• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prodziekan ds. studenckich

  Przeczytaj także...
  Prorektor do spraw studenckich – nazwa funkcji, którą może pełnić nauczyciel akademicki w szkole wyższej. Osoba pełniąca tę funkcję jest zastępcą rektora i w jego imieniu podejmuje decyzje w zakresie przekazanych jej kompetencji.Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.
  Prorektor do spraw studenckich – nazwa funkcji, którą może pełnić nauczyciel akademicki w szkole wyższej. Osoba pełniąca tę funkcję jest zastępcą rektora i w jego imieniu podejmuje decyzje w zakresie przekazanych jej kompetencji.

  Prodziekan do spraw studenckich – zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej w sprawach, które nie są związane z kształceniem bezpośrednio. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych zajmujących to stanowisko, może się trochę różnić. Powinien obejmować:

  Urlop dziekański – przerwa w studiowaniu trwająca semestr lub rok akademicki. Zasady przyznania mogą być różne na poszczególnych uczelniach, zazwyczaj dotyczą przyczyn ograniczonej zdolności studenta do nauki związanych z ważnymi wydarzeniami w jego życiu: choroba, urodzenie dziecka ewentualnie ślub. Student na urlopie dziekańskim zachowuje wszystkie przywileje prawne związane z posiadaniem legitymacji studenckiej (np. zniżki na bilety komunikacji miejskiej).Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:
 • odpowiedzialność dyscyplinarna żaków (poważniejsze incydenty trafiają wyżej)
 • współpracę z organizacjami studenckimi
 • współpracę z samorządem studentów
 • nadzór nad konkursami i imprezami organizowanymi przez żaków
 • przyznawanie miejsc w akademiku, pomocy finansowej, zwolnienia z opłat lub ulgi (może być wymagana akceptacja tej decyzji przez prorektora ds. studenckich).
 • Czasem też:

 • przyznanie urlopu dziekańskiego
 • powtarzanie roku
 • Lecz te w większości przypadków są w zakresie kompetencji dziekana lub prodziekana ds. dydaktycznych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • prorektor do spraw studenckich
 • rektor
 • dziekan
 • prodziekan
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.