• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezydent Izraela

  Przeczytaj także...
  Kneset (hebr. הכנסת, Zgromadzenie) − parlament Izraela. Siedziba znajduje się w Jerozolimie. Jako władza ustawodawcza Kneset uchwala prawa, nadzoruje działalność rządu, ma władzę usunięcia Prezydenta państwa, usunięcia premiera i jego rządu poprzez głosowanie braku zaufania oraz ogłoszenia wcześniejszych wyborów.Premier Rządu Izraela (hebr. ראש ממשלת ישראל, Rosh HaMemshala) – jest najsilniejszym ogniwem władzy wykonawczej w Izraelu. Premier niemal zawsze jest liderem partii lub koalicji, która zwyciężyła wybory do Knesetu.
  Chaim Herzog (ur. 17 września 1918 w Belfaście, zm. 17 kwietnia 1997 w Tel-Awiwie) – szósty prezydent państwa Izrael.

  Prezydent Państwa Izrael (hebr. נשיא מדינת ישראל, Nesi Medinat Israel) jest głową państwa Izrael. Odgrywa rolę jedynie ceremonialną, gdyż rzeczywista władza państwowa znajduje się w rękach premiera.

  Obecnie prezydentem Izraela jest Re’uwen Riwlin.

  Zalman Szazar, właściwie Szneur Zalman Rubaszow (ur. 24 listopada 1889 w Mirze, zm. 5 października 1974 w Jerozolimie) – izraelski polityk, historyk, dziennikarz, pisarz i poeta pochodzenia żydowskiego, przywódca ruchu syjonistycznego. W latach 1963-1972 przez dwie kadencje był prezydentem Izraela.Głowa państwa – jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa. Jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. W zależności od kształtu ustroju państwa przysługuje mu również określona władza państwowa. Jest to zazwyczaj organ prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej jedna osoba: monarcha lub prezydent. Głową państwa może być też w tym samym momencie większa liczba osób, skupionych np. w określonej radzie, lub pełniących podobny urząd (diarchia).

  Wybory[]

  Prezydent jest wybierany na 7-letnią kadencję przez absolutną większość Knesetu (izraelski parlament). Jeżeli w ciągu trzech głosowań nie zostanie ona osiągnięta, wystarczy większość zwykła. Kandydatem może zostać każdy obywatel Izraela, mieszkający na terytorium tego państwa. Prezydent nie może zostać wybrany ponownie, na drugą kadencję.

  Ezer Weizman (ur. 15 czerwca 1924, zm. 24 kwietnia 2005) – polityk izraelski, wojskowy, siódmy prezydent państwa Izrael w latach 1993-2000.Ustawa Zasadnicza Izraela (Prawa Fundamentalne, Ustawy Zasadnicze,hebr. חוק יסוד) - jest zbiorem podstawowych pojedynczych ustaw, które regulują cały system prawny Izraela. Razem tworzą blok konstytucyjny, nie są jednak konstytucją spisaną w formie jednego dokumentu.

  Do niedawna prezydent był wybierany na 5-letnią kadencję i mógł pełnić swoje obowiązki przez dwie kolejne kadencje.

  Prezydent nie jest politycznie odpowiedzialny przed nikim. Może samemu ustąpić z urzędu, jest także możliwe odwołanie prezydenta przez Kneset. Do tego wymagane jest przyjęcie uchwały, którą przyjmie co najmniej 3/4 składu parlamentu. Ustawa przewiduje możliwość odwołania prezydenta za złamanie prawa lub w przypadku niezdolności wykonywania obowiązków.

  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.Dalja Icik (hebr. דליה איציק, ang. Dalia Itzik ur. 20 października 1952) - izraelska polityk, członkini Knesetu (2003-2013), minister komunikacji, handlu i środowiska, przewodnicząca (speaker) Knesetu, od 25 stycznia do 15 lipca 2007 pełniła obowiązki prezydenta Izraela.

  W Izraelu nie ma urzędu wiceprezydenta. W przypadku tymczasowej niezdolności pełnienia obowiązków lub ustąpienia z urzędu, jego obowiązki przejmuje przewodniczący Knesetu.

  Więcej szczegółów zawiera Ustawa Zasadnicza Prezydent Państwa (uchwalona 16 lipca 1964).

  Pełnomocnictwa i rola prezydenta[]

  Schemat systemu politycznego Izraela

  Rola prezydenta Izraela jest ograniczona i dużo mniejsza niż w innych państwach; pełni on funkcje reprezentacyjne i formalne oraz:

  Icchak Nawon, Jicchak Nawon (hebr.: יצחק נבון, יצחק נבוןur. 9 kwietnia 1921 w Jerozolimie) – izraelski polityk, piąty prezydent państwa Izrael.15 lutego – jest 46. dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostało 319 (w latach przestępnych 320) dni.
 • Podpisuje każdą ustawę.
 • Wybiera członka Knesetu, któremu powierza misję sformowania rządu.
 • Zatwierdza i przyjmuje zagranicznych dyplomatów.
 • Podpisuje zatwierdzone przez Kneset porozumienia i umowy międzynarodowe.
 • Powołuje sędziów, w tym członków składu Sądu Najwyższego.
 • Powołuje dyrektora Banku Izraela i innych urzędników państwowych (na radzie rządu).
 • Na wniosek Knesetu powołuje Kontrolera Państwowego.
 • Oprócz tego, prezydent ma prawo ogłaszania amnestii dla przestępców i łagodzenia wyroków sądowych.

  Likud (hebr.: ליכוד; dosłownie: Unia, Zjednoczenie lub Konsolidacja) – prawicowa, nacjonalistyczno-konserwatywna partia polityczna w Izraelu.Kadima (hebr. קדימה) – partia polityczna działająca w Izraelu, założona 21 listopada 2005 roku przez Ariela Szarona. Początkowo do partii należeli najbliżsi współpracownicy Szarona z partii Likud. Następnie dołączyli do niej niektórzy posłowie z Partii Pracy. Jest największym ugrupowaniem w izraelskim parlamencie – Knesecie, posiada 28 na 120 deputowanych.

  Lista prezydentów Izraela i pełniących tę funkcję[]

  Prezydenci Izraela w porządku chronologicznym:

 • Chaim Weizmann, (bezpartyjny): od 15 lutego 1948 do 9 listopada 1952 (zmarł przed upływem kadencji)
 • Josef Sprinzak, (Mapai), (przewodniczący Knesetu, p.o.): od 10 listopada do 16 grudnia 1952
 • Jicchak Ben Cewi, (Mapai): od 16 grudnia 1952 do 23 kwietnia 1963 (zmarł przed upływem kadencji)
 • Kadisz Luz, (Mapai), (przewodniczący Knesetu, p.o.): od 24 kwietnia do 20 maja 1963
 • Zalman Szazar, (Mapai, Partia Pracy): od 21 maja 1963 do 24 maja 1973
 • Efraim Kacir, (Partia Pracy): od 24 maja 1973 do 29 maja 1978
 • Icchak Nawon, (Partia Pracy): od 29 maja 1978 do 5 maja 1983
 • Chaim Herzog, (Partia Pracy): od 5 maja 1983 do 13 maja 1993
 • Ezer Weizman, (Likud): od 13 maja 1993 do 13 maja 2000 (ustąpił z urzędu)
 • Awraham Burg, (Partia Pracy), (przewodniczący Knesetu, p.o.): od 13 maja do 1 sierpnia 2000
 • Mosze Kacaw, (Likud): od 1 sierpnia 2000 do 29 czerwca 2007 (ustąpił z urzędu)
 • Dalja Icik, (Kadima) (przewodnicząca Knesetu, p.o.): od 25 stycznia do 15 lipca 2007
 • Szymon Peres, (Kadima): od 15 lipca 2007 do 24 lipca 2014
 • Re’uwen Riwlin, (Likud): od 24 lipca 2014
 • Przypisy

  Zobacz też[]

 • Ustrój polityczny Izraela
 • Bibliografia[]

 • Rulers.org
 • Linki zewnętrzne[]

 • Strona Prezydenta Państwa Izrael
 • Państwo Izrael (hebr. מדינת ישראל, Medinat Israel, arab. دولة إسرائيل, Dawlat Israil) jest republiką demokratyczną parlamentarno-gabinetową, w której większość władzy wykonawczej spoczywa w rękach premiera, stojącego na czele rządu. Prezydent pełni role głównie ceremonialne i reprezentacyjne. Władza ustawodawcza jest podzielona pomiędzy rząd i parlament. Izraelski parlament (Kneset) jest jednoizbowy (unikameralizm), a wybory do niego odbywają się co 4 lata. Mandaty rozdzielane są za pomocą systemu proporcjonalnego (metoda Bader-Ofera), pomiędzy tymi listami partii politycznych, które przekroczyły, niewielki próg wyborczy - 2%. Władza sądownicza sprawowana jest przez niezawisłe sądy.Mosze Kacaw (hebr. משה קצב; ur. 5 grudnia 1945 w Jazdzie) – polityk izraelski, w latach 2000-2007 prezydent Izraela.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kadencja (łac. cadentia – upadek) – określony przez prawo okres pełnienia danej funkcji (urzędu) przez urzędnika lub organ pochodzący z wyboru. Na przykład określona w konstytucji kadencja prezydenta w Polsce trwa 5 lat, a Sejmu i Senatu - 4.
  Amnestia – jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie orzeczonych kar lub środków karnych za popełnione przestępstwa lub wykroczenia określonego rodzaju poprzez wydanie aktu prawnego.
  Chaim Azriel Weizmann (ur. 27 listopada 1874 w Motol, zm. 9 listopada 1952 w Rechowot) – izraelski naukowiec chemik, polityk, przywódca ruchu syjonistycznego. Dwukrotnie był prezydentem Światowej Organizacji Syjonistycznej (lata 1921-1931 i 1935-1946) oraz pierwszym prezydentem Izraela (lata 1948-1952).
  Josef Sprinzak (hebr.: יוסף שפרינצק, ur. 8 grudnia 1885, zm. 28 stycznia 1959) był jednym z głównych aktywistów syjonistycznych działających na początku XX wieku, politykiem izraelskim i pierwszym przewodniczącym (speakerem) Knessetu. Sprawował tę funkcję od 1949 roku aż do śmierci w 1959.
  Jicchak Ben Cewi, Icchak Ben Cwi (hebr. יצחק בן צבי‎, ur. 24 listopada 1884 w Połtawie, zm. 23 kwietnia 1963 w Jerozolimie) – polityk izraelski i działacz ruchu syjonistycznego, drugi prezydent Izraela.
  Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim.
  Prezydent (od łac. praesidens – zasiadający na czele) – najwyższy urząd w państwie będącym republiką, zwykle jednoznaczny z pełnieniem funkcji głowy państwa. W systemie prezydenckim prezydent jest również szefem rządu (np. w USA).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.