• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prezesi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych

  Przeczytaj także...
  Prezydent Stanów Zjednoczonych – głowa państwa, szef administracji federalnej, naczelny dowódca sił zbrojnych, szef rządu, a także lider swojej partii. Konstytucja nadała mu wiele prerogatyw, co sprawia iż zajmuje on kluczowe miejsce w systemie politycznym Stanów Zjednoczonych.John Glover Roberts (ur. 27 stycznia 1955 w Buffalo) – amerykański prawnik, prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.
  Władza sądownicza, judykatywa – w monteskiuszowskiej koncepcji trójpodziału władz jedna z podstawowych władz (obok władzy ustawodawczej i wykonawczej) obejmująca rozsądzający spory system organów sądowych.
  John Glover Roberts, obecny prezes Sądu Najwyższego, w towarzystwie prezydenta Busha.

  Prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, właśc. Główny Sędzia Stanów Zjednoczonych (en. The Chief Justice of the United States) jest przewodniczącym Sądu Najwyższego i szefem władzy sądowniczej.

  Sędzia – funkcjonariusz publiczny uprawniony do orzekania w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów, na zasadach niezawisłości i bezstronności.Instytut Smithsona (ang. Smithsonian Institution) – największy na świecie kompleks muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych, mieszczący się głównie w Waszyngtonie; powstał w roku 1846 jako fundacja na podstawie testamentu brytyjskiego chemika i mineraloga Jamesa Smithsona; finansuje i organizuje badania naukowe, wydawanie książek i czasopism, prowadzi wymianę publikacji z zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Na cześć instytutu jedną z planetoid nazwano (3773) Smithsonian.

  Prezes Sądu Najwyższego jest mianowany przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale musi być, tak jak inni sędziowie, zatwierdzony przez Senat. Nie musi przedtem zasiadać w Sądzie Najwyższym (tak jak nie zasiadali w nim przed objęciem przewodnictwa m.in. John Glover Roberts czy Earl Warren). Jego kadencja jest dożywotnia, choć zawsze może ustąpić. John Marshall i Earl Warren przedtem w ogóle nie byli sędziami.

  Impeachment (usunięcie z urzędu) – termin pochodzący z anglojęzycznej tradycji parlamentarnej. Oznacza on procedurę formalnego oskarżenia o przestępstwa osób chronionych immunitetem i zajmujących wysokie stanowiska państwowe. Procedura usunięcia z urzędu np. senatora bądź prezydenta wszczynana jest przez parlament lub inne ciała legislacyjne państwa. Odwołanie nie musi być równoważne z automatycznym odsunięciem ze stanowiska oskarżanej osoby, ani z odebraniem jej immunitetu.Earl Warren (ur. 19 marca 1891, zm. 9 lipca 1974) – polityk i prawnik amerykański; prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

  Prezes Sądu Najwyższego:

 • Przewodniczy obradom Sądu Najwyższego, choć ma jeden głos na równi z innymi sędziami (associate justices)
 • W wypadku postawienia prezydenta w stan oskarżenia (impeachment) przewodniczy sądzącym go senatorom
 • Jest kanclerzem Smithsonian Institution
 • Dokonuje zaprzysiężenia prezydenta
 • Jedna osoba w historii USA pełniła zarówno urząd szefa władzy wykonawczej, jak i sądowniczej. Był nią William Howard Taft, który był prezydentem w latach 1909-1913 i prezesem Sądu Najwyższego w latach 1921-1930.

  Senat Stanów Zjednoczonych (ang. United States Senate) – ciało ustawodawcze, izba wyższa amerykańskiego Kongresu – dwuizbowego parlamentu federalnego. Senatorowie wybierani są na 6-letnią kadencję. Wybory do Senatu odbywają się co 2 lata, w każdych Amerykanie głosują na 1/3 składu izby. Ponieważ każdy stan ma dwa miejsca w Senacie, zwykle 2/3 stanów bierze udział w wyborach do Senatu w każdym dwuletnim cyklu. Ponadto stosunkowo często odbywają się wybory uzupełniające w poszczególnych stanach, gdy urzędujący senator odejdzie z izby podczas swojej kadencji.Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych (ang. Supreme Court of the United States) – głowa władzy sądowniczej w systemie trójwładzy funkcjonującym w Stanach Zjednoczonych, obok władzy wykonawczej (prezydenta) i ustawodawczej (Kongresu). Jest sądem najwyższej instancji w sprawach podlegających prawu federalnemu. Jego zadaniem jest zagwarantowanie, że wszystkie działania władzy wykonawczej i ustawodawczej są zgodne z konstytucją.

  Lista prezesów Sądu Najwyższego[]

  * Mianowany przez prezydenta w wakacje, potem odrzucony przez senat ** Wyłoniony spośród szeregowych sędziów Sądu Najwyższego *** Był także prezydentem USA § Był przedtem szeregowym sędzią §§ Historycy nie zgadzają się do końca, czy istotnie był prawnym szefem Sądu Najwyższego † Zmarł pełniąc urząd

  Zobacz też[]

 • Lista sędziów Sądu Najwyższego USA
 • sędzia
 • Bibliografia[]

 • Members of the Supreme Court (ang.)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Supreme Court Justices on the Issues
 • John Marshall (ur. 24 września 1755, zm. 6 lipca 1835) – czwarty prezes Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i czwarty sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych.Lista sędziów Sądu Najwyższego USA – wykaz wszystkich sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych (SN USA) uszeregowanych w porządku chronologicznym według kolejności objęcia urzędu. Sędzią SN USA zostaje osoba nominowana przez prezydenta Stanów Zjednoczonych, która uzyskała zatwierdzenie przez Senat. Liczba sędziów wchodzących w skład Sądu w poszczególnych latach zmieniała się (od sześciu do obecnie dziewięciu).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.027 sek.