• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Program rezydentny

  Przeczytaj także...
  Sterownik urządzenia to program lub fragment programu odpowiadający za dane urządzenie i pośredniczący pomiędzy nim, a resztą systemu komputerowego. Zwykle uabstrakcyjnia pewne cechy urządzenia, choć może jedynie zajmować się kwestiami uprawnień dostępu i udostępniać urządzenie bez żadnej ingerencji. Wtedy program, który z niego korzysta też jest w pewnym sensie sterownikiem.System operacyjny (ang. Operating System, skrót OS) – oprogramowanie zarządzające systemem komputerowym, tworzące środowisko do uruchamiania i kontroli zadań użytkownika.
  DOS (ang. Disk Operating System) – pierwszy przenośny (Disk) system operacyjny OS komputerów PC i mikrokomputerów lat 80. rezydujący nad BIOS-em, zawierający m.in. rozszerzenia programowe procedur sprzętowych BIOSu i interpreter komend. DOS zawiera niektóre doświadczenia systemu klasy CP/M.

  Program rezydentny (TSR, Terminate and Stay Resident) – program załadowany do pamięci operacyjnej komputera w dowolnej chwili jako "back stage" - "proces w tle" i pozostający w stałej gotowości do wykonania. Program rezydentny obsługuje w czasie rzeczywistym właściwe sobie wywołania lub przerwania.

  Interpreter komend - program w środowisku tekstowym realizujący funkcję interfejsu użytkownika z systemem operacyjnym za pośrednictwem komend tekstowych wydanych z terminala (np. klawiatury).Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

  Podstawowym programem rezydentnym DOS-a (komputery architektury x86) jest interpreter komend - command.com, inne to np. sterowniki urządzeń lub np. monitorujące klawiaturę lub drukarkę. W innych systemach komputerowych oraz DOS-ach, TSR-y funkcjonują podobnie i pełnią tę samą rolę.

  x86 – rodzina architektur (modeli programowych) procesorów firmy Intel, należących do kategorii CISC, stosowana w komputerach PC, zapoczątkowana przez i wstecznie zgodna z 16-bitowym procesorem 8086, który z kolei wywodził się z 8-bitowego układu 8085. Nazwa architektury wywodzi się od nazw pierwszych modeli z tej rodziny, których numery kończyły się liczbą 86.

  Każdy program rezydentny może być immanentnym składnikiem systemu operacyjnego, ładowanym w trakcie jego startu lub doładowanym przez użytkownika według jego potrzeb w dowolnej chwili.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.