• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Premierzy Litwy

  Przeczytaj także...
  Związek Ojczyzny – Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (Konserwatyści, Polityczni Więźniowie i Zesłańcy, Narodowcy) (lit. Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, tautininkai), TS-LKD) – litewska partia polityczna reprezentująca nurty konserwatywny, konserwatywno-liberalny i chadecki, działająca od 1993.Partia Postępu Narodowego (lit. Tautos Pažangos partija, TPP) – litewska partia polityczna, działająca w latach 1916–1924 oraz od 1994.
  Litewska Partia Socjaldemokratyczna (lit. Lietuvos socialdemokratų partija, LSDP) – litewska partia polityczna o profilu socjaldemokratycznym i socjalistycznym, działająca od 1989.

  Prezesa Rady Ministrów mianuje i odwołuje prezydent Republiki za zgodą Sejmu. Ministrów mianuje i odwołuje prezydent na wniosek premiera, który nie później niż w ciągu 15 dni od swojego mianowania przedstawia zaakceptowany przez prezydenta skład rządu Sejmowi. Aprobata większości głosów oznacza, że rząd otrzymuje prawo działania.

  Litewska Demokratyczna Partia Pracy (lit. Lietuvos demokratinė darbo partija, LDDP) – litewska lewicowa, socjaldemokratyczna i postkomunistyczna partia polityczna, działająca w latach 1990–2001.Litewski Związek Rolników i Zielonych (lit. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, LVŽS) – litewska partia polityczna, reprezentująca nurt agrarny, konserwatywny i socjalny, założona przez byłą premier Kazimierę Prunskienė. Do 2012 działała pod nazwą Litewski Ludowy Związek Chłopski (lit. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, LVLS).

  Premier kieruje pracami rządu, wyznacza i zwalnia sekretarza rządu, który stoi na czele Kancelarii Rządu, zwołuje posiedzenia, mianuje i odwołuje kierowników instytucji rządowych, powołuje grupy robocze.

  Litwa, Republika Litewska (lit. Lietuva, Lietuvos Respublika) – państwo w Europie, jeden z krajów bałtyckich, członek Unii Europejskiej i NATO; graniczy od zachodu z Rosją (obwodem kaliningradzkim), od południowego zachodu z Polską, od wschodu z Białorusią, od północy z Łotwą.Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (lit. Lietuvos Krikščionys Demokratai, LKD) – chadecka litewska partia polityczna, działająca w latach 1990–2008.

  Lista Premierów Litwy[]

  ]

  Partie polityczne

       LKD

       LSDP

       TPP\LTS

       LVLS

       ZLPL

  Premierzy Emigracyjnego Rządu (1940 - 1990)[]

  Litewska Socjalistyczna Republika Rad (1918–1919)[]

  Partia polityczna


  Lista władców Litwy obejmuje imiona i lata panowania potwierdzonych przez źródła pisane monarchów litewskich. Osobny rozdział zawiera wykaz legendarnych książąt litewskich, których imiona zostały odnotowane przez XVI-wiecznych kronikarzy litewskich, a których historyczność nie został potwierdzona naukowo.Sąjūdis – właściwie Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis Litewski Ruch na rzecz Przebudowy, założony na zjeździe w czerwcu 1988 roku jako nieformalne stowarzyszenie społeczne z Vytautasem Landsbergisem na czele, w celu poparcia przebudowy systemu radzieckiego. Wkrótce zaczął opowiadać się za niepodległością Litwy. Do Ruchu należało wielu wpływowych komunistów, których nowy przywódca Algirdas Brazauskas wystąpił z propozycją ustanowienia autonomii gospodarczej dla Litwy (nieformalna współpraca opozycja-komuniści we wspólnym celu).

  Litewsko-Białoruska Socjalistyczna Republika Rad (1919)[]

  Partia polityczna

       Litewsko-Białoruska Partia Komunistyczna

  ]

  Partia polityczna

  ]

  Partie polityczne

       LDDP

       Sąjūdis

       TS-LKD

  Litewska Socjalistyczna Republika Radziecka (lit. Lietuvos Tarybų Socialistinė Respublika, rus. Литовская Советская Социалистическая Республика), LSRR - twór polityczny powstały w lipcu 1940 roku w wyniku aneksji Pierwszej Republiki Litewskiej przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, rozwiązany ostatecznie we wrześniu 1991 roku, gdy kraje Zachodu uznały niepodległość Republiki Litewskiej i została ona przyjęta w poczet członków Organizacji Narodów Zjednoczonych.Litewski Związek Liberałów (lit. Lietuvos liberalų sąjunga, LLS) – litewska liberalna partia polityczna, działająca w latach 1990–2003.

       LLS

       LSDP

  Zobacz też[]

 • prezydenci Litwy
 • władcy Litwy • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Republika Litewska (1918-1940) – okres państwowości państwa litewskiego (lit. Lietuvos Respublika), mający miejsce w latach 1918–1940, pomiędzy ogłoszeniem niepodległości a okupacją przez Armię Czerwoną w czerwcu 1940 i aneksją przez ZSRR w sierpniu 1940.
  Prezydent Republiki (lit. Respublikos Prezidentas) – reprezentuje państwo litewskie i wykonuje obowiązki nałożone na niego przez konstytucję oraz ustawy.
  Związek Litewskich Narodowców, w literaturze historycznej zwany popularnie tautininkami (lit. Lietuvių tautininkų sąjunga, LTS, nieoficjalnie również tautininkai) – litewska partia polityczna o programie nacjonalistycznym założona w 1924, reaktywowana po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1991.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.