• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces wytwórczy oprogramowania

  Przeczytaj także...
  Format otwarty UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jamesa Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group.Fundacja Eclipse (ang. Eclipse Foundation) – organizacja typu non-profit zajmująca się wspieraniem społeczności tworzącej projekty związane ze środowiskiem Eclipse.
  Scrum - iteracyjna i inkrementalna metodyka prowadzenia projektów, zaliczana do metodyk zwinnych, zgodnych z manifestem Agile. W metodyce tej rozwój produktu podzielony jest na mniejsze, trwające od tygodnia do miesiąca, iteracje zwane sprintami następującymi bezpośrednio po sobie. Po każdym sprincie zespół pracujący nad rozwojem produktu jest w stanie dostarczyć działającą wersję produktu. Scrum jest często stosowany podczas tworzenia i rozwijania oprogramowania, nie jest jednak ograniczony tylko do tej dziedziny. Ogólne założenia metodyki zostały zaprezentowane przez Hirotaka Takeuchi i Ikujiro Nonaka w artykule The New Product Development Game, opublikowanym w Harvard Business Review w styczniu 1986 roku. Pełna metodyka oraz definicja została sformalizowana przez Kena Schwabera w 1986.

  Proces wytwórczy oprogramowania (ang. software development process) – proces mający na celu wytworzenie oprogramowania.

  Oprogramowanie wytwarzane jest od stosunkowo niedawna, dlatego procesy wytwórcze oprogramowania szybko się zmieniają w czasie, zmienia się też często opinia na temat jakości i efektywności poszczególnych procesów. Istnieje wiele szkół mówiących o tym, jak należy wytwarzać oprogramowanie – podają one najczęściej wariacje dwóch głównych – i skrajnie różnych w stosunku do siebie procesów:

  Open Unified Process (OpenUP) – część Eclipse Process Framework (EPF), rozwijanego poprzez Eclipse open source organization. Dostarcza zbioru dobrych praktyk opracowanych przez głównych teoretyków oprogramowania oraz społeczność programistów, który pokrywa szeroki zbiór zapotrzebowań.Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.

  Metodyki tradycyjne:

 • Rational Unified Process (ang. Rational Unified Process) – proces wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę Rational Software (która jest również twórcą języka UML). Proces dostosowany jest do prowadzenia większych projektów.
 • Open Unified Process – metodyka wytwarzania oparta na metodyce RUP. Szablon do tworzenia procesu zaimplementowany jest w produkcje Eclipse Process Framework rozwijanym przez Eclipse Foundation.
 • OpenUP/basic – metodyka Open Unified Process przystosowana do małych projektów. Zawiera zarówno elementy RUP, jak również elementy z metodyk zwinnych Agile.
 • Metodyki nurtu zwinnego:

  Programowanie zwinne ((ang.) Agile software development) – grupa metodyk wytwarzania oprogramowania opartego na programowaniu iteracyjnym (model przyrostowy). Wymagania oraz rozwiązania ewoluują przy współpracy samozarządzalnych zespołów, których celem jest przeprowadzanie procesów wytwarzania oprogramowania. Pojęcie zwinnego programowania zostało zaproponowane w 2001 w Agile Manifesto.Rational Unified Process (RUP) to proces iteracyjnego wytwarzania oprogramowania opracowany przez firmę Rational Software Corporation (firma została przejęta przez IBM).
 • XP (ang. Extreme Programming) – proces lżejszy od metodyki RUP, obarczony jednak większym ryzykiem – jest znacznie mniej sformalizowany.
 • Scrum – jest bardziej sformalizowany od XP, ale wciąż przyjemny i przyjazny dla programistów. Oprogramowanie jest tworzone w wyszczególnionych odstępach czasowych, tzw. sprintach, timebox'ach, w czasie których zespół ma za zadanie wykonać z góry określone wymogami zadania. Nad zespołem czuwa Scrum Master, który jest raczej pomocnikiem niż liderem zespołu.
 • Eclipse Process Framework (EPF) to projekt o otwartym kodzie źródłowym (open source) zarządzany przez fundację Eclipse Foundation. W projekcie Eclipse ulokowany on jest w głównej kategorii: Eclipse Technology Project. Ma on dwa cele:Oprogramowanie (ang. software) – całość informacji w postaci zestawu instrukcji, zaimplementowanych interfejsów i zintegrowanych danych przeznaczonych dla komputera do realizacji wyznaczonych celów. Celem oprogramowania jest przetwarzanie danych w określonym przez twórcę zakresie. Oprogramowanie to dział informatyki. Oprogramowanie jest synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Programowanie ekstremalne (ang. eXtreme Programming, XP) - to paradygmat i metodyka programowania mające na celu wydajne tworzenie małych i średnich "projektów wysokiego ryzyka", czyli takich, w których nie wiadomo do końca, co się tak naprawdę robi i jak to prawidłowo zrobić. Przyświeca temu koncepcja prowadzenia projektu informatycznego, wywodząca się z obserwacji innych projektów, które odniosły sukces.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.