• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces stratyfikacji archeologicznej

  Przeczytaj także...
  Stanowisko archeologiczne - jest to każdy ślad materialnej działalności ludzkiej w przeszłości. Terminem tym określa się zwarty, oddzielony od innych podobnych wycinek przestrzeni w obrębie którego występują źródła archeologiczne wraz z otaczającym je kontekstem.Warstwa w geologii to jedna z podstawowych części ośrodka skalnego skał osadowych (osadów). Cechą charakterystyczną warstwy jest stosunkowo niewielka, w przybliżeniu jednakowa miąższość i duża rozciągłość. Warstwa jest ograniczona od dołu i od góry mniej więcej równoległymi płaszczyznami (spągiem i stropem warstwy), które stanowią wyraźne granice. Granice te mogą być ostre lub stopniowe i wynikają ze zmiany cech skały, np. tekstury, struktury lub są powierzchniami nieciągłości.
  Erozja – proces niszczenia powierzchni terenu przez wodę, wiatr, słońce, siłę grawitacji i działalność organizmów.

  Proces stratyfikacji archeologicznej – powstawanie sekwencji warstw na stanowisku archeologicznym.

  Na proces ten wpływają trzy najważniejsze czynniki:

 • ukształtowanie podłoża, na którym odbywa się proces stratyfikacji (inna nazwa to zbiornik depozycji). Pojęcie to obejmuje naturalne formy terenu takie jak np wąwozy i sztuczne będące dziełem człowieka np. jamy, wnętrza pomieszczeń itp.
 • procesy erozji.
 • działalność człowieka.
 • Bibliografia[]

 • Dorota Ławecka, Wstęp do archeologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2003. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.