• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Prawosławny patriarcha Antiochii

  Przeczytaj także...
  Prawosławny Patriarchat Antiochii – jedna z 15 autokefalicznych Cerkwi prawosławnych (nazywana na terenie Syrii Kościołem grecko-prawosławnym). Siedziba Patriarchatu mieści się (od 1268) w Damaszku; główną świątynią jest sobór Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w tym mieście. Na czele Patriarchatu Antiocheńskiego stoi (od 17 grudnia 2012) Wielce Błogosławiony Patriarcha Wielkiej Antiochii, Syrii, Cylicji, Mezopotamii i całego Wschodu Jan X.Melchicki patriarcha Antiochii - urząd powstał po odłączeniu się części Kościoła prawosławnego i poddaniu się władzy papieża w 1724 r., kiedy to powstał Kościół melchicki. Nazwą melchici obejmuje się wiernych pierwotnie zamieszkujących obszary Azji i Afryki, stąd patriarcha używa tytułu: "Patriarcha miast Antiochii, Aleksandrii i Jeruzalem, Cylicji, Syrii, Iberii, Arabii, Mezopotamii, Pentapolis, Etiopii, całego Egiptu i całego Wschodu, Ojciec Ojców, Pasterz Pasterzy, Biskup Biskupów, Trzynasty spośród Świętych Apostołów".
  Aleksander, nazwisko świeckie Tahan (ur. 9 maja 1869 w Damaszku, zm. 17 czerwca 1958 tamże) - syryjski duchowny prawosławny, patriarcha Antiochii w latach 1928-1958.

  Prawosławny patriarcha Antiochii – jeden z patriarchów w Cerkwi prawosławnej, zwierzchnik prawosławnego Patriarchatu Antiocheńskiego. Czasem jest nazywany greckim patriarchą Antiochii dla odróżnienia od syryjsko-prawosławnego patriarchy Antiochii.

  Przed 518 r. oba Kościoły – prawosławny i syryjsko-prawosławny – uznawały tych samych patriarchów.

  Patriarchowie Antiochii od 518[]

 • 518-521 – Paweł II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 521-526 – Eufraziusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 526-546 – Efraim (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 546-561 – Domnus III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 561-571 – św. Anastazy I (patriarcha antiocheński)
 • 571-594Grzegorz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 593-599 – ponownie św. Anastazy I (patriarcha antiocheński)
 • 599-610 – Anastazjusz II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 610-620 – Grzegorz II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 620-628 – Anastazjusz III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 628-640 – Macedoniusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 640-656 – Jerzy I (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 656-681 – Makary (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 681-687 – Teofanes (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 687-690 – Sebastian (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 690-695 – Jerzy II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 695-702 – Aleksander (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 702-742 – brak
 • 742-744 – Stefan IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 744-751 – Teofilakt (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 751-797 – Teodor (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 797-810 – Jan IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 810-826 – Hiob (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 826-834 – Mikołaj (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 834-840 – Symeon (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 840-852 – Eliasz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 852-860 – Teodozjusz I (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 860-879 – Mikołaj II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 879-890 – Michał (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 890-902 – Zachariasz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 902-917 – Jerzy III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 917-939 – Hiob II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 939-960 – Eustracjusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 960-966 – Krzysztof (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 966-977 – Teodor II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 977-995 – Agapiusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 995-1000 – Jan IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1000-1003 – Mikołaj III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1003-1010 – Eliasz II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1010-1015 – Jerzy Lascaris
 • 1015-1023 – Makariusz Virtuous
 • 1023-1028 – Eleuteriusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1028-1051 – Piotr III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1051-1062 – Jan VI (prawosławny patriarcha Antiochii), znany też jako Djonizjusz
 • 1062-1075 – Emilian (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1075-1084 – Teodozjusz II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1084-1090 – Nikifor (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • (Od 1098, patriarchowie przebywali w Konstantynopolu na wygnaniu, zastąpieni przez łacińskiego patriarchę Antiochii.)

  Syryjski Kościół Ortodoksyjny, także Kościół jakobicki, syryjski, zachodniosyryjski, syriacki, syryjsko-ortodoksyjny – jeden z Kościołów Wschodu, wyznających monofizytyzm. Kościół wywodzi się z terenów dzisiejszych Syrii, Iraku i Libanu, ponadto działa wśród wiernych w Niemczech, Szwecji, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii i Australii. Jego głową jest syryjski patriarcha Antiochii, rezydujący obecnie w Damaszku. Powstał na fali wywołanej uznaniem monofizytyzmu za herezję przez Kościół katolicki i jej wyklęciem na Soborze Chalcedońskim w 451, podobnie jak Koptyjski Kościół Ortodoksyjny i Apostolski Kościół Ormiański.Grzegorz z Antiochii (VI wiek) – grecki mnich, przełożony klasztoru w Jerozolimie i, od 570 roku, patriarcha Antiochii. Godnością tą obdarzył go cesarz Justyn II.
 • 1090-1155 – Jan VII (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1155-1159 – Jan IX (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1159-1164 – Eutymiusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1164-1166 – Makariusz II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1166-1180 – Atanazy I (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1180-1182 – Teodozjusz III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1182-1184 – Eliasz III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1184-1185 – Krzysztof II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1185-1199 – Teodor IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1199-1219 – Joachim (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1219-1245 – Doroteusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1245-1268 – Symeon II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1268-1269 – Eutymiusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • (Partriarcha powrócił do Antiochii.)

  Syryjsko-prawosławny patriarcha Antiochii – jeden z patriarchów w Kościołach wschodnich, zwierzchnik Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego.Grzegorz IV, imię świeckie Ghantus Haddad (ur. 1 lipca 1859 w Abai w Górnym Libanie, zm. 1928 w Bejrucie) - prawosławny patriarcha Antiochii w latach 1906-1928.
 • 1269-1276 – Teodozjusz IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1276-1285 – Teodozjusz V (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1285-1293 – Arsenjusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1293-1308 – Dionizjusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1308-1342 – Marek (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • (Patriarcha został przeniesiony do Damaszku.)

  Syryjskokatolicki patriarcha Antiochii – zwierzchnik Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego. Urząd powstał po odłączeniu się części Syryjskiego Kościoła Ortodoksyjnego w 1662 r. i poddaniu się władzy papieża.Anastazy I, patriarcha antiocheński, również: Anastazy z Antiochii lub Anastazy Synaita, cs. Swiatitiel Anastasij Sinaita, patriarch Antiochijski (ur. w Palestynie, zm. 599) – mnich z klasztoru św. Katarzyny na Synaju, patriarcha Antiochii (561-571 i 593-599), autor polemiczno-teologicznych traktatów, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego.
 • 1342-1386 – Ignatcy II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1386-1393 – Pachomiusz (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1393-1401 – Nilus (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1401-1410 – Michał III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1410-1411 – Pachomiusz II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1411-1426 – Joachim II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1426-1436 – Marek III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1436-1454 – Doroteusz II (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1454-1476 – Michał IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1476 – Marek IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1476-1483 – Joachim III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1483-1497 – Grzegorz III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1497-1523 – Doroteusz III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1523-1541 – Michał V (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1541-1543 – Doroteusz IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1543-1576 – Joachim IV (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1577-1581 – Michał VI (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1581-1592 – Joachim V (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1593-1604 – Joachim VI (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1604-1611 – Doroteusz V (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1611-1619 – Atanazy III (Dabbas)
 • 1619-1631 – Ignacy III (Attiyah)
 • 1635-1636 – Eutymiusz III (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1636-1648 – Eutymiusz IV
 • 1648-1672 – Michał III (Zaim))
 • 1674-1684 – Neofitos (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1686-1694 – Atanazy IV (Dabbas)
 • 1694-1720 – Cyryl III (Zaim)
 • 1720-1724 – Atanazy IV (Dabbas)
 • 1724-1766 – Sylwester (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1766-1767 – Filemon (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1767-1791 – Daniel (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1792-1813 – Eutymiusz V (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1813-1823 – Serafin (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1843-1859 – Metody (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1850-1885 – Hieroteos (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1885-1891 – Gerazym (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1892-1898 – Spirydon (prawosławny patriarcha Antiochii)
 • 1899-1906 – Melecjusz II
 • 1906-1928Grzegorz IV
 • 1928-1958Aleksander III
 • 1958-1970Teodozjusz VI
 • 1970-1979 – Eliasz IV
 • 1979-2012Ignacy IV (Hazim)
 • od 2012Jan X
 • Zobacz też[]

 • syryjsko-prawosławny patriarcha Antiochii
 • łaciński patriarcha Antiochii
 • maronicki patriarcha Antiochii
 • syryjskokatolicki patriarcha Antiochii
 • melchicki patriarcha Antiochii
 • Teodozjusz VI, imię świeckie Tufik Aburdżajli (1887, Bejrut - 19 września 1970, Bejrut) – prawosławny patriarcha Antiochii w latach 1958-1970.Jan, imię świeckie Juhanna Jazidżi (ur. 1955 w Latakii) - syryjski duchowny prawosławny, 158. prawosławny patriarcha Antiochii, obrany na urząd w 2012.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Cerkiew prawosławna, Kościół prawosławny – trzecia co do wielkości chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, zrzeszająca blisko 300 milionów chrześcijan, głosząca zasady wiary i życia określane mianem prawosławia. Według doktryny prawosławnej, najważniejszym i ostatecznym celem chrześcijaństwa jest osiągnięcie przez wierzących współudziału w naturze boskiej. Proces ten zwany jest przebóstwieniem.
  Ignacy IV, imię świeckie Habib Assadem Hazim (Huzeima) (ur. 28 sierpnia 1921 w Mhardeh w pobliżu Hamy, zm. 5 grudnia 2012 w Bejrucie) – syryjski prawosławny patriarcha Antiochii. Nosił oficjalny tytuł patriarchy Antiochii i całego Wschodu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.044 sek.