwą (larva coarctata), a poszczególne stadia albo przynajmniej jedno stadium larwalne wykazuje znaczne różnice morfologiczne i biologiczne. Z pseudopoczwarki wylęga się kolejne stadium larwalne przekształcające się w poczwarkę.

  Prometabolia – typ przeobrażenia niezupełnego (hemimatabolii) występujący u niektórych owadów i charakteryzujący się występowaniem dodatkowego stadium – niedojrzałej, liniejącej formy dorosłej, tzw. subimago. Stadium subimago jest bardzo podobne do formy ostatecznej (imago), ale jest wciąż niezdolne do rozrodu.

  Przeobrażenie niezupełne owadów, hemimetabolia, hemimetamorfoza – typ metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której nie występuje stadium poczwarki.Nimfa (łac. nympha) – ostatnie stadium larwalne owadów przechodzących przeobrażenie niezupełne (hemimetabolia) i niektórych pajęczaków, objawiające się obecnością zawiązków skrzydeł. U części owadów występują dwa stadia nimfy:
  Schemat prometabolii

  jajolarwa (nimfa) → subimagoimago

  Prometabolia występuje u wszystkich gatunków z rzędu jętek (Ephemeroptera), gdzie ostatnie stadium nimfy przeobraża się w subimago przybierającego postać uskrzydlonego, niedojrzałego owada. Różni się on od stadium dojrzałego ciemnymi skrzydłami i krótszymi odnóżami. Forma subimago zazwyczaj funkcjonuje krótko: kilka minut lub godzin, po czym dokonuje się ostatnie przeobrażenie w dojrzałe imago.

  Przeobrażenie niezupełne owadów, hemimetabolia, hemimetamorfoza – typ metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której nie występuje stadium poczwarki.Przeobrażenie zupełne owadów, holometabolia – typ metamorfozy larwy owada w dorosłego osobnika, w trakcie której występuje stadium poczwarki.

  Zobacz też[]

 • ametabolia
 • hemimetabolia
 • holometabolia
 • hipermetabolia
 • Przypisy

  1. Polska Czerwona Lista Zwierząt (pol.). [dostęp 2012-01-20].
  2. Świat zwierząt. Ladislav Korbel (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Multico, 1993, s. 114. ISBN 83-7073-036-1.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Subimago, pseudoimago – niedojrzała płciowo, liniejąca, forma dorosła owadów prometabolicznych. Subimago jest przedostatnim stadium rozwoju osobniczego owada. Morfologicznie jest podobne do formy ostatecznej (imago), różni się tylko szczegółami budowy: ma orzęsione skrzydła, krótsze odnóża i bardziej matowe barwy. Nie jest jednak zdolne do rozrodu.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  Jętki (Ephemeroptera); pot. jacica – rząd owadów uskrzydlonych, długość ciała 3 - 40 mm, na ogół związanych ze środowiskiem wodnym. Okres życia larw może trwać nawet do kilku lat, postacie dorosłe żyją bardzo krótko, czasem jeden dzień (stąd: jętka jednodniówka). Niekiedy obserwowane są masowe wyloty jętek.
  Ametabolia – rozwój prosty, rozwój bezpośredni, bez przeobrażenia, nazywany też przeobrażeniem prostym. Występuje u owadów z rzędu przerzutek (Archaeognatha) i rybików (Zygentoma) oraz u wszy (Anoplura). Larwa wykluwająca się z jaja, nazywana osobnikiem młodocianym, ma budowę podobną do imago. Jest od niego mniejsza i niedojrzała płciowo.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.