• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Premierzy Prus

  Przeczytaj także...
  Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.
  Friedrich Wilhelm von Grumbkow (ur. 4 października 1678 w Berlinie, zm. 18 marca 1739 tamże) – pruski mąż stanu i marszałek (niem. Generalfeldmarschall). W okresie 6 XII 1728 - 18 III 1739 był pierwszym ministrem Prus. Jego następca na tym stanowisku Heinrich von Podewils był jego zięciem.

  Od 1802 roku Christian von Haugwitz był pierwszym premierem Prus. Decyzję taka podjął ówczesny król pruski Fryderyk Wilhelm II Hohenzollern. Dotychczas nie było do końca określone, kto z ministrów jest najważniejszy. Mógł to być aktualny przewodniczący Generaldirektorium, lub urzędujący Minister Gabinetu, albo po prostu faktyczny naczelny wódz armii (np. Friedrich Wilhelm von Grumbkow w latach 1728-1739). Panujący w latach 1740-1786 Fryderyk Wielki sam w dużym stopniu był koordynatorem pracy gabinetu. Mniej zdolny jego następca musiał znaleźć kogoś innego do wykonywania tej pracy.

  Karl Wilhelm Finck von Finckenstein (ur. 11 lutego 1714, zm. 3 stycznia 1800) – pruski polityk i dyplomata, faworyt Fryderyka Wielkiego. W latach 1749-1777 pierwszy minister Królestwa Prus.III Rzesza Niemiecka (niem. Das Dritte Reich) – nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945. Oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), od 1938 (po Anschlussie Austrii) używano także nazwy Rzesza Wielkoniemiecka (Großdeutsches Reich).
 • Generaldirektorium (właściwa nazwa: General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domainen-Direktorium "Genaralne Dyrektorium Finansów, Wojny i Domen Królewskich" – centralny organ władzy państwowej jaki posiadało Królestwo Prus w latach 1723-1808. W gestii Generaldirektorium spoczywały sprawy polityki finansowej i wewnętrznej. (Rolę MSZ pełniło Kabinettsministerium).Cesarstwo Niemieckie, (niem.) Deutsches Kaiserreich lub Rzesza Niemiecka (niem.) Deutsches Reich – oficjalne określenie niemieckiego państwa narodowego założonego w 1871 roku przez polityka Ottona von Bismarcka. Po upadku określane także jako Druga Rzesza (Zweites Reich).

  Pierwsi ministrowie Elektoratu ]

  Ministrowie stanu i premierzy Królestwa Prus[]

  Bibliografia[]

 • http://www.worldstatesmen.org/German_States4.html
 • http://www.preussen-chronik.de/_/karte_jsp/jahr=1763.html
 • Zobacz też[]

 • II Rzesza
 • Prusy
 • III Rzesza • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kabinettsministerium - dawny pruski odpowiednik MSZ. "Ministerstwo Gabinetowe" z ministrem gabinetu (Cabinettsminister) na czele istniało do 1808 roku, kiedy to zostało zlikwidowane wraz z dawnym pruskim odpowiednikiem MSW, czyli: Generaldirektorium.
  Heinrich Graf von Podewils ur. 3 października 1695 w Krąg (województwo zachodniopomorskie) - zm. 29 lipca 1760 w Magdeburgu - polityk pruski i pierwszy minister Prus. Jego stryjecznym dziadkiem był Heinrich Podewils - Elektor Braunschweig-Lüneburg. Jego zięciem zaś był poprzedni pierwszy minister Friedrich Wilhelm von Grumbkow był jego teściem. Od 1741 roku hrabia von Podewils.
  Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen (ur. 1 kwietnia 1815 w Schönhausen (Elbe), zm. 30 lipca 1898 we Friedrichsruh) – książę von Bismarck-Schönhausen, książę von Lauenburg; niemiecki polityk, premier Prus, kanclerz Rzeszy zwany Żelaznym Kanclerzem. Przyczynił się do zjednoczenia Niemiec. W polityce wewnętrznej zwolennik ewolucyjnego konserwatyzmu.
  Heinrich Friedrich Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein (ur. 26 października 1757 - zm. 29 czerwca 1831) - pruski polityk, szef ministrów i jeden z twórców reform, które w okresie napoleońskim umożliwiły odbudowę potęgi państwa pruskiego i uzyskanie przez nie w przyszłości kluczowej roli w Niemczech.
  Książę Bernhard Heinrich Karl Martin von Bülow (ur. 3 maja 1849, zm. 28 października 1929 w Rzymie) – niemiecki polityk, dyplomata, kanclerz II Rzeszy oraz premier Prus w latach 1900-1909. W roku 1887 wyraził nadzieję, iż przyszły konflikt zbrojny pozwoli na wypędzenie Polaków z polskich ziem zagarniętych przez Niemcy [1].
  Fryderyk Wilhelm II, niem. Friedrich Wilhelm II von Hohenzollern (25 września 1744, Berlin - 16 listopada 1797, Poczdam) – król pruski i elektor brandenburski (jako Fryderyk Wilhelm III) od 1786 jako bratanek i następca Fryderyka II Wielkiego, wolnomularz.
  Prusy – (1226-1947) niejednoznaczny termin, odnoszący się kolejno do kilku państw stworzonych na historycznych terenach Prus.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.