• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Produkty rolne

  Przeczytaj także...
  Hodowla – zespół zabiegów i procesów w wytwarzanych sztucznie optymalnych warunkach dla rozwoju hodowanego zwierzęcia bądź rośliny, mający na celu otrzymanie w warunkach stworzonych przez człowieka organizmów żywych (np. doświadczalnych w nauce).Gospodarstwo rolne – grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Nie można, zatem zbyć go jedną czynnością prawną. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.
  Traktaty rzymskie – ogólna nazwa dwóch umów międzynarodowych, podpisanych przez Francję, Republikę Federalną Niemiec, Włochy, Belgię, Holandię i Luksemburg 25 marca 1957. Uroczystość miała miejsce w sali Horacjuszy i Kuracjuszy w Palazzo dei Conservatori na Kapitolu w Rzymie.
  Produkty rolne

  Produkty rolne – płody ziemi, produkty hodowli i rybołówstwa oraz bezpośrednio związane z nimi produkty pierwszego stopnia przetworzenia. Definicja produktów rolnych zawarta jest w art. 32 ust. traktatu rzymskiego.

  Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wskazał, że przy definiowaniu określenia "produkty rolne pierwszego stopnia przetworzenia" decydujący jest "ekonomiczny związek między produktem podstawowym a produktem przetworzonym, a nie liczba kolejnych etapów przetwórstwa".

  Ust. 3 art. 32 Traktatu Rzymskiego zawiera listę produktów rolnych, których dotyczą postanowienia traktatu. Co do zaliczania produktów do tej listy stosuje się taką samą nomenklaturę co przy Wspólnym Systemie Taryf Celnych.

  Płody rolne (dawniej: naturalia, ordynaria) - naturalny biologicznie produkt przyrody ożywionej, mający swe źródło witalne w glebie, skąd czerpie zasoby potrzebne do rozwoju organizmu i jego przyszłych pokoleń. Surowcem wykorzystywanym przez człowieka mogą być korzenie, bulwy, kłącza, łodygi, kwiatostany, owoce, ziarno. Produkt taki może - aczkolwiek nie musi - być uprawiany przez człowieka, może też istnieć samoistnie.Rybołówstwo – gałąź gospodarki obejmująca pozyskiwanie (połów) ryb i innych zwierząt oprócz wielorybów (wielorybnictwo), między innymi skorupiaków i mięczaków (frutti di mare – owoce morza) oraz roślin wodnych w celach spożywczych. Organizmy te wydobywa się zarówno na morzach i oceanach, jak i w rzekach i jeziorach, w celu ich spożycia lub dalszego przetworzenia (przemysł rybny). Rybołówstwo dzieli się na przybrzeżne i pełnomorskie. Pierwotnie obok zbieractwa i łowiectwa stanowiło podstawę utrzymania się społeczeństw (mezolit).

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • płody rolne
 • producent rolny
 • gospodarstwo rolne
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Prawo rolne pod red. A. Stelmachowskiego, Warszawa 2005, s. 70-71
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. A. Jurcewicz, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, (w:) A. Stelmachowski (red.), Prawo rolne, Warszawa 2005, s. 70.
  Producent rolny - istnieje kilka definicji producenta rolnego. Według definicji uproszczonej producentem rolnym jest wytwórca produktów rolnych. Bardziej szczegółową definicję zawierają rozwiązania prawne dotyczące polityki strukturalnej Wspólnot Europejskich.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.721 sek.