• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Premierzy Litwy

  Przeczytaj także...
  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Lista władców Litwy obejmuje imiona i lata panowania potwierdzonych przez źródła pisane monarchów litewskich. Osobny rozdział zawiera wykaz legendarnych książąt litewskich, których imiona zostały odnotowane przez XVI-wiecznych kronikarzy litewskich, a których historyczność nie został potwierdzona naukowo.
  Republika Litewska (1918-1940) – okres państwowości państwa litewskiego (lit. Lietuvos Respublika), mający miejsce w latach 1918–1940, pomiędzy ogłoszeniem niepodległości a okupacją przez Armię Czerwoną w czerwcu 1940 i aneksją przez ZSRR w sierpniu 1940.

  Prezesa Rady Ministrów mianuje i odwołuje prezydent Republiki za zgodą Sejmu. Ministrów mianuje i odwołuje prezydent na wniosek premiera, który nie później niż w ciągu 15 dni od swojego mianowania przedstawia zaakceptowany przez prezydenta skład rządu Sejmowi. Aprobata większości głosów oznacza, że rząd otrzymuje prawo działania.

  Prezydent Republiki (lit. Respublikos Prezidentas) – reprezentuje państwo litewskie i wykonuje obowiązki nałożone na niego przez konstytucję oraz ustawy.

  Premier kieruje pracami rządu, wyznacza i zwalnia sekretarza rządu, który stoi na czele Kancelarii Rządu, zwołuje posiedzenia, mianuje i odwołuje kierowników instytucji rządowych, powołuje grupy robocze.

  Lista Premierów Litwy[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  Premierzy Emigracyjnego Rządu (1940 - 1990)[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Liderzy Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
 • prezydenci Litwy
 • władcy Litwy
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.