• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prodziekan

  Przeczytaj także...
  Dziekan – kierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.Prodziekan do spraw kształcenia, zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych zajmujących to stanowisko może się trochę różnić. Powinien obejmować:
  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Prodziekan do spraw nauki, zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej, na którym prócz edukacji, prowadzona jest działalność naukowo-badawcza. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków na tym stanowisku może się nieco różnić. Powinien obejmować:Prodziekan do spraw studenckich, zastępca dziekana wydziału uczelni wyższej w sprawach, które nie są związane z kształceniem bezpośrednio. Ponieważ każda uczelnia akademicka ma autonomię, zakres obowiązków poszczególnych zajmujących to stanowisko, może się trochę różnić. Powinien obejmować.
 • ds. studiów dziennych
 • ds. studiów zaocznych
 • ds. kształcenia lub dydaktycznych
 • ds. studenckich
 • ds. nauki
 • ds. współpracy z zagranicą.
 • Na oficjalnych uroczystościach noszą takie same (często czarno-fioletowe) togi i nakrycia głowy jak dziekan, lecz z mniejszą ilością ozdób.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • rektor
 • prorektor
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.