• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Proces Bergerona-Findeisena

  Przeczytaj także...
  Ciśnienie cząstkowe (ciśnienie parcjalne) - ciśnienie, jakie wywierałby dany składnik mieszaniny gazów, gdyby w tej samej temperaturze sam zajmował objętość całej mieszaniny.Resublimacja (desublimacja) – przemiana fazowa polegająca na bezpośrednim przechodzeniu substancji z fazy gazowej (pary) w fazę stałą z pominięciem stanu ciekłego. Resublimacja jest procesem odwrotnym do sublimacji. W wyniku resublimacji wody (pary wodnej) powstaje szron. Resublimacja, w połączeniu z sublimacją lub parowaniem, jest wykorzystywana do oczyszczania lub rozdzielania substancji i otrzymywania ich w postaci krystalicznej (jest to m.in. metoda oczyszczania jodu).
  Ciśnienie (prężność) pary nasyconej - ciśnienie, przy którym w określonej temperaturze gaz jest w stanie równowagi z cieczą. Występuje wówczas równowaga między parowaniem i skraplaniem.

  Proces Bergerona-Findeisena – zjawisko występujące w chmurach złożonych z kropelek przechłodzonej wody i kryształków lodu powodujące rozrost kryształów lodu i parowanie kropelek wody.

  W temperaturze poniższej od temperatury punktu potrójnego dla wody (0,0075 °C), może ona występować w postaci gazu, ciała stałego (lodu) i wody przechłodzonej. W danej temperaturze równowaga termodynamiczna między parą a lodem (ciśnienie pary nasyconej) zachodzi przy niższym ciśnieniu niż równowaga między cieczą a gazem. Jeżeli w chmurze znajdują się kryształki lodu, to następuje rozrost kryształów lodu w wyniku resublimacj, aż ciśnienie parcjalne pary wodnej spadnie do ciśnienia równowagi lód-para. Przy tym ciśnieniu pary wodnej jest ona nienasycona nad kropelkami wody, co powoduje parowanie wody z kropelek. Proces ten w odpowiednich warunkach powoduje szybki wzrost kryształów lodu kosztem małych kropelek wody i jest w tych warunkach znacznie wydajniejszy niż wzrost kropelek wody w wyniku łączenia się kropelek wody oraz wzrost kryształków lodu w wyniku osiadania kropelek wody na kryształach.

  Punkt potrójny – stan, w jakim dana substancja może istnieć w trzech fazach termodynamicznych równocześnie w równowadze termodynamicznej. Punkt ten określony jest przez temperaturę i ciśnienie punktu potrójnego. Na diagramie fazowym, ukazującym zależności ciśnienia od temperatury stanów równowagi faz, jest to punkt przecięcia krzywych równowagi fazowej substancji odpowiadający stanowi równowagi trwałej trzech stanów skupienia (ciało stałe, ciecz, gaz).

  Gdy masa kryształku lodu wzrośnie około 10-krotnie, wypada z chmury i w zależności od tego, jakie warunki panują na zewnątrz, taki rodzaj opadu powstaje. Jeśli jest ciepło to pada deszcz, jeśli zimno – śnieg.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Zbigniew Sorbjan: Proces krystalizacji. [dostęp 2018-12-17].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.805 sek.