• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Premoramid

  Przeczytaj także...
  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii − polska ustawa uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestię zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków oraz terapii psychiatrycznej dla osób uzależnionych od środków odurzających.Jednolita konwencja o środkach odurzających z 1961 roku (wraz z poprawką w 1972) – traktat międzynarodowy, którego celem jest ograniczenie dostępu do przetworów konopi (marihuana, haszysz itp.), kokainy (wraz z innymi estrami ekgoniny) i narkotyków opioidowych (morfina, heroina, kodeina itp.) w celach pozamedycznych.
  Moramid – organiczny związek chemiczny stosowany jako syntetyczny lek opioidowy. Objęty jest Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku (wykaz I). W Polsce jest ujęty w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Ma dwa stereoizomery – lewomoramid (nieaktywny, ale również objęty kontrolą) i dekstromoramid (aktywny farmakologicznie, dostępny handlowo pod nazwą Palfium). Mieszanina racemiczna określana jest jako racemoramid.

  Premoramid, półprodukt moramidu – organiczny związek chemiczny, prekursor moramidu objęty Jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 roku. W Polsce jest w grupie I-N Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

  Związki organiczne – wszystkie związki chemiczne, w skład których wchodzi węgiel, prócz tlenków węgla, kwasu węglowego, węglanów, wodorowęglanów, węglików, cyjanowodoru, cyjanków, kwasu cyjanowego, piorunowego i izocyjanowego, a także ich soli.

  Przypisy[ | edytuj kod]
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.744 sek.