• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Premierzy Japonii

  Przeczytaj także...
  Mutsuhito (jap. 睦仁; ur. 3 listopada 1852 w Kioto, zm. 30 lipca 1912 w Tokio) – zgodnie z tradycją 122. cesarz Japonii, pośmiertnie zwany Meiji (jap. 明治天皇, Meiji-tennō), tak jak okres jego panowania (epoka Meiji 1868-1912).Shōwa (jap. 昭和時代, Shōwa-jidai) czyli "Era Oświeconego Pokoju" - okres w historii Japonii (od 25.12.1926 do 7.1.1989), przypadający na panowanie 124. cesarza Hirohito. Nazwa ery zostaje nadana z chwilą intronizacji, a następnie staje się pośmiertnym imieniem władcy. Paradoksalnie, okres ten był jednym z najburzliwszych w historii Japonii.
  Incydent z 26 lutego (jap. 二・二六事件, Ni-niroku jiken), był próbą zamachu stanu w Japonii, w dniach 26–29 lutego 1936 roku, dokonaną przez radykalnych ultranacjonalistów z ugrupowania Kōdōha działającego w japońskiej armii. Zginęło kilku czołowych polityków, a centrum Tokio było przez krótki okres okupowane przez rebeliantów, zanim zamach został stłumiony.

  Premiera Japonii wyznacza cesarz po desygnowaniu go przez parlament Japonii (jap. 国会 Kokkai) spośród swoich członków. Następnie, po otrzymaniu wotum zaufania w Izbie Reprezentantów, obejmuje on swój urząd. Premier, jako szef gabinetu, wyznacza i dymisjonuje ministrów stanu. Obecny urząd premiera działa na mocy konstytucji z 1946.

  Dymisja – zwolnienie lub rezygnacja kogoś z zajmowanego stanowiska lub urzędu. Może być wyrażona na piśmie, które też nosi nazwę dymisji. Na ogół wiąże się z koniecznością powołania w rozsądnym czasie następcy po odejściu ze stanowiska osoby zdymisjonowanej.Premier (z fr. premier - pierwszy, od łac. primus - pierwszy) – w wielu krajach szef rządu. W Polsce oficjalnie nazywany prezesem Rady Ministrów (w okresie II Rzeczypospolitej w użyciu były również terminy: prezydent ministrów oraz prezes ministrów). W innych krajach nazywany: pierwszy minister (Wielka Brytania - Prime Minister), kanclerz (Niemcy, Austria - Kanzler), prezydent ministrów (Ministerpräsident) – landy niemieckie, minister stanu (Statsminister) - kraje skandynawskie.

  Prawie wszyscy premierzy to absolwenci Uniwersytetu Tokijskiego. W całej historii, tylko kilku premierów ukończyło inne uczelnie.

  Legenda[]

  Partie polityczne

  Konstytucja (od łac. constituo, -ere – urządzać, ustanawiać, regulować) – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, która zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie.Japonia (jap. 日本, trb. Nihon lub Nippon) – państwo wyspiarskie usytuowane na wąskim łańcuchu wysp na zachodnim Pacyfiku, u wschodnich wybrzeży Azji, o długości 3,3 tys. km. Archipelag rozciąga się niemal południkowo (Japończycy utrzymują, że ich kraj ma kształt „trzydniowego Księżyca”) pomiędzy 45°33′ a 20°25′ stopniem szerokości północnej, od Morza Ochockiego na północy do Morza Wschodniochińskiego i Tajwanu na południu. Stolica Tokio jest usytuowana prawie dokładnie na tej samej szerokości geograficznej co Ateny, Pekin, Teheran i Waszyngton.

       Brak
       KenseitōKenseikai
       Rikken Seiyūkai
       Rikken Minseitō
       Wojsko
       Rikken Dōshikai
       Stowarzyszenie Wspierania Władzy Cesarskiej
       Rodzina Cesarska
       Partia Liberalna
       Partia Socjaldemokratyczna
       Partia Demokratyczna – Japońska Partia Demokratyczna
       Nowa Japonia
       Partia Odnowy Japonii
       Partia Liberalno-Demokratyczna
       Partia Demokratyczna

  Epoka Taishō (jap. 大正時代, Taishō-jidai, "era wielkiej sprawiedliwości") – okres w historii Japonii trwający od 30 lipca 1912 do 25 grudnia 1926, przypadający na panowanie cesarza Yoshihito. Centrum władzy politycznej przesunęło się od dawnej oligarchicznej grupy "starszych mężów stanu" (元老 genrō) w kierunku parlamentu (国会) i partii demokratycznych, między innymi z powodu słabego zdrowia nowego cesarza. Z tego powodu era jest uważana za czas ruchów liberalnych w Japonii, znanych jako "demokracja okresu Taishō". Okres ten wyraźnie odróżnia się od poprzedzającego go chaotycznego okresu Meiji i następującego po nim okresu Shōwa, charakteryzującego się tendencjami militarystycznymi.Meiji (jap. 明治時代, Meiji-jidai, „Epoka Światłych Rządów”) – okres w historii Japonii przypadający na lata panowania cesarza Mutsuhito, trwający od 8 września 1868 do 30 lipca 1912. Zapoczątkowane przez szereg wydarzeń określanych mianem restauracji Meiji (jap. 明治維新, Meiji Ishin). Były to czasy głębokich przemian społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych, jak również gruntownej modernizacji kraju na wzór zachodni.

  Ministrowie Cesarstwa Japonii (1868-1947)[]

  ]

  Premierzy za panowania cesarza Mutsuhito (Meiji)

  ]

  Premierzy za panowania cesarza Yoshihito (Taishō)

  ]

  Premierzy za panowania Hirohito (Shōwa)

  Premierzy Japonii (1947-dziś)[]

  ]

  Premierzy za panowania Hirohito (Shōwa)

  ]

  Premierzy za panowania Akihito.

  Kijūrō Shidehara (jap. 幣原喜重郎, Shidehara Kijūrō, ur. 13 września 1872, zm. 10 marca 1951) – japoński polityk i dyplomata.Kenseikai (jap. 憲政会, Stowarzyszenie Konstytucjonalistów) – japońska partia polityczna, utworzona w 1916 r., od 1927 r. jako Minseitō.

  Uwagi

  1. Po rozwiązaniu rządu Cesarz zaakceptował dymisję Kurody, przy założeniu, iż nowy rząd zostanie sformowany przez Ministra Pieczęci Japonii, Sanjō Sanetomi.
  2. Dymisja.
  3. Podał się do dymisji po upadku "Wielkiej Koalicji Trzech Partii Pro-Konstytucyjnych". Katō został poproszony o utworzenie rządu przez księcia Hirohito.
  4. Niezdolny do władzy po nieudanej próbie zamachu 14 listopada 1930 roku. Minister spraw zagranicznych Kijūrō Shidehara pełnił obowiązki premiera do powrotu Hamaguchiego 10 marca 1931.
  5. Uważany za zabitego podczas Incydentu 26 lutego. Obowiązki premiera pełnił minister spraw wewnętrznych Fumio Goto. Okada został odnaleziony 28 lutego 1936.
  6. Niezdolny do sprawowania obowiązków od 31 stycznia 1957 do 25 lutego, z powodu wylewu. P.o. premiera był wówczas minister spraw zagranicznych Nobusuke Kishi.
  7. Doznał rozległego wylewu 3 kwietnia 2000 roku, choć premierem pozostał jeszcze 2 dni.
  1. Zamordowany.
  2. Zmarł z przyczyn naturalnych w trakcie pełnienia obowiązków.
  3. Zmarł przed wyborami.
  Partia Liberalno-Demokratyczna (jap. 自由民主党, Jiyū-minshu-tō, często używa się skrótu 自民党 - Jimin-tō) – największa japońska partia polityczna. Pozostająca u władzy od 1955 r., czyli od swego powstania, do 2009, poza krótkim okresem rządów koalicji partii będących w opozycji do PLD w 1993 r. (Uwaga: Nie należy jej mylić z Partią Liberalną (1998), która w listopadzie 2003 r. połączyła się z główną partią opozycyjną: Partią Demokratyczną).Język japoński (jap. 日本語 nihongo lub nippongo) – język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Akihito (jap. 明仁, ur. 23 grudnia 1933 w Tokio) – 125. cesarz, głowa państwa Japonii. Jego rola i obowiązki zostały określone w rozdziale I Konstytucji.
  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.
  Japońskie Siły Samoobrony (jap. 自衛隊, Jieitai) – siły zbrojne Japonii utworzone 1 lipca 1954 roku po zakończeniu amerykańskiej okupacji kraju po II wojnie światowej.
  Wotum zaufania – podjęta w specjalnym głosowaniu uchwała parlamentu w systemie rządów parlamentarno-gabinetowych, wyrażająca zaufanie do działalności rządu, kończąca proces powoływania rządu lub aprobująca jego bieżącą działalność.
  Rikken Seiyūkai (jap. 立憲政友会, Konstytucyjne Stowarzyszenie Przyjaciół Polityki) – jedna z głównych partii politycznych w przedwojennej Japonii. Powszechnie używano też jej skróconej nazwy Seiyūkai. Partia została założona 15 września 1900 roku przez prorządowych biurokratów oraz frakcję Jiyūtō, która odłączyła się od partii Kenseitō (jap. 憲政党, Kenseitō). Przewodniczącym nowej partii został Hirobumi Itō – jeden z najważniejszych japońskich polityków i trzykrotny już wówczas premier Japonii.
  Rząd – kolegialny organ władzy wykonawczej, powoływany i odwoływany przez organ przedstawicielski. Do jego zadań należy koordynowanie działalności administracyjnej i realizacja zadań państwa, właściwy dla parlamentarno-gabinetowych systemów politycznych.
  Hirohito (jap. 裕仁, Hirohito, ur. 29 kwietnia 1901 w Tokio, zm. 7 stycznia 1989 tamże) – 124. cesarz Japonii, panujący w latach 1926–1989. Zgodnie ze zwyczajem, cesarz Japonii po śmierci otrzymuje imię epoki, w czasie której panował. Z tego powodu obecnie nazywany jest cesarzem Shōwa (jap. 昭和天皇, Shōwa tennō)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.