• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekt

  Przeczytaj także...
  Projekt techniczny lub Projekt wykonawczy - jest dokumentem stanowiącym ostatnie stadium dokumentacji projektowej, opracowywanym dla poszczególnych zadań lub obiektów, na podstawie zatwierdzonego przez inwestora projektu wstępnego. Projekt techniczny sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu, uzupełnienia zamówień aparatury i urządzeń, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót budowlano-montażowych oraz wykonania prac rozruchowych.Projekt socjalny – zespół zaplanowanych działań mających na celu poprawę sytuacji społecznej, oparty na założeniach teoretycznych oraz diagnozie społecznej. Opis projektu jest podstawą do wdrożenia oraz jego ewaluacji (oceny).
  Projekt budowlany - jest to opracowanie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę planowanej inwestycji budowlanej będące podstawą do jej realizacji.
 • projekt – termin z zakresu budownictwa
 • projekt – termin z zakresu zarządzania
 • Zobacz też[]

 • projekt budowlany
 • projekt techniczny
 • projekt socjalny – metoda pracy socjalnej • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.