• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Procesy informacyjne

  Przeczytaj także...
  Proces – uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie. Nośnikiem każdego procesu jest zawsze w efekcie jakiś system fizyczny. Każdy kolejny stan/zmiana systemu spowodowana jest przez stan/zmianę poprzednią albo przez oddziaływanie zewnętrzne na system.Ekonomika informacji – ekonomika szczegółowa, której przedmiotem badań są metody identyfikacji i pomiaru kosztów informacji w odniesieniu do wyrobów i usług informacyjnych. Zakres podmiotowy obejmuje wszelkie klasy podmiotów społecznych i gospodarczych, które uczestniczą w procesach i systemach informacyjnych.

  Procesy informacyjne – pojęcie z dziedziny ekonomiki informacji. Oznacza procesy gospodarcze, które realizują przynajmniej jedną spośród następujących funkcji:

 • generowania informacji,
 • gromadzenia informacji,
 • przechowywania informacji,
 • przetwarzania informacji,
 • przekazywania informacji,
 • udostępniania informacji,
 • interpretacji informacji,
 • wykorzystania informacji.
 • W gospodarce procesy informacyjne zawsze występują jako elementy systemów informacyjnych. Nigdy nie występują autonomicznie.

  Proces informacyjny zazwyczaj powiązany jest z innymi procesami. Powiązania te mogą obejmować podstawy prawne, organizację, wspólne normy informacyjne, źródła informacji, użytkowników albo kanały informacyjne.

  Procesy informacyjne zachodzące w gospodarce można podzielić na procesy:

 • produkcji informacji,
 • wymiany informacji,
 • konsumpcji informacji.
 • Ekonomika informacji bada je z czterech punktów widzenia, jako procesy:

 • semiotyczne,
 • społeczne,
 • ekonomiczne,
 • organizacyjno-techniczne.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Józef Oleński, 2001. Ekonomika informacji. Podstawy. PWE Warszawa.
 • Józef Oleński, 2006. Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce. Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.679 sek.