• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prednizolon  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Białaczka (łac. leucaemia) – nazwa grupy chorób nowotworowych układu krwiotwórczego. Nazwa historycznie wywodzi się od białawego koloru próbki krwi chorego na ostrą białaczkę. Białaczka charakteryzuje się ilościowymi i jakościowymi zmianami leukocytów we krwi, szpiku i narządach wewnętrznych (śledzionie, węzłach chłonnych). Występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet w proporcji 3:2.Trądzik różowaty (łac. rosacea) - przewlekłe schorzenie skóry (dermatoza) dotyczące osób w wieku dojrzałym, które polega na występowaniu wykwitów rumieniowych, grudkowych i krostkowych.
  Wskazania[ | edytuj kod]
 • hiperkalcemia w chorobach nowotworowych
 • choroby tkanki łącznej:
 • łuszczycowe zapalenie stawów
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • choroba reumatyczna
 • ostre zapalenie kaletki maziowej
 • ostre dnawe zapalenie stawów
 • choroby skóry:
 • pęcherzyca
 • rumień wielopostaciowy
 • złuszczające zapalenie skóry
 • łuszczyca
 • choroby alergiczne:
 • astma oskrzelowa
 • kontaktowe zapalenie skóry
 • atopowe zapalenie skóry
 • choroba posurowicza
 • reakcje nadwrażliwości na lek
 • ostre i przewlekłe zapalenia gałki ocznej
 • choroby zapalne przewodu pokarmowego:
 • choroba Leśniowskiego-Crohna
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • choroby układu oddechowego:
 • przewlekłe zapalenie oskrzeli
 • zachłystowe zapalenie płuc
 • gruźlica – piorunujący przebieg lub rozsiana gruźlica z jednoczesną chemioterapią
 • choroby hematologiczne:
 • niedokrwistość hemolityczna nabyta
 • niedokrwistość aplastyczna wrodzona
 • małopłytkowość wtórna
 • choroby nowotworowe:
 • białaczka
 • chłoniaki
 • sarkoidoza
 • zespół nerczycowy
 • gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • włośnica
 • tężec
 • Wodorobursztynian prednizolonu:

  Kwasy tłuszczowe – kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH (R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha).Adhezja (łac. adhaesio – przyleganie) – łączenie się ze sobą powierzchniowych warstw ciał fizycznych lub faz (stałych lub ciekłych).
 • wstrząs anafilaktyczny, pourazowy, kardiogenny
 • choroby zakaźne o ciężkim przebiegu
 • obrzęk mózgu
 • obrzęk płuc
 • oparzenia
 • ostre zatrucia
 • stan astmatyczny
 • zapalenie krtani
 • ostra niewydolność kory nadnerczy
 • Przeciwwskazania[ | edytuj kod]

 • nadwrażliwość na lek
 • choroba wrzodowa
 • niewydolność nerek
 • osteoporoza
 • zakażenia
 • pełzakowica
 • gruźlica w długotrwałym leczeniu
 • jaskra
 • zaburzenia psychiczne
 • Ostrożnie:

  Rumień wielopostaciowy (erythema multiforme, EM) - zespół nadwrażliwości na różnorodne czynniki (infekcyjne, chemiczne, leki) o różnym nasileniu. W zależności od przebiegu rozróżnia się trzy formy:Glikemia – stężenie glukozy we krwi. Glikemia jest wyrażana w mmol/l lub mg/dl (czyli mg%). Celem przeliczenia wartości glikemii z jednych jednostek na drugie stosuje się przelicznik: 1 mmol/l = 18 mg/dl.
 • choroba niedokrwienna serca
 • nadciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca
 • cukrzyca
 • choroba zakrzepowo-zatorowa
 • podeszły wiek u chorych z gruźlicą w wywiadzie


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Immunosupresja to hamowanie procesu wytwarzania przeciwciał i komórek odpornościowych przez różne czynniki zwane immunosupresorami, najczęściej farmakologicznie przez leki immunosupresyjne (w przeszłości przez promieniowanie rentgenowskie).
  Sarkoidoza, choroba Besniera-Boecka-Schaumanna (łac. sarcoidosis) – choroba układu odpornościowego charakteryzująca się powstawaniem ziarniniaków (małych grudek zapalnych), które nie podlegają martwicy. Praktycznie każdy organ może być nią dotknięty, chociaż najczęściej pojawia się w węzłach chłonnych i płucach. Objawy mogą się pojawić nagle, ale najczęściej postępują stopniowo. W obrazie rentgenowskim płuc sarkoidoza może przypominać gruźlicę lub chłoniaka.
  Lizosom – organellum występujące licznie w komórkach eukariotycznych. Są to niewielkie pęcherzyki o średnicy ok. 0,5 μm (rzadko 0,1-1 μm), otoczone pojedynczą błoną lipidowo-białkową o grubości ok. 7 nm. Zawierają kwaśne hydrolazy rozkładające białka, kwasy nukleinowe, węglowodany i tłuszcze. pH wewnątrz lizosomu ma wartość optymalną dla występujących w nim enzymów, równą około 5. Dzięki przystosowaniu enzymów do kwaśnego środowiska, ich przypadkowe wydostanie się do cytoplazmy (pH≈7,2) nie stanowi większego zagrożenia dla komórki. Niskie pH zapewnia wbudowana w błonę lizosomu H-ATPaza, pompująca protony do wnętrza lizosomu. W lizosomach odbywa się rozkład pochłoniętych na drodze endocytozy substancji i usuwanie obumarłych części cytoplazmy (trawienie wewnątrzkomórkowe).
  Interferon (IFN) – ogólna nazwa białka wytwarzanego i uwalnianego przez komórki ciała, jako odpowiedź na obecność patogenów (np. wirusy, bakterie, pasożyty jak również komórki nowotworowe) wewnątrz organizmu. Interferony zapewniają komunikacje pomiędzy komórkami ciała, w celu zwalczenia patogenów, poprzez uruchomienie mechanizmów obronnych systemu immunologicznego.
  Niedokrwistość aplastyczna, aplazja szpiku, anemia aplastyczna – (łac. anaemia aplastica, ang. aplastic anaemia – AA) – to stan, w którym dochodzi do niewydolności szpiku kostnego, wskutek jego hipoplazji lub aplazji prowadząca do pancytopeni czyli obniżenia ilości wszystkich linii komórek krwi, to znaczy erytrocytów, leukocytów i trombocytów. Występuje z częstością 1–2/1000 000 osób/rok w krajach zachodnich, a w Japonii, południowo-wschodniej Azji i w Chinach częściej. Może wystąpić w każdym wieku, ale największa zachorowalność występuje między 15 a 25 rokiem życia oraz po 60 roku życia, z przewagą u mężczyzn. Pierwszy opis tej choroby pochodzi z 1888 i został podany przez Ehrlicha.
  Chłoniaki (łac. Lymphoma) – choroby nowotworowe wywodzące się z układu chłonnego (limforetikularnego). Najczęściej objawiają się powiększeniem węzłów chłonnych lub wątroby i śledziony. Wszystkie chłoniaki są nowotworami złośliwymi, jednak wyróżnia się postacie o mniejszej i większej złośliwości. Chłoniaki przebiegające z zajęciem szpiku nazywane są białaczkami. Chłoniaki leczone są głównie chemioterapią. W postaciach zlokalizowanych możliwe jest leczenie operacyjne.
  Glikogen – polisacharyd (wielocukier), którego cząsteczki zbudowane są z połączonych ok. 100 000 reszt D-glukozy. W organizmach zwierzęcych jest gromadzony w wątrobie, w mniejszym stężeniu występuje też w tkance mięśni poprzecznie prążkowanych (szkieletowych).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.