• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces technologiczny ciągły

  Przeczytaj także...
  Proces technologiczny okresowy (periodyczny) – proces technologiczny cyklicznie powtarzany, co jest związane z cyklicznymi zmianami parametrów technologicznych (np. temperatura, ciśnienie, stężenia reagentów). Surowce są dostarczane do instalacji w odstępach czasu, wynikających z technologicznej koncepcji procesu. Produkty i półprodukty są odbierane okresowo po zakończeniu procesu lub osiągnięciu stanu określonego w tej koncepcji. W przypadku procesów wieloetapowych, wymienione warunki spełnia każdy z etapów: są prowadzone w warunkach niezmiennych w czasie, a półprodukty są w sposób ciągły kierowanych do kolejnych etapów.Surowiec – materiał przeznaczony do dalszej przeróbki. Surowce są produktami przemysłu wydobywczego, rolnictwa, leśnictwa lub powstają w wyniku przerobu odpadów.
  Ciecz wyczerpana (pogon) - ciecz pozostała po procesie destylacji lub rektyfikacji, w której nie ma już prawie wcale pożądanego produktu.
  Przykład procesu ciągłego.
  Destylacja równowagowa doprowadzanej w sposób ciągły surówki (S), z ciągłym odbieraniem cieczy wyczerpanej (W) i destylatu (D)

  Proces technologiczny ciągłyproces technologiczny, który przebiega w ustalonych warunkach, a doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równocześnie, w sposób nieprzerwany. W przypadku procesów wieloetapowych, wymienione warunki spełnia każdy z etapów: są prowadzone w warunkach niezmiennych w czasie, a półprodukty są w sposób ciągły kierowane do kolejnych etapów.

  Antoni Zbigniew Zieliński (ur. 22 listopada 1911 w Krakowie, zm. 5 września 1996 w Szczecinie) – polski inżynier-chemik, profesor, specjalista w zakresie technologii chemicznej organicznej, naukowiec, nauczyciel akademicki, jeden z twórców Wydziału Chemicznego Politechniki Szczecińskiej i jego prodziekan.Proces technologiczny – uporządkowany ilościowo i jakościowo zbiór czynności zmieniających własności fizyczne (kształt, wielkość), formę występowania lub własności chemiczne określonej substancji (materiału). Proces technologiczny razem z czynnościami pomocniczymi (przemieszczanie materiału) stanowią proces produkcyjny, w wyniku którego otrzymywany jest produkt.

  Zaletami procesów ciągłych, odróżniającymi je od procesów okresowych, są np.:

 • brak przerw w produkcji
 • łatwość automatyzacji (ze względu na niezmienność parametrów)
 • mniejsze wymiary instalacji produkcyjnych
 • łatwiejsza mechanizacja
 • mniejsza zmienność jakości otrzymywanych produktów (równocześnie większe wymagania, dot. ustabilizowanej jakości surowców).
 • Ekonomiczna opłacalność stosowania procesów ciągłych zależy m.in. od wielkości produkcji. Orientacyjnie przyjmuje się, że stosowanie instalacji o działaniu ciągłym jest opłacalne, jeżeli wielkość produkcji przekracza 1000 Mg/rok, a nie jest opłacalne, jeżeli jest mniejsza od 100 Mg/rok.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Destylacja równowagowa (rzutowa) – rodzaj destylacji, polegający na utrzymywaniu współistniejących faz, cieczy i pary, w stanie zbliżonym do równowagi, przy równoczesnym ciągłym dostarczaniu roztworu rozdzielanego (surówka) oraz odprowadzaniu odpowiednich ilości pary (destylat) i cieczy wyczerpanej (wywar). Destylacja równowagowa bywa zaliczana do grupy ”destylacji prostych”.

  Procesy ciągłe są stosowane bez względu na skalę produkcji wtedy, gdy reakcje przebiegają między dwoma gazami. Mogą nie być wskazane w przypadku produkcji wielkoskalowej, np. wtedy, gdy utrudnienia techniczne wymuszają częste przestoje (np. konieczność okresowego usuwania gromadzących się osadów).

  Produkty gotowe, produkty finalne, produkty końcowe to rodzaj produktów pracy będących efektem działalności przedsiębiorstwa:Destylat – produkt destylacji (końcowy lub pośredni), który jest otrzymywany przez skroplenie par lotnych składników (zwykle jednego) destylowanej mieszaniny ciekłej.

  Przypisy

  1. Leszek Czepirski. Technologia Chemiczna, wykład 1/2010. (pol.). 
  2. Antoni Z. Zieliński: Chemiczna technologia organiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1973, s. 20-23.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.