• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Premierzy Japonii

  Przeczytaj także...
  Shōwa (jap. 昭和時代, Shōwa-jidai) czyli "Era Oświeconego Pokoju" - okres w historii Japonii (od 25.12.1926 do 7.1.1989), przypadający na panowanie 124. cesarza Hirohito. Nazwa ery zostaje nadana z chwilą intronizacji, a następnie staje się pośmiertnym imieniem władcy. Paradoksalnie, okres ten był jednym z najburzliwszych w historii Japonii.Incydent z 26 lutego (jap. 二・二六事件, Ni-niroku jiken), był próbą zamachu stanu w Japonii, w dniach 26–29 lutego 1936 roku, dokonaną przez radykalnych ultranacjonalistów z ugrupowania Kōdōha działającego w japońskiej armii. Zginęło kilku czołowych polityków, a centrum Tokio było przez krótki okres okupowane przez rebeliantów, zanim zamach został stłumiony.
  Dymisja – zwolnienie lub rezygnacja kogoś z zajmowanego stanowiska lub urzędu. Może być wyrażona na piśmie, które też nosi nazwę dymisji. Na ogół wiąże się z koniecznością powołania w rozsądnym czasie następcy po odejściu ze stanowiska osoby zdymisjonowanej.

  Premiera Japonii wyznacza cesarz po desygnowaniu go przez parlament Japonii (Kokkai) spośród swoich członków. Następnie, po otrzymaniu wotum zaufania w Izbie Reprezentantów, obejmuje on swój urząd. Premier, jako szef gabinetu, wyznacza i dymisjonuje ministrów stanu. Obecny urząd premiera działa na mocy konstytucji z 1946 roku (weszła w życie 3 maja 1947 roku).

  Premier (z fr. premier - pierwszy, od łac. primus - pierwszy) – w wielu krajach szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu były również terminy: prezydent ministrów oraz prezes ministrów). W innych krajach nazywany: pierwszy minister (Wielka Brytania - Prime Minister), kanclerz (Niemcy, Austria - Kanzler), prezydent ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, minister stanu (Statsminister) - kraje skandynawskie.Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.

  Z 62 premierów 15 ukończyło Uniwersytet Tokijski.

  Oficjalna rezydencja premiera[ | edytuj kod]

  Oficjalna rezydencja premiera (Naikaku-sōridaijin Kantei) (powszechnie używany skrót: Kantei) znajduje się w kwartale rządowym Nagata-chō, w pobliżu gmachu parlamentu (Kokkai-gijidō), w dzielnicy Chiyoda.

  Epoka Taishō (jap. 大正時代, Taishō-jidai, "era wielkiej sprawiedliwości") – okres w historii Japonii trwający od 30 lipca 1912 do 25 grudnia 1926, przypadający na panowanie cesarza Yoshihito. Centrum władzy politycznej przesunęło się od dawnej oligarchicznej grupy "starszych mężów stanu" (元老 genrō) w kierunku parlamentu (国会) i partii demokratycznych, między innymi z powodu słabego zdrowia nowego cesarza. Z tego powodu era jest uważana za czas ruchów liberalnych w Japonii, znanych jako "demokracja okresu Taishō". Okres ten wyraźnie odróżnia się od poprzedzającego go chaotycznego okresu Meiji i następującego po nim okresu Shōwa, charakteryzującego się tendencjami militarystycznymi.Meiji (jap. 明治時代, Meiji-jidai, „Epoka Światłych Rządów”) – okres w historii Japonii przypadający na lata panowania cesarza Mutsuhito, trwający od 8 września 1868 do 30 lipca 1912. Zapoczątkowane przez szereg wydarzeń określanych mianem restauracji Meiji (jap. 明治維新, Meiji Ishin). Były to czasy głębokich przemian społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, jak również gruntownej modernizacji kraju na wzór zachodni.
 • Dawna rezydencja oddana w 1929 r.

 • Widok ogólny rezydencji premiera

 • Fasada wschodnia rezydencji

 • Salon recepcyjny do rozmów „w wąskim gronie”

 • Pierwsze spotkanie gabinetu premiera Yoshihide Sugi

 • Cesarstwo Japonii (1868-1947)[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  Państwo Japońskie (1947-)[ | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  | edytuj kod]

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. Nagata-chō → dzielnica rządowa, centrum polityczne Japonii. Także jako synonim rządu, władz, ośrodka decyzyjnego kraju.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. UTokyo by the Numbers (ang.). The University of Tokyo. [dostęp 2020-08-29].
  2. Kenkyusha's New Japanese-English Dictionary. Tokyo: Kenkyusha Limited, 1991, s. 728, 1172. ISBN 4-7674-2015-6.
  3. Podał się do dymisji.
  4. Zamordowany.
  5. Zmarł w trakcie kadencji.
  6. Do 30 stycznia 1926 tymczasowo.
  7. Niezdolny do władzy po nieudanej próbie zamachu 14 listopada 1930 roku. Minister spraw zagranicznych Kijūrō Shidehara pełnił obowiązki premiera do powrotu Hamaguchiego 10 marca 1931.
  8. Uważany za zabitego podczas Incydentu 26 lutego. Obowiązki premiera pełnił minister spraw wewnętrznych Fumio Goto. Okada został odnaleziony 28 lutego 1936.
  9. Jedyny przedstawiciel rodziny cesarskiej sprawujący funkcję premiera.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • http://www.worldstatesmen.org/Japan.htm
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Przewodnik po rezydencji (zdjęcia) (jap.)
 • Chiyoda (jap. 千代田区 Chiyoda-ku) – jeden z 23 specjalnych okręgów (dzielnic) japońskiej stolicy, Tokio. Reiwa (jap. 令和) – nazwa nowej ery (元号, gengō), okresu panowania cesarza Japonii Naruhito, obowiązująca od 1 maja 2019 roku.
  Warto wiedzieć że... beta

  Yoshihide Suga (jap. 菅 義偉 Suga Yoshihide, ur. 6 grudnia 1948 w wiosce Akinomiya, w powiecie Ogachi, obecnie część miasta Yuzawa, w prefekturze Akita) – japoński polityk, premier Japonii od 16 września 2020.
  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.
  Uniwersytet Tokijski (jap. 東京大学, Tōkyō-daigaku, w skrócie Tōdai) - jedna z czołowych uczelni w Japonii. Ma 10 wydziałów, na których kształci się 30 tys. studentów, w tym ok. 2 tys. z zagranicy. W 2009 r. w światowym rankingu szkół wyższych, był jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Japonii, najlepszym w Azji i trzecim na świecie .
  Wotum zaufania – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca zaufanie do działalności rządu, kończąca proces powoływania rządu lub aprobująca jego bieżącą działalność.
  Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych.
  Poniżej znajduje się chronologiczna lista cesarzy Japonii (mikado). Daty panowania pierwszych 28, a w szczególności pierwszych 16 władców, są oparte na tradycji, gdyż brakuje w tej kwestii odpowiednich źródeł historycznych.
  Heisei (jap. 平成時代 - Heisei-jidai) - epoka w historii Japonii trwająca od 8 stycznia 1989 roku do dziś. Zgodnie z tradycją, wstępujący na tron cesarz wybiera nazwę dla epoki, która będzie określać okres jego panowania. Cesarz Akihito wybrał nazwę "Heisei", co w wolnym tłumaczeniu oznacza "budowanie pokoju".

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.