• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezydenci Rumunii

  Przeczytaj także...
  Front Ocalenia Narodowego (rum. Frontul Salvării Naţionale) – organ sprawujący rządy w Rumunii w pierwszych tygodniach po rewolucji 1989 r., stopniowo przekształcony w partię polityczną o tej samej nazwie (do 1993 r.).George Crin Laurenţiu Antonescu (ur. 21 września 1959 w Tulczy), rumuński polityk. Minister ds. młodzieży i sportu w latach 1997-2000. Wiceprzewodniczący Senatu od grudnia 2008 do września 2009. Przewodniczący Partii Narodowo-Liberalnej (PLN) od marca 2009. Kandydat w wyborach prezydenckich w 2009. Przewodniczący Senatu od 3 lipca 2012. Pełniący obowiązki prezydenta Rumunii od 10 lipca do 28 sierpnia 2012.
  Głowa państwa – jednoosobowy lub kolegialny organ reprezentujący suwerenność państwa. Jest najwyższym przedstawicielem państwa, wypełniającym należne mu z tego tytułu obowiązki protokolarne i reprezentacyjne. W zależności od kształtu ustroju państwa przysługuje mu również określona władza państwowa. Jest to zazwyczaj organ prosty, centralny, naczelny, kadencyjny, samodzielny, konstytucyjny, najczęściej nie posiadający charakteru przedstawicielskiego (nie jest przedstawicielem narodu, ale państwa). Działa permanentnie i najczęściej zaliczany jest do władzy wykonawczej. Głową państwa jest najczęściej jedna osoba: monarcha lub prezydent. Głową państwa może być też w tym samym momencie większa liczba osób, skupionych np. w określonej radzie, lub pełniących podobny urząd (diarchia).

  Chronologiczna lista głów państwa rumuńskiego od czasu zniesienia monarchii

  | edytuj kod]

  W latach 1947–1965 urząd głowy państwa pełnił organ kolegialny, jego przewodniczący pełnił jedynie m.in. funkcje reprezentacyjne i protokolarne.

  Rumunia w epoce komunizmu - okres w dziejach Rumunii od zakończenia II wojny światowej do rewolucji rumuńskiej. W tym czasie Rumunia należała do krajów znajdujących się pod dominacją Związku Radzieckiego (w myśl ustaleń mocarstw podjętych na konferencji jałtańskiej w 1945 r.), a rządy w kraju sprawowali uzależnieni od Moskwy komuniści. Państwo zachowywało jedynie pozory demokracji, a w gospodarce obowiązywały zasady socjalistyczne. Komuniści objęli władzę w Rumunii w 1947 r. dzięki pomocy radzieckiego sojusznika oraz nielegalnych metod eliminując wszelką opozycję. Upadek rządów komunistycznych w Rumunii nastąpił wskutek wybuchu społecznego niezadowolenia, które przerodziło się w rewolucję w grudniu 1989 r. i stanowiło część procesu obejmującego całą środkowo-wschodnią Europę zwanego Jesienią Ludów.Organ kolegialny (ciało kolegialne) – wieloosobowa, zorganizowana instytucja utworzona na podstawie prawa, wspólnie podejmująca decyzje i solidarnie ponosząca odpowiedzialność.

  Przewodniczący Tymczasowego Prezydium[ | edytuj kod]

  Przewodniczący Prezydium Wielkiego Zgromadzenia Narodowego (1947-1961)[ | edytuj kod]

  Przewodniczący Rady Państwa (1961-1965)[ | edytuj kod]

  Sekretarze Generalni, od 1954 I Sekretarze Rumuńskiej Partii Komunistycznej[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  W latach 1965–1974 urząd głowy państwa pełnił organ kolegialny, jego przewodniczący pełnił jedynie m.in. funkcje reprezentacyjne i protokolarne.

  Przewodniczący Rady Państwa (1965-1974)[ | edytuj kod]

  Prezydenci (1974-1989)[ | edytuj kod]

  Sekretarze Generalni Rumuńskiej Partii Komunistycznej[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  Po obaleniu Nicolae Ceaușescu 22 grudnia 1989 roku władzę w kraju przejął Front Ocalenia Narodowego, jednak dopiero 26 grudnia wybrał swojego przewodniczącego, który reprezentował front.

  Prowizoryczne Konsylium Jedności Narodowej (1990)[ | edytuj kod]

  Prowizoryczne Konsylium Jedności Narodowej (Consiliul Provizoriu de Uniune Naţională) zostało powołane jako tymczasowy organ legislacyjny i stojący na czele państwa.

  Prezydenci (od 1990)[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Romania (ang.). rulers.org. [dostęp 2012-06-07].
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Z dwiema przerwami; pierwsza w okresie od 20 kwietnia do 23 maja 2007 (zastępował go Nicolae Văcăroiu), druga w okresie od 6 lipca do 28 sierpnia 2012 (zastępował go Crin Antonescu).
  Reklama

  Czas generowania strony: 1.499 sek.