Project Management Institute

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Project Management Institute, PMI – międzynarodowe stowarzyszenie zrzeszające kierowników projektów (ang. project manager, PM).

Biuro projektów (ang. Project Management Office, PMO) jest to jednostka mająca na celu wspieranie zarządzania projektami w organizacji.PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) jest certyfikatem oferowanym przez Project Management Institute (PMI). Certyfikat PMI-RMP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, szczególnie w zakresie profesjonalnego zarządzania ryzykiem w projekcie (identyfikacja i ocenianie ryzyka w projektach, minimalizacja i łagodzenie zagrożeń).

Project Management Institute powstał w 1969 w Pensylwanii w USA jako stowarzyszenie non profit zrzeszające profesjonalistów w dziedzinie zarządzania projektami. Obecnie PMI zrzesza ponad 454 tys. członków w 185 krajach, w których istnieje ponad 250 oddziałów (ang. PMI Chapter).

Certyfikaty PMI[ | edytuj kod]

PMI przeprowadza egzaminy, przyznaje, administruje i kontroluje 7 certyfikatów zawodowych:

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Certified Associate in Project Management (CAPM) – certyfikat przyznawany na 5 lat przez Project Management Institute po zaliczeniu praktyki lub kursu i zdaniu egzaminu.
 • Program Management Professional (PgMP),
 • Portfolio Management Professional (PfMP),
 • PMI Scheduling Professional (PMI-SP),
 • PMI Risk Management Professional (PMI-RMP),
 • Project Management Professional (PMP),
 • Certified Associate in Project Management (CAPM),
 • PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP),
 • PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA),
 • OPM3 Professional Certification.
 • Standardy PMI[ | edytuj kod]

  Jednym z działań PMI jest opracowywanie standardów zarządzania projektami. Dotychczas opracowane standardy to:

  PRINCE2 – metodyka zarządzania projektami oparta na produktach. Zastosować ją można do zarządzania i sterowania projektami wszelkiego rodzaju i wszelkiej wielkości.Zarządzanie projektem – zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań potrzebnych do osiągnięcia celów projektu.
 • PMBOK Guide (2013) – najbardziej znany ze standardów PMI zawierający zbiór wytycznych i najlepszych praktyk dotyczących zarządzania projektami.
 • Standard for Program Management (2013) – odnoszący się do zarządzania programem projektów.
 • Standard for Portfolio Management (2013) – odnoszący się do zarządzania portfelem projektów.
 • OPM3 Knowledge Foundation (2008) – kompendium omawiające tematykę dojrzałości projektowej organizacji.
 • Practice Standard for Work Breakdown Structures (2006) – standard tworzenia struktury podziału prac w projekcie.
 • Practice Standard for Scheduling (2007) – standard tworzenia harmonogramu projektu.
 • Project Manager Competency Development Framework (2007) – standard opisujący kompetencje kierownika projektu.
 • Practice Standard for Project Configuration Management (2007) – zarządzanie konfiguracją projektu.
 • Practice Standard for Earned Value Management (2005) – standard opisujący metodę śledzenia postępu prac.
 • Construction Extension to the PMBOK Guide (2007) – standard realizacji projektów w sektorze budownictwa.
 • Government Extension to the PMBOK Guide (2007) – standard realizacji projektów w sektorze rządowym.
 • Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Portfolio Management Professional (PfMP) – certyfikat oferowany przez Project Management Institute od 2013 roku. Certyfikat PfMP poświadcza nabycie kompetencji w zarządzaniu portfelem projektów. Na dzień 2014-10-31 posiadały go 162 osoby w różnych regionach świata.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Project Management Professional (PMP) – jeden z najpopularniejszych certyfikatów potwierdzających kompetencje w zarządzaniu projektami. Certyfikat PMP potwierdza, że jego posiadacz ma wiedzę, umiejętności i doświadczenie potrzebnego do skutecznego prowadzenia projektów. Posiadacz PMP jest w stanie samodzielnie zarządzać projektami.
  PMBOK Guide (ang. A Guide to the Project Management Body of Knowledge) – zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami zebranych i opublikowanych przez członków Project Management Institute. Standard PMBOK Guide jest to zbiór powszechnie uznanych praktyk znajdujących zastosowanie w zarządzaniu projektami.
  PMI Scheduling Professional (PMI-SP) – certyfikat oferowany przez Project Management Institute. Certyfikat PMI–SP poświadcza nabycie kompetencji w dziedzinie zarządzania projektami, z położeniem szczególnego nacisku na umiejętność planowania, tworzenia, analizy i zarządzania harmonogramem projektu.
  National Library of Australia (pol. Biblioteka Narodowa Australii) – australijska biblioteka narodowa w Canberrze, założona w 1960 roku.

  Reklama