• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prignitz

  Przeczytaj także...
  Rezerwat biosfery (ang. biosphere reserve) jest to wyznaczony obszar chroniony zawierający cenne zasoby przyrodnicze. Rezerwaty biosfery na świecie powstały w ramach programu UNESCO MAB (ang. Man and the Biosphere, pol. Człowiek i biosfera).Lanz - gmina w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Pignitz, wchodzi w skład urzędu Lenzen-Elbtalaue.
  Żuraw (zwyczajny), żuraw popielaty, żuraw szary (Grus grus) – gatunek dużego ptaka z rodziny żurawi (Gruidae), zamieszkujący północną i środkową część Eurazji. Do niedawna można go było spotkać w całej Europie. W wyniku osuszania podmokłych lasów zniszczono jego lęgowiska i obecnie na południe od Bałtyku i na południu Europy występuje tylko wyspowo. Ciągły zasięg obejmuje Półwysep Skandynawski, północną Rosję i Azję aż po wschodnią Syberię. Wiosenne powroty w marcu i kwietniu, a jesienne przeloty we wrześniu i październiku. Zimuje na Półwyspie Iberyjskim, w zachodniej Azji i Afryce Północnej aż do Sudanu.
  Tablica informacyjna
  Krajobraz Prignitz koło Kuhbier
  Architektura szachulcowa w Pritzwalk
  Kościół św. Mikołaja w Putlitz

  Prignitz (hist. Priegnitz) - kraina historyczna w północno-zachodniej części Brandenburgii, w dużym stopniu tożsama terytorialnie z obecnym powiatem Prignitz.

  Wieś placowa, owalnica, oblicówka, rozbudowana okolnica – typ wsi budowanej wokół centralnego placu, zwarte zabudowania tworzą zamknięty pierścień z jednym lub dwoma wejściami do wsi. Plac o zróżnicowanym kształcie (owalnym, eliptycznym) zwany nawsiem zabudowany, ale wyłącznie funkcjami wspólnymi dla wszystkich mieszkańców, jak staw, cmentarz, kościół. Często z jednej strony wejścia brama, a z drugiej kościół.Bad Wilsnack - miasto w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz, siedziba urzędu Bad Wilsnack/Weisen. Miasto leży nad rzeką Hawelą.

  Historia[ | edytuj kod]

  Do czasów średniowiecznych tereny te zamieszkiwali Glinianie. W 929 przegrali oni bitwę pod Lenzen z Sasami, a w XII wieku zostali ostatecznie podbici przez Albrechta Niedźwiedzia. Tereny zostały zasiedlone przez osadników z Dolnej Saksonii, Starej Marchii oraz z Niderlandów. Nastąpiła całkowita chrystianizacja. Miasta Pritzwalk i Perleberg przystąpiły się do Hanzy. Szybki rozwój tych terenów przerwała wojna trzydziestoletnia i dżuma z 1638. Po długim czasie zastoju ponowna fala rozwojowa zaczęła się w drugiej połowie XIX wieku (industrializacja i budowa gęstej sieci kolejowej).

  Urząd Lenzen-Elbtalaue (niem. Amt Lenzen-Elbtalaue) - urząd w Niemczech, leżący w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz. Siedziba urzędu znajduje się w mieście Lenzen (Elbe). Najbardziej na zachód położony urząd kraju związkowego.Powiat Prignitz (niem. Landkreis Prignitz) - powiat w niemieckim kraju związkowym Brandenburgia. Siedzibą powiatu jest miasto Perleberg. Najbardziej na zachód położony powiat kraju związkowego.

  Krajobraz i przyroda[ | edytuj kod]

  Krajobraz Prignitz (wyrzeźbiony przez lodowiec) to tereny płaskie, poprzecinane licznymi rzekami (Stepenitz, Dosse, Löcknitz i Karthane), z dużą ilością lasów i jezior. Niska jest gęstość zaludnienia (Prignitz jest najrzadziej zasiedlonym regionem w Brandenburgii), nie występują większe miasta. Liczne aleje kasztanowe, dębowe i brzozowe, drogi wyłożone kostką brukową łączą ze sobą miejscowości leżące z dala od ważniejszych i bardziej obciążonych szos. Część obszarów Prignitz objęte jest rezerwatem biosfery Krajobraz rzeczny Łaby. Ponadto istnieją tu liczne rezerwaty przyrody. Obficie występują żurawie i bociany (te drugie stały się nieformalnym symbolem regionu).

  Królestwo Niderlandów (nid. Koninkrijk der Nederlanden, zfrz. Keninkryk fan de Nederlannen, pap. Reino Hulandes) – państwo położone w Europie i Ameryce Północnej, tworzone przez Holandię, Arubę, Curaçao i Sint Maarten. Królestwo Niderlandów jest monarchią konstytucyjną.Kasztanowiec (Aesculus L.) – rodzaj drzew, rzadziej krzewów należących do rodziny mydleńcowatych (Sapindaceae). Obejmuje ok. 25 gatunków pochodzących z południowo-wschodniej Europy, Ameryki Północnej oraz Azji wschodniej. W Polsce wszystkie uprawiane gatunki są introdukowane przez człowieka. Gatunkiem typowym jest kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum L.).

  Kultura, zabytki i turystyka[ | edytuj kod]

  Dobrze zachowały się starówki miast na terenie regionu, jak również wsie owalnicowe. Liczne są przykłady ceglanego gotyku północnoniemieckiego oraz architektury szachulcowej. Region popularny jest wśród turystów: liczne są szlaki piesze i rowerowe (np. Elbe-Müritz Rundweg, Gänse-Tour, Die Bischofs-Tour), organizowane są spływy kajakowe, popularne jest jeździectwo, wędkarstwo i zbieranie grzybów. Regionalnym specjałem kulinarnym jest Kniperkohl - danie mięsne podane ze specyficznym rodzajem kapusty.

  Dosse (pol. hist. Dosza) jest prawym, 94 km dopływem Haweli. Nazwa rzeki wiąże się ze słowiańskim plemieniem Doszan, które się nad nią osiedliło.Hanza, Liga Hanzeatycka, Związek Hanzeatycki (z st.-wys.-niem. hansa - grupa) – związek miast handlowych Europy Północnej z czasów Średniowiecza i początku ery nowożytnej. Miasta należące do związku popierały się na polu ekonomicznym, utrudniając pracę kupcom z miast nienależących do związku, jednocześnie zaś stwarzały realną siłę polityczną i niekiedy wojskową.

  Do najważniejszych zabytków należą:

 • zamki lub pałace w Demerthin, Groß Pankow, Lenzen, Plattenburgu, Putlitz, Wittstock,
 • kościoły w Helle, Meyenburgu, Perlebergu, Pritzwalk, Putlitz, Wittenberge, Wittstock,
 • ratusze w Bad Wilsnack, Lenzen, Perlebergu, Pritzwalk, Putlitz,
 • klasztor Stift w Heiligengrabe,
 • dom narodzin Friedricha Ludwiga Jahna w Lanz,
 • Muzeum Kolei Wąskotorowej w Lindenbergu,
 • grób huński w Mellen,
 • ogród zoologiczny w Perlebergu,
 • wieża Bismarcka w Pritzwalk,
 • Rühstädt - wieś o największym skupisku bocianów w Niemczech,
 • uzdrowiska w Bad Wilsnack i Elbtalaue.
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Brandenburgia.pl
  2. Pritzwalk - Stadt im Herzen der Prignitz, folder turystyczny, Turismusverein Pritzwalk & Umgebung e.V., 2013, s.10

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Campingland Brandenburg - dostęp 19.3.2014
 • Wieża Bismarcka w Pritzwalk – jedna z wież Bismarcka, zlokalizowana w Pritzwalk na terenie historycznego regionu Prignitz.Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę.
  Warto wiedzieć że... beta

  Sasi (Saksoni, niem. Sachsen, ang. Saxons) – lud pochodzenia germańskiego, osiadły w średniowieczu w Westfalii i Dolnej Saksonii, w tradycji pisanej ich ojczyzną były nadwiślańskie lasy (Widsidh).
  Albrecht Niedźwiedź, Albert I Brandenburski (ur. ok. 1100, zm. 18 listopada 1170) – od 1134 margrabia Marchii Północnej, w latach 1138-1142 także książę Saksonii z dynastii askańskiej.; ok. 1157 utworzył Marchię Brandenburską z ziem Marchii Północnej i podbitych ziem słowiańskich.
  Chrystianizacja – proces wypierania rodzinnych wierzeń etnicznych, osiadłego w określonym rejonie ludu, przez wiarę chrześcijańską. Jego największe nasilenie przypadało w okresie średniowiecza, a spowodowane było dominującą pozycją chrześcijaństwa wśród ówczesnych europejskich władców oraz rosnącymi wpływami papiestwa.
  Kraina historyczna – region rozwijający się od setek lub tysięcy lat, obejmujący obszary powiązane wspólną historią i kulturą, niekiedy także więzami gospodarczymi. Bardzo często podział kraju na krainy historyczne staje się podstawą wydzielenia współczesnych jednostek podziału administracyjnego.
  Bruk – nawierzchnia ulicy, placu lub chodnika utwardzona za pomocą układania na niej warstwy przylegających do siebie ściśle kamieni, kostek kamiennych, betonowych lub ceramicznych. Nawierzchnię układa się na odpowiednio przygotowanej podbudowie z tłucznia i piasku, które służą wyrównaniu podłoża i drenażowi wody opadowej. Bruk jest trwały, łatwy do demontażu i naprawy. Początkowo termin bruk dotyczył głównie nawierzchni z kamienia polnego, lub nieregularnych ciosów kamiennych, z czasem zaczął być używany także dla nawierzcni z kostek kamiennych lub betonowych.
  Industrializacja, inaczej uprzemysłowienie, jest to proces przekształcania się społeczeństw tradycyjnych w przemysłowe dzięki wprowadzeniu gospodarki opartej na mechanizacji produkcji, kierowanej planowo przy użyciu określonych metod zarządzania, charakteryzujący się zwiększaniem odsetka osób zatrudnionych w przemyśle, standaryzacją czasu pracy, wyraźnym podziałem pracy i wzrostem heterogeniczności społeczeństwa. Procesowi temu towarzyszy przyspieszona urbanizacja, zwiększaniem się liczby grup wtórnych w stosunku do grup pierwotnych, zmniejszaniem się roli grup wspólnotowych.
  Lenzen (Elbe) (pol. hist. Łączyn) − miasto w Niemczech w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz, siedziba urzędu Lenzen-Elbtalaue.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.954 sek.