• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projektant gier komputerowych

  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego w domu i biurze. Służy głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i inne), jak i gier.
  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.

  Projektant gier komputerowych – określenie osoby bądź zespołu osób, które projektują gry komputerowe.

  Projektant gier komputerowych zajmuje się przygotowaniem szaty graficznej, koncepcji oraz mechanizmu gry komputerowej – składników projektu gry. Jego praca może obejmować przygotowanie środowiska gry, programowanie oraz ustalanie sposobu działania współczynników numerycznych, które umożliwiają poprawne działanie gry. Projektanci gier pracują dla firm nazywanych producentami gier, które mogą również być wydawcami gier (choć nie jest to regułą). Osoba taka jest zwykle biegła w pisaniu; często posiada wykształcenie w dziedzinie pisarstwa lub pokrewnej dziedziny (jak np. językoznawstwa, ponieważ pisanie jest główną działalnością projektanta gier, cechą pożądaną jest posiadanie dużego doświadczenia w tej dziedzinie. Użyteczne, aczkolwiek niekonieczne, są również uzdolnienia artystyczne oraz umiejętności programistyczne. Projektanci gier są często biegli w zakresie nauk humanistycznych, takich jak psychologia, socjologia czy filozofia a także w pisaniu scenariuszy. Z powodu wzrastającej złożoności procesu projektowania współczesnych gier, wielu młodych projektantów gier posiada wykształcenie informatyczne lub pokrewne.

  Dolar (dollar) to waluta wielu krajów świata. Dzieli się na 100 centów. Nazwa dolara - podobnie jak nazwa waluty Słowenii sprzed 1 stycznia 2007 - tolar, pochodzi od dawnej srebrnej monety – talara. Dolar został oficjalną jednostką monetarną USA w 1785 roku. Jednak zarówno samo słowo angielskie, jak i pieniądze o takiej nazwie istniały już wcześniej.Scenariusz – to materiał literacki będący podstawą realizacji fabuły. Scenariusz może sam w sobie stanowić utwór oryginalny, być przeróbką utworu dramatycznego zawierającego dialogi i odautorskie didaskalia, czy też przeróbką dzieła literackiego nie dramaturgicznego (adaptacja scenariuszowa opowiadania, powieści, noweli, itp.). Scenariusz przystosowuje dramat, słuchowisko, utwór niedramatyczny, itp. oraz składniki takiego utworu do wymagań sceny, filmu fabularnego, filmu dokumentalnego, spektaklu telewizyjnego czy nagrania radiowego. Scenariusz opierający się na specjalnie napisanym przez scenarzystę lub reżysera (film autorski), oryginalnym utworze dla filmu, zwany jest scenariuszem filmowym.

  W przemyśle gier komputerowych posada projektanta gier jest jedną z najtrudniejszych do uzyskania. Praca projektanta, wbrew obiegowym opiniom, nie jest wcale łatwa. Prawie każdy, związany z przemysłem komputerowym jest przekonany, że posiada pomysł na grę doskonałą i czeka na możliwość wcielenia go w życie. Możliwość ta może być urzeczywistniona jedynie poprzez uzyskanie posady projektanta gier, tak więc konkurencja między aspirującymi do niej jest zwykle bardzo zacięta.

  Colossal Cave Adventure (inne tytuły to Adventure, Colossal Cave lub Advent) – tekstowa gra przygodowa napisana przez Willa Crowthera w 1972 na mainframe PDP-10 firmy DEC. Dotarła do szerszej publiczności w 1976 dzięki Donowi Woodsowi, który ją rozbudował. Istotna dla historii gier komputerowych – jako pierwsza tekstowa gra przygodowa i gra z gatunku fikcji interaktywnej wprowadziła takie elementy typowe dla gatunku, jak poruszanie się komendami tekstowymi pochodzącymi od stron świata czy dwuwyrazowe komendy składające się z czasownika i rzeczownika (np. „podnieś topór”, „zabij smoka”). MMORPG (skrót od Massively multiplayer online role-playing game) – rodzaj gier komputerowych RPG, w których duża liczba graczy może grać ze sobą w wirtualnym świecie. Podobnie jak w innych rodzajach RPG gracz wciela się w postać i kieruje jej działaniami. Dostęp do gier MMORPG zwykle jest zapewniany przez producenta gry. Gry tego typu są bardzo popularne na całym świecie. Ciężko jednak oszacować konkretną liczbę, ze względu na fakt, iż wydawcy mają tendencje do podawania liczb ze swoich baz danych, jako ogólną liczbę osób, które w ogóle grało w daną grę. Bazując jednak na dochodach wydawców, liczbę graczy w 2010 roku szacowano na 61 milionów, z czego 44 miliony tylko w Stanach Zjednoczonych.

  Wydawcy gier komputerowych inwestują w rozwój swoich produktów kwoty sięgające nawet milionów dolarów, jest więc łatwym do zrozumienia, dlaczego wybierają oni z rozwagą projektantów gier. Jeden lub dwa nieudane projekty mogą przysporzyć firmie poważnych strat finansowych, w skrajnym przypadku doprowadzając ją do bankructwa. Z tych powodów wydawcy zwykle rekrutują projektantów spośród osób mających już duże doświadczenie w branży, biorących wcześniej udział w projektach zakończonych wydaniem gier będących sukcesami komercyjnymi. Mniej doświadczeni projektanci zatrudniani są zwykle przy pracy nad grami o dużo niższym budżecie.

  Upadłość (potocznie bankructwo, plajta) – procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość to tzw. egzekucja uniwersalna prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się od egzekucji syngularnej prowadzonej przez niektórych tylko wierzycieli i tylko z poszczególnych składników majątku dłużnika. Trzecim w systematyce rodzajem egzekucji sądowej (wprowadzonym do procedury cywilnej w 2005 roku) jest egzekucja generalna w trybie art. 1064 i nast. kpc, tj. egzekucja przez zarząd przymusowy. Egzekucja generalna lokuje się niejako pomiędzy dwoma wcześniej wspomnianymi trybami egzekucji i posiada pewne cechy każdej z nich, i tak np. egzekucja generalna obejmuje skutkami zajęcia wszystkie składniki majątku dłużnika tak jak w przypadku egzekucji uniwersalnej, lecz jest prowadzona nie na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, a jedynie na rzecz poszczególnych wierzycieli egzekwujących, tj. posiadających tytuł wykonawczy, czyli analogicznie jak w przypadku egzekucji syngularnej.Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.

  Historia[ | edytuj kod]

   Osobny artykuł: Historia gier komputerowych.

  Pierwsze gry komputerowe tworzone były w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych przez programistów, dla których zajęcie to stanowiło hobby, ponieważ nie istniał jeszcze rynek zbytu dla gier komputerowych. Niektóre gry były tworzone przez inżynierów elektryków, jako swojego rodzaju „atrakcja turystyczna” dla odwiedzających ich laboratoria komputerowe (np. OXO, Tennis for Two), inne przez studentów, piszących gry dla swoich znajomych (Spacewar, Star Trek, Dungeon).

  OXO (znana też jako Noughts and Crosses) – komputerowa edycja gry kółko i krzyżyk stworzona na komputer EDSAC w 1952. Została ona napisana przez A.S. (Sandy) Douglasa dla zobrazowania jego tezy na temat interakcji człowieka z komputerem na Uniwersytecie Cambridge. OXO jest pierwszą znaną (graficzną) grą komputerową. Jednakże pierwszą grą używającą wyświetlacza kineskopowego była gra symulująca zachowanie pocisków opatentowana w latach 1947–1948.Językoznawstwo (lingwistyka) – dział nauk humanistycznych badających istotę, budowę i rozwój języka. Specjalista w zakresie językoznawstwa to językoznawca lub lingwista. Wyróżnia się lingwistykę teoretyczną i stosowaną.

  Niektóre z gier stworzonych w tamtych czasach takie jak Zork, Baseball, Air Warrior czy Colossal Cave Adventure stworzyły podwaliny pod wczesny przemysł gier komputerowych.

  W początkach historii gier komputerowych, projektanci gier byli często również głównymi bądź jedynymi programistami piszącymi gry, i stan ten utrzymał się również na początku formowania się przemysłu gier komputerowych w latach siedemdziesiątych. Znaczącym wyjątkiem była firma Coleco, która od początku swojej działalności na rynku oddzieliła funkcję programisty i projektanta gier.

  Electronic Arts NASDAQ: ERTS – amerykański producent oraz wydawca gier komputerowych i wideo. Firma została założona przez Tripa Hawkinsa w 1982 r. W pierwszej połowie 2011 roku firma EA była pierwszym co do wielkości wydawcą gier na zachodnich rynkach, z roczną sprzedażą sięgającą 4 miliardów dolarów.Tennis for Two – gra komputerowa autorstwa Williama Higinbothama, stworzona w 1958 roku na bazie oscyloskopu, stanowiąca symulację tenisa stołowego. Jest jedną z najstarszych gier wideo, niekiedy uznawaną za pierwszą w historii branży mimo braku generowanego sygnału wideo. Tennis for Two stanowił pierwowzór dzieła Pong.

  W miarę wzrostu stopnia skomplikowania gier komputerowych, połączonego z rozwojem domowych komputerów, praca projektanta stawała się coraz bardziej wydzieloną funkcją, często pełnił ją główny programista, występujący także w roli projektanta, w zależności od potrzeby chwili. W wielu przypadkach silniki gier są pisane w sposób, który ogranicza rolę programistów w procesie powstawania gry.

  Historia gier komputerowych – interaktywnych programów komputerowych służących do celów rozrywkowych – obejmuje okres od 1947 roku, kiedy wynaleziono pierwszy prototyp gry elektronicznej. Do 1972 roku gry komputerowe były produkcjami akademickimi, a do masowego obiegu weszły za sprawą gry Pong. Dzięki jego popularności powstały platformy do gry – automaty i konsole, a od lat 80. XX wieku także komputery osobiste. Od lat 90. XX wieku gry komputerowe zaczęły masowo obsługiwać rozgrywkę sieciową oraz grafikę trójwymiarową, stając się produktem masowym. Wśród najnowszych tendencji należy wyróżnić cyfrową dystrybucję rozrywki elektronicznej oraz rozwój gier społecznościowych i mobilnych.Filozofia (gr. φιλοσοφία – umiłowanie mądrości) – rozważania na temat podstawowych problemów takich jak np. istnienie, umysł, poznanie, wartości, język.

  Jeszcze później skomplikowanie gier osiągnęło stopień, który wymagał wydzielenia osoby, zajmującej się jedynie projektowaniem gier. Wielu ówczesnych weteranów – twórców gier, wybrało właśnie tę funkcję, porzucając programowanie i pozostawiające to zadanie innym członkom zespołu.

  Tetris – komputerowa gra logiczna stworzona przez Aleksieja Pażytnowa i jego współpracowników, Dimitrija Pawłowskiego i Wadima Geriasimowa. Pojawiła się na rynku po raz pierwszy 6 czerwca 1984 roku w Związku Radzieckim.Gra komputerowa (gra wideo, ang. video game) – rodzaj oprogramowania komputerowego przeznaczonego do celów rozrywkowych bądź edukacyjnych (rozrywka interaktywna) i wymagającego od użytkownika (gracza) rozwiązywania zadań logicznych lub zręcznościowych. Gry komputerowe mogą być uruchamiane na komputerach osobistych, specjalnych automatach, konsolach do gry, telewizorach, telefonach komórkowych oraz innych mobilnych urządzeniach, nazywanych łącznie platformami sprzętowymi. Zadania stawiane przed graczem w grach komputerowych różnią się w zależności od gatunku i mogą polegać na przykład na rozwiązaniu zadania logicznego, eliminacji wirtualnych przeciwników czy też rywalizacji ze sztuczną inteligencją bądź innymi graczami (gra wieloosobowa); interaktywna rozrywka w celach zawodowych nosi nazwę sportu elektronicznego.

  Współcześnie bardzo trudno jest znaleźć grę komputerową, której główny programista byłby jednocześnie jej głównym projektantem, z wyjątkiem bardzo prostych gier w rodzaju Tetrisa. W przypadku bardzo złożonych gier takich jak gry typu MMORPG lub gier sportowych, strategicznych czy symulacji, liczba projektantów dochodzi do kilkunastu, z jednym lub dwoma głównymi projektantami, koordynującymi całość projektu, podczas gdy niżsi rangą projektanci zajmują się opracowywaniem podsystemów gry. W wielkich kompaniach, takich jak Electronic Arts, za proces opracowywania każdego aspektu gry (np. projektowanie interfejsu użytkownika, tworzenie świata gry czy obiektów) może mieć oddzielnego producenta, nadrzędnego projektanta wspomaganego przez kilku podlegających mu pracowników.

  Przemysł gier komputerowych – sektor gospodarki dotyczący produkcji, marketingu i sprzedaży gier komputerowych. Zatrudnia tysiące ludzi o różnych specjalizacjach na całym świecie.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.629 sek.