• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Projekcja Newmana

  Przeczytaj także...
  Projekcja Hawortha − rodzaj projekcji chemicznej charakterystycznej dla półacetalowych (cyklicznych) odmian cukrów obok projekcji Fischera. Nazwa projekcji pochodzi od nazwiska angielskiego chemika, sir Waltera N. Hawortha.Cząsteczka (molekuła) – neutralna elektrycznie grupa dwóch lub więcej atomów utrzymywanych razem kowalencyjnym wiązaniem chemicznym. Cząsteczki różnią się od cząstek (np. jonów) brakiem ładunku elektrycznego. Jednakże, w fizyce kwantowej, chemii organicznej i biochemii pojęcie cząsteczka jest zwyczajowo używane do określania jonów wieloatomowych.
  Atom – podstawowy składnik materii. Składa się z małego dodatnio naładowanego jądra o dużej gęstości i otaczającej go chmury elektronowej o ujemnym ładunku elektrycznym.

  Projekcja Newmana − rodzaj projekcji (rzutu) cząsteczek chemicznych służący głównie do analizowania ich konformacji. Projekcja taka umożliwia przedstawienie konformacji wokół jednego, pojedynczego wiązania chemicznego. Jest ona wygodnym sposobem przedstawiania rotacji podstawników wokół wiązań pojedynczych.

  Wiązanie chemiczne według klasycznej definicji to każde trwałe połączenie dwóch atomów. Wiązania chemiczne powstają na skutek uwspólnienia dwóch lub większej liczby elektronów pochodzących bądź z jednego, bądź z obu łączących się atomów lub przeskoku jednego lub większej liczby elektronów z jednego atomu na drugi i utworzenia w wyniku tego tzw. pary jonowej.Etan (C2H6) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w przyrodzie jako jeden ze składników gazu ziemnego.

  Sposób tworzenia[ | edytuj kod]

  W projekcji tej cząsteczkę przedstawia się w następujący sposób:

  Projekcja Fischera − rodzaj projekcji chemicznej umożliwiającej prezentację konfiguracji absolutnej enancjomerów i diastereoizomerów.Konformacja – układ przestrzenny atomów w cząsteczce chemicznej mogący ulegać zmianom poprzez obrót wokół pojedynczych wiązań chemicznych, tj. bez ich zrywania.
 • Wybrane sąsiadujące atomy połączone jednym wiązaniem pojedynczym przedstawia w postaci jednego koła, które symbolizuje też oś tego wiązania.
 • Należy sobie wyobrazić, że na cząsteczkę patrzy się wzdłuż osi wybranego wiązania od strony jednego z dwóch wybranych atomów.
 • Od środka koła rysuje się kreski symbolizujące wiązania atomu widzianego od strony obserwatora z jego pozostałymi podstawnikami.
 • Od granicy koła rysuje się kreski symbolizujące wiązania z podstawnikami tylnego atomu. Kreski te przesuwa się nieco w prawo, aby nie nakładały się one z kreskami dla pierwszego atomu.
 • Na końcach kresek symbolizujących wiązania pisze się symbole atomów lub grup.
 • Przykłady[ | edytuj kod]

 • Etan - (H3C-CH3), pogrubione są dwa atomy węgla przedstawione w formie koła.
 • Newman projection ethane.png Nazwy zwyczajowe: z lewej konformacja naprzeciwległa, z prawej - naprzemianległa.
 • Butan - (CH3-H2C-CH2-CH3)
 • Newman projection butane.png Konformacje według nomenklatury Klyne'a i Preloga. Od lewej: synperiplanarna, synklinalna, antyklinalna, antyperiplanarna.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • projekcja Fischera
 • projekcja Hawortha
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. W. Klyne, V. Prelog. Description of Steric Relationships Across Single Bonds. „Experientia”. 16 (12), s. 521-523, 1960. DOI: 10.1007/BF02158433 (ang.). 
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.Butan (C4H10) – organiczny związek chemiczny z grupy alkanów. Występuje w dwóch formach izomerycznych: liniowy n-butan oraz rozgałęziony izobutan (metylopropan). Jest bezwonny.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.934 sek.