• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Program poczty elektronicznej

  Przeczytaj także...
  Adres poczty elektronicznej, adres e-mailowy – adres poczty elektronicznej, umożliwiający przesyłanie wiadomości poprzez sieć komputerową, w tym Internet.Mail Submission Agent (MSA) – program komputerowy lub demon, którego zadaniem jest odbieranie poczty elektronicznej od klienta poczty elektronicznej, (ang.) Mail User Agent (MUA), w celu dostarczenia jej do serwera poczty elektronicznej (MTA). MSA korzysta z protokołu komunikacyjnego SMTP, w wariancie zdefiniowanym w dokumentach RFC 2476 i RFC 4409.
  Program komputerowy (ang. computer program) - sekwencja symboli opisująca obliczenia zgodnie z pewnymi regułami zwanymi językiem programowania. Program jest zazwyczaj wykonywany przez komputer (np. wyświetlenie strony internetowej), czasami bezpośrednio – jeśli wyrażony jest w języku zrozumiałym dla danej maszyny lub pośrednio – gdy jest interpretowany przez inny program (interpreter). Program może być ciągiem instrukcji opisujących modyfikacje stanu maszyny ale może również opisywać obliczenia w inny sposób (np. rachunek lambda).


  Program poczty elektronicznejprogram komputerowy służący do wysyłania, odbierania i przetwarzania poczty elektronicznej.

  Jest kilka rodzajów programów poczty elektronicznej, wyspecjalizowanych w spełnianiu określonych funkcji.

  Podział funkcjonalny[]

  Programy serwera poczty elektronicznej[]

 • Mail Submission Agent (MSA) – odbiera pocztę od MUA i wysyła do MTA.
 • Mail Transfer Agent (MTA) – serwer poczty elektronicznej. Odbiera pocztę poprzez MSA. Jest to serwer wykorzystujący architekturę oprogramowania typu klient-serwer. Spełnia funkcję sortera poczty. Może wykonywać automatyczne przekierowanie poczty po stronie serwera.
 • Mail Delivery Agent (MDA) – pobiera pocztę od MTA i przekazuje do skrzynek poczty elektronicznej. Spełnia funkcję listonosza.
 • Mail Access Agent (MAA) – pobiera pocztę ze skrzynek poczty elektronicznej i wysyła do MRA.
 • Programy klienta poczty elektronicznej[]

 • Mail User Agent (MUA) – klient poczty elektronicznej, pobiera pocztę od MRA, a wysyła do MSA. Jest wyposażony w przyjazny interfejs użytkownika, umożliwiający użytkownikowi komputera redagowanie, wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
 • Mail Retrival Agent (MRA) – odbiera pocztę od MAA. Może wykonywać automatyczne przekierowanie poczty po stronie klienta.
 • Zobacz też[]

 • adres poczty elektronicznej
 • alias poczty elektronicznej
 • Linki zewnętrzne[]

 • Electronic mail. Aka email (Knuth) (ang.). Kompendium wiedzy o poczcie elektronicznej.
 • Klient poczty elektronicznej (ang.) Mail User Agent, MUA – program poczty elektronicznej służący użytkownikowi komputera do odbioru i wysyłania poczty elektronicznej.Mail Delivery Agent (MDA) – program poczty elektronicznej służący do lokalnego rozdzielania i dostarczania poczty elektronicznej do skrzynek pocztowych kont użytkowników.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mail Retrival Agent (MRA) – program odbierający pocztę elektroniczną od Mail Access Agent (MAA), zazwyczaj za pomocą protokołu POP3 lub IMAP.
  Mail Access Agent (MAA) – program komputerowy lub demon odczytujący pocztę elektroniczną znajdującą się w skrzynkach pocztowych, w celu jej przekazania do MRA, lub bezpośrednio do MUA. Komunikacja odbywa się za pomocą protokołu komunikacyjnego POP3 lub IMAP.
  Klient-serwer ((ang.) client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi ((ang.) service request).
  Interfejs użytkownika (ang. user interface, UI) — w technice część urządzenia odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Człowiek nie jest zdolny do bezpośredniej komunikacji z maszynami. Aby było to możliwe urządzenia są wyposażone w odpowiednie urządzenia wejścia-wyjścia tworzące razem interfejs użytkownika:
  Serwer poczty elektronicznej (ang.) Mail Transfer Agent, MTA – program poczty elektronicznej przesyłający wiadomości internetowe pomiędzy adresami poczty elektronicznej, wykorzystujący architekturę oprogramowania typu klient-serwer.
  Alias poczty elektronicznej – alternatywny identyfikator w formie adresu poczty elektronicznej, skierowany na tę samą skrzynkę poczty elektronicznej. Alias poczty elektronicznej zdefiniowany jest na serwerze poczty elektronicznej.
  Poczta elektroniczna lub krótko e-poczta, (ang. electronic mail krótko e-mail) – usługa internetowa, w nomenklaturze prawnej określana zwrotem świadczenie usług drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych, tzw. listów elektronicznych – stąd zwyczajowa nazwa tej usługi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.