• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces samorzutny

  Przeczytaj także...
  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.Entropia – termodynamiczna funkcja stanu, określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych (samorzutnych) w odosobnionym układzie termodynamicznym. Entropia jest miarą stopnia nieuporządkowania układu. Jest wielkością ekstensywną. Zgodnie z drugą zasadą termodynamiki, jeżeli układ termodynamiczny przechodzi od jednego stanu równowagi do drugiego, bez udziału czynników zewnętrznych (a więc spontanicznie), to jego entropia zawsze rośnie. Pojęcie entropii wprowadził niemiecki uczony Rudolf Clausius.
  Układ termodynamiczny – rodzaj układu fizycznego, czyli zespołu wzajemnie oddziałujących obiektów makroskopowych (ciał i pól), które mogą wymieniać energię i materię. Układ jest oddzielony od otoczenia jednoznacznie zdefiniowaną granicą, istniejącą realnie i dostrzegalną albo czysto myślową. Wyodrębniony zespół obiektów nazywa się układem termodynamicznym wtedy, gdy jest przedmiotem badań prowadzonych metodami termodynamicznymi, pozwalającymi opisać stan układu w różnych warunkach oraz przemiany, które w nim zachodzą.

  Proces samorzutny w termodynamice nazywany też czasem naturalnym to proces, który można zrealizować bez konieczności wykonywania pracy nad układem.

  Procesom samorzutnym towarzyszy zawsze zwiększenie entropii. Procesy, w których entropia się zmniejsza, nigdy nie są samorzutne. Wynikiem procesu samorzutnego jest zawsze wykonanie przez układ pewnej pracy. Procesy niesamorzutne nie mogą wykonać pracy – wręcz przeciwnie – do ich zajścia potrzebne jest wykonanie na nich pewnej pracy.

  Termodynamika – nauka o energii, dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów. Wbrew rozpowszechnionym sądom termodynamika nie zajmuje się wyłącznie przemianami cieplnymi, lecz także efektami energetycznymi reakcji chemicznych, przemian z udziałem jonów, przemianami fazowymi, a nawet przemianami jądrowymi i energią elektryczną.Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych i innych.

  To, że proces jest samorzutny, nie oznacza, że zawsze musi zajść. Większość procesów samorzutnych musi najpierw pokonać, wynikającą z ich przebiegu kinetycznego, barierę potencjału energetycznego. Procesy te wymagają więc do zajścia impulsu energetycznego, ale impuls ten jest zawsze mniejszy niż energia wyzwalana na skutek zajścia procesu, na skutek czego bilans pracy procesu jest dodatni. Można więc powiedzieć, że samorzutność procesu jest termodynamicznym wyrazem tendencji do jego zajścia, nie zaś absolutną koniecznością jego zajścia.

  Kinetyka chemiczna – dział chemii fizycznej zajmujący się badaniem przebiegu reakcji chemicznej w czasie. Twórcą kinetyki chemicznej był Ludwig Ferdinand Wilhelmy.

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Kryteria samorzutności procesów fizyko-chemicznych, wykład z chemii fizycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, Katedra Chemii Fizycznej (materiały dydaktyczne online), kierownik katedry: prof. Piotr Cysewski)
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.