• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proliferacja - filozofia

  Przeczytaj także...
  Imre Lakatos (ur. 9 listopada 1922 w Debreczynie, zm. 2 lutego 1974 w Londynie) – węgierski filozof matematyki i nauki.Paul Karl Feyerabend (ur. 13 stycznia 1924 w Wiedniu, zm. 11 lutego 1994 w Genolier, Szwajcaria) – austriacki filozof, autor programu filozofii nauki zwanego przez niego samego anarchizmem metodologicznym lub kontrindukcjonizmem. Światowy rozgłos przyniosła mu książka Against Method (1975), w której podważa zasadność wszystkich dotychczasowych filozofii nauki. Ze względu na swoje poglądy uzyskał przydomek Salvadore Dali filozofii.
  Pluralizm teoretyczny to nazwa podejścia w filozofii nauki w myśl którego dopuścić należy wielość metod lub teorii przy wyjaśnianiu zjawisk. Przeciwieństwo monizmu teoretycznego.

  Proliferacja – postulat tworzenia alternatywnych, względem aktualnie obowiązującego, punktów widzenia na badane zagadnienie. Inaczej to wyrażając, jest to postulat tworzenia jak największej ilości alternatywnych teorii lub hipotez względem obowiązującego ujęcia (pluralizm teoretyczny), celem uzyskania odmiennych spojrzeń na badane zagadnienie. Tak rozumianą proliferację propagowali Imre Lakatos i Paul Feyerabend.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Imre Lakatos, Robert Cohen, Paul Feyerabend, Marx Wartofsky: Essays in the memory of Imre Lakatos. Dordrechte: Springer Science & Business Media, 1976, s. 482. ISBN 978-90-277-0655-3.
  2. Paul Feyerabend: Knowledge, Science and Relativism. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, s. 104–111. ISBN 978-0-521-64129-6.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.657 sek.