• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prazynofity

  Przeczytaj także...
  Zielenice (Chlorophyta) – parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej, kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych, samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym – wówczas są to higrofity lub symbionty. Należy tu ok. 9000 gatunków. Swą polską nazwę wzięły od dominującej barwy chlorofilu a i b, występują jednak w nich również karoteny (α-, β- i γ-) i ksantofile (luteina, zeaksantyna, wiolaksantyna, neoksantyna, astaksantyna). Jako substancja zapasowa wykorzystywana jest głównie skrobia, a u niektórych również inulina lub podobne do niej związki, sacharoza, maltoza lub erytrytol. W ścianie komórkowej znajduje się celuloza, a czasem również mannany i ksylany. Zielenice stanowią jedną z trzech linii rozwojowych roślin (obok glaukofitów i krasnorostów). Współcześnie dzielone są na dwie lub cztery równorzędne grupy (gromady). W rygorystycznych ujęciach taksonomicznych do zielenic zaliczane są także rośliny lądowe, przy czym dla takiego ujęcia stosuje się odrębną nazwę rośliny zielone. Termin zielenice oznacza w aktualnym ujęciu wszystkie linie rozwojowe roślin zielonych po wyłączeniu z nich roślin lądowych.Plankton (gr. planktós – błąkający się) – zespół organizmów żywych unoszących się w wodzie. Nawet jeśli mają narządy ruchu, to są one zbyt słabe, by organizmy te mogły się aktywnie przeciwstawić prądom wodnym i wiatrom, wystarczą natomiast do biernego utrzymywania się w stanie zawieszenia. Zazwyczaj plankton stanowią drobne organizmy, ale zalicza się do niego również meduzy, które mogą mieć znaczne rozmiary. Plankton stanowi pożywienie wielu zwierząt wodnych.
  Monada – typ budowy plechy. Typ monadalny lub monadowy czyli wiciowcowy: naga komórka z jedną lub kilkoma wiciami. Trwale zdolna do ruchu. Postać wczesna ewolucyjnie i powszechna w wielu grupach taksonomicznych. We wczesnych systemach taksonomicznych organizmy tego typu łączono w grupy wiciowców lub Monadales obejmujące np. eugleniny, złotowiciowce czy toczkowce.

  Prazynofity (Prasinophyceae) – klasa jednokomórkowych glonów z gromady zielenic.

  Charakterystyka[ | edytuj kod]

  Jednokomórkowce. Najczęściej w postaci monadalnej, choć możliwe formy kokalne i kapsalne. Komórki spłaszczone z różną liczbą wici (1, 2, 3, 4, 6, 8 – najczęściej dwie lub cztery). Wici zwykle o równej długości i podobnym tempie poruszania się (izodynamiczne), ale nie zawsze. Wtedy nić dłuższa może być skierowana ku tyłowi, a krótsza w przód. Wyrastają z zagłębienia na szczycie komórki lub nieco bocznie. Rzadko nagie, zwykle z polisacharydową osłonką w postaci jednolitej teki (Tetraselmidales) lub w postaci niezmineralizowanych łuseczek, które mogą pokrywać też wici (Polyblepharidales). Planktoniczne.

  Glony, algi (łac. Algae, gr. Phykos) – grupa morfologiczno-ekologiczna, składająca się tradycyjnie z kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów plechowych, tj. beztkankowych.Klasa (łac. classis) – kategoria systematyczna w systematyce roślin obejmująca spokrewnione rzędy, odpowiadająca rangą gromadzie (classis) w systematyce zwierząt. Kategoriami pomocniczymi dla klasy są nadklasa (superclassis) i podklasa (subclassis).

  W wyniku licznych rewizji taksonomicznych zakres grupy jest bardzo odmiennie określany w różnych opracowaniach. W systemie przyjętym przez serwis AlgaeBase wiosną 2014 r. prazynofity nie były wyróżniane jako odrębny takson, a ich przedstawiciele byli umieszczeni w różnych grupach zielenic. Przykładowo, Scourfieldia została zaliczona do Pedinophyceae, Pyramimonas do Pyramimonadophyceae, Nephroselmis do Nephrophyceae, a Tetraselmis do Chlorodendrophyceae. Latem 2020 w systemie tym w obrębie grupy Chlorophyta wyróżniano podgromadę Prasinophytina zawierającą klasy: Mamiellophyceae, Nephroselmidophyceae i Pyramimonadophyceae. Przedstawiciele innych taksonów zaliczanych czasem do prazynofitów są rozdzieleni w innych grupach. Wśród nich znajduje się grupa Prasinodermatophyta, będąca grupą odmienną zarówno od grup Streptophyta, jak i Chlorophyta.

  AlgaeBase – serwis internetowy zawierający bazę danych dotyczących taksonów glonów założony 20 marca 1996 r. przez Michaela D. Guiry’ego. Oprócz organizmów współcześnie zaliczanych do glonów, zawiera również informacje o niektórych roślinach nasiennych niegdyś łączonych z glonami. Serwis AlgaeBase jest na bieżąco aktualizowany, przez co po kolejnych publikacjach naukowych zawarte w nim informacje zmieniają się.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.

  W polskiej florze spotykane są m.in. następujące gatunki: Scourfieldia cordiformis, Tetraselmis cordiformis, Pyramidomonas inconstans, Nephroselmis discoidea oraz Nephroselmis olivacea.

  Uwagi[ | edytuj kod]

  1. System ten jest na bieżąco aktualizowany, przez co przedstawiona w nim taksonomia może znacząco, nawet na poziomie przynależności do królestw, się różnić w zależności od daty.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Joanna Picińska-Fałtynowicz, Jan Błachuta: Klucz do identyfikacji organizmów fitoplanktonowych z rzek i jezior dla celów badań monitoringowych części wód powierzchniowych w Polsce. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2012, s. 56-57, seria: Biblioteka Monitoringu Środowiska. ISBN 978-83-61227-05-2. (pol.)
  2. Guiry, M.D. & Guiry, G.M.: Taxonomy Browser (ang.). AlgaeBase. World-wide electronic publication, National University of Ireland, Galway. [dostęp 2014-05-19].
  3. Taxonomy Browser Subphylum: Prasinophytina, AlgaeBase [dostęp 2020-08-09] (ang.).
  4. Linzhou Li i inni, The genome of Prasinoderma coloniale unveils the existence of a third phylum within green plants, „Nature Ecology & Evolution”, 2020, DOI10.1038/s41559-020-1221-7 (ang.).
  Zielenice (Chlorophyta) – parafiletyczna grupa jednokomórkowych (o strukturze wiciowcowej, kapsalnej i kokoidalnej) lub wielokomórkowych, samożywnych roślin występujących w wodach słodkich i słonych, rzadko w środowisku lądowym – wówczas są to higrofity lub symbionty. Należy tu ok. 9000 gatunków. Swą polską nazwę wzięły od dominującej barwy chlorofilu a i b, występują jednak w nich również karoteny (α-, β- i γ-) i ksantofile (luteina, zeaksantyna, wiolaksantyna, neoksantyna, astaksantyna). Jako substancja zapasowa wykorzystywana jest głównie skrobia, a u niektórych również inulina lub podobne do niej związki, sacharoza, maltoza lub erytrytol. W ścianie komórkowej znajduje się celuloza, a czasem również mannany i ksylany. Zielenice stanowią jedną z trzech linii rozwojowych roślin (obok glaukofitów i krasnorostów). Współcześnie dzielone są na dwie lub cztery równorzędne grupy (gromady). W rygorystycznych ujęciach taksonomicznych do zielenic zaliczane są także rośliny lądowe, przy czym dla takiego ujęcia stosuje się odrębną nazwę rośliny zielone. Termin zielenice oznacza w aktualnym ujęciu wszystkie linie rozwojowe roślin zielonych po wyłączeniu z nich roślin lądowych.Polisacharydy (inaczej: wielocukry, cukry złożone) – grupa węglowodanów i zarazem biopolimerów, które są złożone z merów będących cukrami prostymi połączonych wiązaniami glikozydowymi. Stanowią one ważną grupę polimerów naturalnych wykorzystywanych w organizmach żywych jako materiał budulcowy i zapasowy. Grupa ta charakteryzuje się dużą różnorodnością, jeżeli chodzi o strukturę i miejsce występowania. Wśród polisacharydów i ich pochodnych wymienić można m.in.:
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.