• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Produkcja seryjna

  Przeczytaj także...
  Zadysponowana do produkcji ilość wyrobów określonego rodzaju lub konstrukcji. Wielokrotne serie produkcyjne w produkcji powtarzalnej mogą dotyczyć tej samej, czyli podobnej ilościowo wielkości serii według tego samego konstrukcyjnego wzoru wyrobu. Kolejne serie produkcyjne mogą być realizowane wielokrotnie według tej samej dokumentacji konstrukcyjnej. Dla serii produkcyjnej jest wystawiana jedna dokumentacja produkcyjna i rozliczeniowa kosztów produkcji. Dokumentacja ta jest podstawą planowania operatywno-wykonawczego w zakładzie.Produkcja masowa - jeden z typów produkcji. Polega na produkowaniu stale tych samych produktów np. produkcja cukru, cementu. Charakteryzuje się bardzo małym asortymentem, ale znaczną ilością produkowanych wyrobów. Wykonywana jest przez duże przedsiębiorstwa przemysłowe. Wymaga usystematyzowanie przebiegu produkcji. Pracownicy specjalizują się w wykonywaniu określonych i na ogół prostych czynności. Charakteryzuje się niskimi kosztami.
  Produkcja - wszelka działalność ludzka, której celem jest wytwarzanie określonych dóbr materialnych, przynoszących zyski producentowi i zaspokajająca potrzeby społeczne. Natomiast produkcja wyrobów jest to działalność polegająca na wydobywaniu surowców mineralnych bądź przetwarzaniu surowców i materiałów na wyroby gotowe.

  Produkcja seryjna – typ produkcji, w którym liczba wyrobów wykonywanych jednorazowo jest większa i tworzy tzw. partię lub serię. Produkcja seryjna może być niepowtarzalna, czyli jednorazowa lub powtarzalna w okresie powtarzalności. Okresy powtarzalności mogą być jednakowe, np. co miesiąc lub co kwartał, albo zmienne nieregularne może to być produkcja seryjna rytmiczna lub nierytmiczna.

  Rozróżnia się produkcję mało-, średnio- lub wielkoseryjną.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • seria produkcyjna
 • produkcja masowa
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Produkcja seryjna. W: red. Bogdan Miedziński, Stefan Biczyński: Słownik ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1991, s. 130. ISBN 83-208-0845-6.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ireneusz Durlik, Inżynieria Zarządzania. Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych, Placet 1993.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.686 sek.