• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Profil topograficzny

  Przeczytaj także...
  Masyw górski (ang., fr. massif, niem. massiv; od łac. massa – "bryła") – zwarty górotwór, zbudowany zwykle ze skał pochodzenia magmowego lub metamorficznego, czasami osadowego podobnego typu, występujący samodzielnie lub jako część większego łańcucha górskiego; również wyraźnie wydzielona (np. szerokimi przełęczami) część grzbietu górskiego. Niekiedy jako masyw określa się niewielką grupę górską, np. Masyw Śnieżnika, Masyw Ślęży, Masyw Magury Wątkowskiej.Profil hipsometryczny (z gr. hýpsos – wysokość) to pionowy przekrój lądu przedstawiający rozkład wysokości. Tworzony jest w oparciu o zebranie danych wysokościowych z poziomic przecinających linię zakreśloną na mapie. Dopiero wtedy można wykonać wykres przedstawiający rzeźbę terenu wzdłuż danej linii. Składa się on z osi pionowej przedstawiającej wartości wysokości bezwzględnych oraz poziomej, która ilustruje położenie danego punktu (odległość od początku układu, tj. miejsca, gdzie ma swój początek linia na mapie). Profil hipsometryczny pomaga w uzyskaniu informacji o rzeźbie danego terenu.
  Warstwica (nazwa używana w geodezji) lub poziomica (nazwa używana w kartografii), izohipsa – linia krzywa na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza. Powstaje poprzez przecięcie powierzchni terenu płaszczyznami poziomymi, równoległymi i oddalonymi od siebie o stałą wartość (np. co 10 m) cięcia poziomicowego. Rysunek na mapie odtwarza ukształtowanie terenu, a mapa z poziomicami nazywana jest mapą poziomicową (warstwicową).
  Przykład profilu terenu

  Profil topograficzny (profil terenu, przekrój topograficzny) – wykres, na którym na osi poziomej przedstawiono odległości wzdłuż wybranej linii poprowadzonej przez teren, a na osi pionowej wysokości bezwzględne.

  Profilowanie terenu polega na nanoszeniu linii przecięcia powierzchni terenu (za pomocą wyobrażonej, tnącej powierzchni geometrycznej) na płaszczyznę obrazu. Istnieją interaktywne mapy które ten proces automatyzują.

  Profil zazwyczaj wykreśla się dla charakterystycznych linii wyznaczonych wzdłuż lub poprzek doliny lub masywu górskiego, lub wzdłuż nachylenia stoku na podstawie mapy topograficznej lub zdjęcia lotniczego.

  Odcięta (łac. abscissa) – pierwsza współrzędna w kartezjańskim układzie współrzędnych (zwanym też prostokątnym układem współrzędnych). Oznaczana jest przeważnie symbolem x, a jej oś symbolem OX.Rzędna (łac. ordinata) - druga współrzędna w kartezjańskim układzie współrzędnych (zwanym też prostokątnym układem współrzędnych). Oznaczana jest przeważnie symbolem y, a jej oś symbolem OY.

  Rodzaje profili:

 • profil poziomy – powierzchnia tnąca zazwyczaj bywa płaska (na wybranym poziomie wysokości). Otrzymany obraz to warstwica.
 • profil pionowy – powierzchnia tnąca (zawsze pionowa) może być płaska (w wybranym kierunku) lub falista (np. wzdłuż rzeki).
 • Wykreślenie profilu wymaga mapy izoliniowej (z warstwicami) z naniesioną trasą cięcia. Obraz jest wykresem wysokości punktów terenu (przecięć warstwic z trasą) połączonych wygładzoną, uśrednioną linią.

  Profil doliny - jeden z rodzajów profilu terenu. Wytyczany jest w jednym z charakterystycznych miejsc doliny w poprzek lub wzdłuż osi doliny. Służy on do określania podstawowych parametrów doliny, i w zależności od miejsca w którym go wytyczamy może pokazywać:Wysokość bezwzględna – pionowa odległość (wysokość) danego punktu względem przyjętego punktu odniesienia, którym jest średni poziom morza. Wysokość bezwzględna oznaczana jest skrótem n.p.m., czyli nad poziomem morza.

  Profil ma charakter niwelacyjny wskazując wysokości względem poziomu odniesienia (zazwyczaj m n.p.m.) i morfologiczny pokazując nachylenie zboczy (pomiędzy punktami wykresu).

  Zobacz też[]

 • profil kauzalny
 • profil doliny
 • profil hipsometryczny
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Profil kauzalny - profil topograficzny z naniesionymi nań dodatkowymi znakami lub wykresami, przedstawiającymi wzajemną zależność wybranych zjawisk w terenie.
  Dolina, dolina rzeczna – wklęsła forma terenu o wydłużonym kształcie i wyraźnie wykształconym dnie, otoczona ze wszystkich stron wzniesieniami, najczęściej powstała w wyniku działalności rzek (erozji i akumulacji rzecznej) lub lodowców.
  Skrót n.p.m.nad poziomem morza – używany jest przy mierzeniu wysokości bezwzględnej danego obiektu na Ziemi. Wielkość ta wyrażona jest najczęściej w metrach (m  n.p.m.) i określa wysokość nad punktem odniesienia, którym jest średni poziom morza (p.m.).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.013 sek.