• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Profilaktyka kryminalistyczna

  Przeczytaj także...
  Prewencja ogólna (zw. też "prewencją generalną") – jedna z dyrektyw wymiaru kary. Jej celem jest oddziaływanie na społeczeństwo przez wymierzanie sprawiedliwości w sprawach karnychPrawo karne sensu largo – zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.
  Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

  Profilaktykaprewencja: zapobieganie czemuś, niedopuszczanie do czegoś, przeszkadzanie czemuś.

  Prewencja – według definicji A. Normandeau i R. Hasenpuscha: jest to forma społecznej interwencji mająca na celu uniemożliwienie wystąpienia zdarzenia uważanego za niepożądane, czyniąc je niemożliwym, bardziej trudnym, mniej atrakcyjnym albo w inny sposób mniej prawdopodobnym poprzez zmiany w fizycznych, prawnych lub społeczno-ekonomicznych warunkach otoczenia, zmiany w psychologicznych i biologicznych charakterystykach jednostki lub grupy, zmiany w prawnej i oficjalnej ocenie zdarzenia lub zachowania.

  Przestępstwo – czyn zabroniony, popełniony z zamiarem, uznany za zasadniczo społecznie szkodliwy lub społecznie niebezpieczny, konkretnie zdefiniowany i zagrożony karą na mocy prawa karnego.Kryminalistyka – nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniami. Pokrewna jej jest kryminologia zajmująca się osobowością sprawcy oraz warunkami i przyczynami jego czynu.

  Profilaktyka kryminalistyczna jest odwzorowaniem zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. Jej zadaniem jest zapobieganie przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym poprzez dobranie optymalnej metody pozwalającej uzyskać jak najlepsze rezultaty. <przyp.autora>

  Podstawą działania powinna być znajomość problematyki społecznej i ekonomicznej oraz wiedza z zakresu prawa karnego i polityki karnej, kryminologii, kryminalistyki, socjologii i innych nauk.

  Działania zapobiegawcze podzielono na dwie grupy:

 • zapobieganie przestępstwom zanim zostaną popełnione
 • zapobieganie przestępstwom osób wracających do przestępstwa
 • (Kongres ONZ, Sztokholm 1956 r.)

  Definicja B. Hołysta: "Profilaktyka kryminalistyczna to zespół metod i środków mających na celu uniemożliwienie albo utrudnienie dokonania przestępstwa".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.555 sek.