• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projektowanie procesów technologicznych

  Przeczytaj także...
  Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.Normatyw Materiałowy - dokument określający ilość i rodzaj materiału (elementu, części, zespołu itp.), przydzielanego dla konkretnych działów zakładu produkcyjnego.

  Projektowanie procesów technologicznych polega na tworzeniu kolejnych etapów przechodzenia dokumentacji konstrukcyjnej wraz z przypisanym materiałem. Jednocześnie normuje się czas pracy niezbędny do wykonania danej czynności. Dokumentami związanymi z procesem technologicznym są najczęściej: Karta Technologiczna i Normatyw materiałowy.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.