Preparaty krwiopochodne

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Preparaty krwiopochodne – preparaty lecznicze uzyskane z krwi pochodzącej z donacji, w wyniku jej przetworzenia (rozdzielenia na składniki i zakonserwowania).

Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Albuminy – białka występujące w płynach (np. osoczu krwi i mleku) oraz w tkankach zwierzęcych i w nasionach roślin. Cechują się niewielkimi masami cząsteczkowymi, dobrze rozpuszczają się w wodzie (są hydrofilowe), łatwo krystalizują. W składzie istotną rolę odgrywa kwas asparaginowy i glutaminowy (do 25%), leucyna i izoleucyna (ok. 16%), natomiast glicyny jest niewiele (ok. 1%).

Preparaty krwiopochodne[ | edytuj kod]

 • krew pełna konserwowana (KPK)
 • koncentrat krwinek czerwonych (KKCz)
 • koncentrat krwinek czerwonych przemywanych
 • geglicerolizowane krwinki czerwone
 • ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych
 • koncentrat krwinek płytkowych
 • KKP otrzymany metodą manualną
 • KKP otrzymany metodą automatycznej aferezy (KKP-Af)
 • ubogoleukocytarny KKP (UKKP)
 • przemywany KKP (PKKP)
 • rekonstytuowany KKP (RKKP)
 • koncentrat granulocytarny
 • świeżo mrożone osocze
 • świeżo mrożone osocze po karencji
 • świeżo mrożone osocze inaktywowane
 • krioprecypitat
 • koncentraty czynnika krzepnięcia VIII i IX
 • albuminy
 • immunoglobuliny
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Andrzej Szczeklik, Piotr Gajewski: Interna Szczeklika 2014. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2014. ISBN 978-83-7430-405-4.
 • Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Koncentrat granulocytarny (KG) – jest to preparat krwiopochodny zawierający zawieszone w osoczu granulocyty uzyskane metodą leukaferezy otrzymywanego od jednego dawcy.Koncentrat krwinek czerwonych (KKCz, masa erytrocytarna, ME, ang. packed red blood cells, PRBCs) – preparat stosowany w transfuzjologii powstały przez usunięcie z krwi pełnej części osocza. Zawiera krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi, niewielką ilość osocza oraz płyn konserwujący.
  Koncentrat krwinek płytkowych (KKP) – preparat krwiopochodny zawierający trombocyty zawieszone w niewielkiej ilości osocza. Ze względu na sposób otrzymywania i właściwości wyróżnia się KKP otrzymany metodą manualną, KKP otrzymany metodą automatycznej aferezy (KKP-Af), ubogoleukocytarny KKP (UKKP), przemywany KKP (PKKP) i rekonstytuowany KKP (RKKP).Krwiodawstwo – akcja społeczna mająca na celu pozyskiwanie krwi od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi (np. podczas operacji chirurgicznej) lub do produkcji preparatów krwiopochodnych.
  Warto wiedzieć że... beta

  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Świeżo mrożone osocze (ang. fresh frozen plasma, FFP) – preparat osocza zamrożonego nie później niż w ciągu 8 godzin od pobrania, zawierający wszystkie czynniki krzepnięcia w normalnych stężeniach, w tym labilny czynnik V i VIII. Preparaty FFP przechowywane są w temperaturze -18 °C i niższej (zalecana temperatura -30 °C).
  Krew pełna konserwowana, KPK – stosowany w transfuzjologii preparat krwiopochodny powstały przez dodanie do krwi pobranej od dawcy płynu konserwującego. Zawiera pełny skład fizjologiczny krwi, nie zawiera funkcjonujących płytek krwi ani labilnych czynników krzepnięcia (czynnika V oraz czynnika VIII).
  Krioprecypitat jest to stężony preparat białek osocza, do których należą: czynnik VIII, czynnik von Willebranda, fibrynogen, czynnik XIII oraz fibronektyna. Krioprecypitat otrzymywany jest ze świeżo mrożonego osocza. Jest uzyskany z zagęszczenia 1 jednostki świeżo mrożonego osocza do objętości około 20-30 ml. Okres przechowywania wynosi do 12 miesięcy w temperaturze od -30 °C do -25 °C, natomiast w temperaturach niższych do dwóch lat. Preparat stosuje się u chorych z hemofilią A, chorobą von Willebranda, niedoborem fibrynogenu, niedoborem czynnika XIII, również u osób ze zwiększonym zużyciem fibrynogenu, np. w przebiegu DIC.

  Reklama